dijous, 15 de març de 2018

HÈLSINKI

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Finland is the happiest country in the world, according to the conclusions of the 2018 World Report on Happiness, prepared by the Sustainable Development Solutions Network, a Global Initiative for the United Nations. A report that places Spain at number 36. _Finlàndia és el país més feliç del món, segons les conclusions de l'Informe Mundial sobre la Felicitat del 2018, elaborat per la Xarxa de Solucions per al Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides. Un informe que situa Espanya al lloc número 36.


The study classifies 156 countries according to their Gross Domestic Product (GDP) per capita, social support, the hope of a healthy life, social freedom, generosity and the absence of corruption. The investigation reveals that Finland is the happiest country in the world, Burundi is the worst and that the inhabitants of the United States are becoming more unhappy, despite their country is becoming rich. Spain ranked 36th in the classification. The document explains that Spain, like other Mediterranean countries, such as Italy, Portugal and Greece, has been penalized for the global economic crisis. _L'estudi classifica 156 països segons el seu Producte Interior Brut (PIB) per càpita, el suport social, l'esperança d'una vida sana, la llibertat social, la generositat i l'absència de corrupció. La investigació revela que Finlàndia és el país més feliç del món, Burundi el més trist i que els habitants dels Estats Units s'estan tornant més infeliços, malgrat que el seu país s'enriqueix. Espanya ocupa el lloc 36 de la classificació. El document explica que Espanya, igual que altres països del Mediterrani, com Itàlia, Portugal i Grècia, s'ha vist penalitzada per la crisi econòmica mundial.


In the previous edition of the study, Finland ranked fifth in the list, but this year, it managed to overtake Norway from the top spot of the ranking. The top five countries on the list are Nordic: Finland, Norway, Denmark, Iceland, Sweden. The United States stood at number 18, while in 2017 they occupied the 14th position. _En l'anterior edició de l'estudi, Finlàndia va obtenir el cinquè lloc a la llista, però, aquest any, ha aconseguit desbancar Noruega del primer lloc del rànquing. Els cinc primers països de la llista són nòrdics: Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Islàndia, Suècia. Els Estats Units se situen al lloc número 18, mentre que el 2017 ocupaven la 14a posició.


Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada