dimecres, 15 de juliol de 2015

...sense títol

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
After a busy year when we have shared with you so many ideas and a lot of contents... After a year in which we have also gained many new friends... the blog rests for some days. Very well deserved holidays that we'll use to travel again to Finland, more exactly to a place where we've never been yet: Lapland (a part of it). _Després d'un any molt intens, i en el que hem compartit amb vosaltres moltes propostes i molts continguts... Després d'un any en el que també hem guanyat molts amics nous... el bloc marxa uns dies de vacances. Unes merescudes vacances que aprofitarem per tornar a visitar Finlàndia i conèixer, de ben aprop, una zona que encara no hem visitat mai (una part d'ella), la Lapònia. 


While in Finland we'll be somehow in touch with you (a post in the blog, or messages in its facebook site). Meanwhile, we hope you all will enjoy wonderful summer holidays. And we also hope to see you again when coming back. As a farewell, let us leave you this pair of refreshing videos, from Barcelona... and from Lapland... _Quan estiguem per allà ja us farem arribar algun tastet en forma de post, bé al bloc o bé al facebook del bloc. Mentrestant, esperem que tots vosaltres gaudiu també d'unes estupendes vacances i que a la tornada continueu ajudant-nos a fer crèixer el bloc cada dia una mica més! De moment, i per anar fent boca de les vacances, us deixem amb aquest parell de vídeos tant refrescants, un de Barcelona... i un de la mateixa Lapònia...

 

40,000 thanks, and kiitoksiä ... one for each visit you made during those first three years of the blog!!! _40.000 gràcies i kiitoksiä... una per cada visita que heu fet durant aquests primers tres anys de vida del bloc!!!
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa (kesä)lomaa!

dimarts, 14 de juliol de 2015

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
In Finland, always is time for mökki. But in Finland specially, summer time is time for mökki. And what is mökki? _A Finlàndia sempre hi ha un bon moment per a la mökki. A Finlàndia sempre és un bon moment per a la mökki, sobretot a l'estiu!


'Mökki' is a cottage where Finns escape from their everyday lives and disappear within their beloved nature. Finns' 'mökki' might be found in rural areas (most of the country, in fact), on the mainland or in an island. By the sea, river or lake. In 2010 there were already nearly half milion. 'Mökki' have evolved from the traditional hut made only with logs and without basic services. However, sauna has always been essential! Also wood stoves! That and the improvement of the facilities of the buildings has allowed them to become second homes for all the round year. This may be the case of the 'mökki' of Finnish designer Minna Jones who has recently completed his second amazing transformation. _La mökki és la cabana on els finlandesos escapen del seu dia a dia i es retroben amb la seva tan estimada naturalesa. Trobarem les mökki dels finlandesos en les zones més rurals (la major part del país, de fet), al continent o en una illa, al costat del mar, riu o llac. L'any 2010 ja n'hi havia gairebé mig mil·lió. Les mökki han anat evolucionant des de la típica cabana fet només amb troncs i sense serveis bàsics. Això sí, la sauna és imprescindible! Tampoc hi pot faltar una bona estufa de llenya! Això i la millora de les comoditats de les construccions les ha convertit en segones residències per a tot l'any. 
Aquest pot ser el cas de la mökki de la dissenyadora finlandesa Minna Jones que recentment ha acabat la segona impressionant transformació de la seva.
imgs src Time of Aquarius (Minna Jones)

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 13 de juliol de 2015

A CASA NOSTRA hi ha...

A CASA NOSTRA hi ha... la lámpara CESTITAinox, del dissenyador català Miguel Milá, edició original de 1962.
What do we have at home... the tablelamp CESTITAinox, designed by Miguel Milá in 1962.


Do you remember the image we shoy you last week and asked you to guess its possible content? Well... this is the answer! Inside the box there was a kind of 'egg'. _Recordeu aquesta imatge que us ensenyàvem l'altre dia i us preguntàvem pel seu possible contingut? Doncs... avui... la resposta! Dins de la caixa hi havia aquesta mena d'ou.


But this 'egg' is actually a lamp shade. _Però aquest ou és la pantalla d'una làmpara.
 

This is the lamp shade of tablelamp CESTITAinox by Catalan designer Miguel Milá (Barcelona, 1931; family of those who build La Pedrera in Barcelona) designed in 1962. The structure of our lamp is original from that time. But the lamp shade, even though it is a reproduction of the original (and done by the company Santa & Cole in charge of the designs of Miguel Miló since 1996). Unfortunately our broke a few years ago... when we completely unaware that it was a piece of art. _És la pantalla de la làmpara CESTITA inox que el dissenyador català Miguel Milá (Barcelona, 1931; dels Milá de La Pedrera) va crear l'any 1962. L'estructura de la nostra làmpara és original. Però la pantalla no, tot i que és una reproducció de l'original (i pertany a l'empresa Santa & Cole encarregada de la reproducció dels dissenys de Miguel Milá des de 1996). Malauradament es va trencar fa uns anys... quan desconeixiem per complet que es tractava d'una peça de dissenyador. 
It was not until a few days ago we discovered what it was, staring an advertising of an exhibition in Madrid about the design of the 50s to 80s of  the 20th century. _No ha estat fins fa pocs dies que hem descobert de què es tractava, mirant la publicitat d'una exposició a Madrid sobre el disseny dels anys '50 a '80 del segle passat.


Big surprise, then, when we saw that we had a small treasure, nearly abandoned in a storage, gathering dust and spiders, but, fortunately, we had not thrown ever! And, how we do know that the piece is original and not a copy? We've already explained you many times that we might look for a designer label, year label or producer label. In this case, the clue is written on its a plug: tramo. _Gran sorpresa, doncs, la nostra quan vam veure que teníem un petit tresor, abandonat al terra d'un traster, acumulant pols i aranyes, i que, per aquelles casualitats de la vida, no havíem arribat a llençar mai!  I com sabem que la peça que teníem és original i no una còpia? Ja us hem comentat moltes vegades que ens hem de fixar sempre si la peça de disseny en qüestió duu encara alguna etiqueta del dissenyador, any o empresa productora. En aquest cas la pista és a l'endoll, on s'hi llegeix la paraula tramo.

 

'Tramo' was the company that Miguel Miló, also with Ribas Barangé  and Pérez Ullibarri founded in the late 50s, during a time of crisis, to design and to produce their own furniture and lights. 'Tramo' means Trabajos Molestos (annoying jobs) (or 'juts do  what a little brother has always to do). This is the key to its genuity. It passed from generation to generation to us. And from this weekend it is a whole again... in our countryside house next to some other international classic designs! _tramo era l'empresa que Miguel Milá, juntament amb Ribas Barangé i Pérez Ullibarri va fundar a finals dels anys '50, en plena època de crisis, per a disenyar i produir els seus propis mobles i llums. tramo ve de Trabajos Molestos (o todo lo que le toca hacer a un hermano pequeño). Aquesta és la clau de la seva genuïtat. I de generació en generació ha passat a nosaltres, que, des d'aquest cap de setmana, ja llueix completa a la nostra casa de camp, juntament amb d'altres clàssics del disseny internacional!


CESTITAinox is part of the family known as 'Cesta' lamps. _CESTITA inox forma part de la tan coneguda família de làmpares Cesta.

 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! 

divendres, 10 de juliol de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Today is Friday again... and  we'll make a journey to the north. Towards the lands of Lapland, beyond the line of the Arctic Circle: Norway, Sweden, Finland and Russia. Part 2. _Avui és divendres... i farem un viatge al nord. Molt al nord! Cap a les terres de la Lapònia que, més enllà de la línia del Cercle Polar Àrtic, s'estenen per Noruega, Suècia, Finlàndia i Rússia. 2a part.
 
 
Swedish Laponia (bjaglin)

 
Norwegian Laponia (Sami Keinänen)

 
Finland (Ville Oksanen)

 
(johanleijon)

 
Finland (Jann Kuusisaari)

 
 (Jann Kuusisaari)

 
Sarek National Park, Sweden (Kitty Terwolbeck)

 
Rovaniemi (Tarja Mitrovic)

 
Rovaniemi, Santa Claus village (Tarja Mitrovic)

 
Immeljärvi lake, Finnish Laponia (Jann Kuusisaari)

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 9 de juliol de 2015

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Helsinki airport is again in the top 20 ranking of the best airfields in the world, according to the consultancy firm Skytrax classification based on the opinions of millions of passengers from all five continents. _L'aeroport de Hèlsinki es manté, un any més, en el top 20 del ranquing dels millors aeròdroms del món, segons la classificació que el·labora la consultora Skytrax en base a l'opinió de milions de passatgers dels cinc continents. 


Helsinki-Vantaa airport wins a position and goes up from place 19 to 18. Much below is Barcelona-El Prat Airport, which also gains a position from 38 to 37. _L'aeroport de Hèlsinki-Vantaa guanya una posició i passa del lloc 19 al 18. Molt més abaix trobem l'aeroport de Barcelona-El Prat, que també puja una posició i passa del lloc 38 al 37. 


In the top ten of the best 2015 airports are six Asian and four European airfields. The first position is again for Changi Airport in Singapore, followed by Incheon in South Korea and Munich. The rest of the top 10 positions are occupied by airports in Hong Kong, Tokyo Haneda, Zurich, Chubu in central Japan or Heathrow, in London, Schiphol in Amsterdam and Beijing. _En el top ten dels millors aeroports del 2015 hi ha sis aeròdroms asiàtics i quatre europeus. La primera posició continua sent, un any més, per l'aeroport de Changi, a Singapur, seguit dels d'Incheon, a Corea del Sud i el de Munich. La resta de les 10 primeres posicions les ocupen els aeroports de Hong Kong, el de Haneda a Tòquio, el de Zurich, el de Chubu o Japó Central, el de Heathrow, a Londres, el de Schiphol, a Amsterdam, i el de Beijing. 


These awards, created in 1999, are especially significant because they are based on the opinion of more than 13 million passengers from 112 different countries. _Aquests premis, creats l'any 1999, són especialment significatius, ja que es basen en l'opinió de més de 13 milions de passatgers de 112 nacionalitats diferents.


It must also be said that, finally, on July 10, long-awaited journeys between Helsinki Central Station (Rautatieasema) Helsinki Airport -Vantaa by train will begin, although until October or November passengers must have to walk a bit or take a bus from the new station to the airport terminals (and vice versa). So far, the only public transport from and to the center of the city of Helsinki was bus number 615 (that one we've used so many times). For more information... here. _D'altra banda, s'ha de dir que, finalment, el proper 10 de juliol s'inicien els trajectes de la tan esperada nova línia de tren entre l'estació central d'Hèlsinki (Rautatieasema) i l'aeroport d'Hèlsinki-Vantaa, tot i que fins a l'octubre o novembre caldrà caminar una mica o agafar un bus des de la nova estació de l'aeroport fins a les terminals (i viceversa). Fins ara, l'únic transport públic que hi havia per arribar al centre de la capital de Finlàndia era l'autobús número 615 (i que tantes i tantes vegades hem agafat nosaltres). Per a més informació... aquí


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 8 de juliol de 2015

A CASA NOSTRA hi ha...

A CASA NOSTRA hi ha... Quin és el petit gran tresor del disseny català que s'amaga dins d'aquesta caixa?
What do we have at home... What's the little big surprise of the Catalan design history hidden inside this brown box?

Some clues might be found on the box.  _Es poden llegir algunes pistes a la caixa.

Stay 'tuned'! Next week... the answer! _Estigueu a l'aguait! La setmana que ve... la resposta!

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 7 de juliol de 2015

BARCELONA

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
Hugo Alvar Henrik Aalto was born on February 3, 1898 in Kuortane, Finland. His father, Johan Henrik Aalto is surveyor, and his mother, Selma Hackstedt works in Post. Alvar is the largest of four brothers. A house Aalto speaking Swedish. _Hugo Alvar Henrik Aalto neix el 3 de febrer de 1898 a Kuortane, Finlàndia. El seu pare, Johan Henrik Aalto, és topògraf, i la seva mare, Selma Hackstedt, treballa a Correus. Alvar és el gran de quatre germans. A casa dels Aalto es parla suec. 

 
Alvar Aalto, 1945
© Alvar Aalto Museum. Picture by Eino Mäkinen
 
That's how it begins the biography of one of the most important men in the history of the architecture and design of the twentieth century, not only in Finland but across the globe. And to honor him, the CaixaForum Barcelona hosts until August 23 a major retrospective of this brilliant architect. _Així comença la biografia d'un dels personatges més trascendentals de la història de la arquitectura i del disseny del segle XX, no només a Finlàndia, sinó a tot el planeta. I per a homenatjar-lo, el CaixaForum de Barcelona n'acull fins al 23 d'agost una gran retrospectiva, quan l'any vinent es celebraran els 40 anys de la seva mort.This is an exhibition organised by the Vitra Design Museum (Germany) and the Alvar Aalto Museum (Finland) in collaboration with Obra Social "la Caixa", and it is a wide view of the life and production of this genius of architecture and design, and brings us to the most representative buildings and designs Aalto: models, original drawings and several pieces as furniture, lamps and glassware as its most famous vase Savoy, photographs screenings,... In total, about 350 pieces. _La mostra, que és una exposició del Vitra Design Museu (Alemània) i de l'Alvar Aalto Museum (Finlàndia) en col·laboració amb l'Obra Social "la Caixa", presenta una àmplia panoràmica de la vida i la producció d'aquest geni de l'arquitectura i del disseny, i ens apropa als edificis i els dissenys més representatius d'Aalto: maquetes, peces diverses com dibuixos originals, mobles, làmpades i objectes de vidre com el seu gerro més famós, el Savoy, fotografies, projeccions, ... En total, unes 350 peces.Over fifty years Alvar Aalto planned around five hundred buildings and projects, most of them in Finland, but nearly a hundred were built in eighteen other countries. The most important architectural projects that we see in the retrospective are as varied as the Paimio Sanatorium for tuberculosis, Muurame Church, Villa Mairea (Noormarkku), House of Culture (Helsinki), all of them in Finland; Library Viipuri (Viborg) in Russia; Building homes in the neighborhood of Hansa (Berlin), Germany; Maison Louis Carré, Bazoches-Sur-Guyonne in France; and also one of the highlights, the Congress and Concert Finlandia Talo in Helsinki, he completed a year before his death in 1975. All his projects embody the combination of organic and master volume, material and light. Many of its buildings are whole pieces of art for which Aalto also designed furniture, lighting, textiles and building materials: Aalto conceived and designed projects thinking on people. _Al llarg de cinquanta anys, Alvar Aalto va planificar al voltant de cinc-cents edificis i projectes, la majoria d'ells a Finlàndia, però gairebé un centenar es van construir en d'altres divuit països. Els projectes arquitectònics d'embergadura que podem veure a la restrospectiva són tan variats com el Sanatori de Paimio per a tuberculosos, l'Església de Muurame, Villa Mairea (Noormarkku), la Casa de la Cultura (Hèlsinki), a Finlàndia; la Biblioteca de Viipuri (Viborg), a Rússia; l'Edifici d'habitatges al barri de la Hansa (Berlín), a Alemanya; la Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, a França; i un dels més destacats també, el Palau de Congressos i Concerts Finlàndia, a Hèlsinki, que va enllestir un any abans de morir, al 1975. Tots els seus projectes encarnen la combinació magistral i orgànica de volum, materials i llum. Molts dels seus edificis són obres d'art totals per als que Aalto també en dissenyava el mobiliari, la il·luminació, els teixits i els materials de construcció: Aalto concebia i dissenyava projectes pensant en les persones.


For Aalto nature illustrated a certain creative attitude and a humanistic perspective that strives to preserve individuality in a mass society technically mechanized and conditioned by economic constraints. Actually 'Aalto' means, in Finnish, 'wave'. _Per a Aalto la natura il·lustrava i legitimava estratègicament una actitud creativa determinada, així com una perspectiva humanista que s'esforçava a preservar la individualitat en una societat de masses mecanitzada, tecnificada i condicionada per les restriccions econòmiques. Serà casualitat o no, però el cognom Aalto significa, en finès, ona.


But in addition to his role as an architect, Aalto was a key figure in the development of modern furniture. In 1935, with his wife Aino Aalto (1894-1949) and two colleagues founded the company Artek, which remains one of the most prominent leaders of Finnish furniture worldwide. _Però a més de la seva faceta com a arquitecte, Aalto va ser una figura clau del desenvolupament del mobiliari modern. L'any 1935, amb la seva dona Aino Aalto (1894-1949) i dos companys, van fundar l'empresa Artek, que segueix sent un dels més destacats referents del mobiliari finlandès arreu del món.


With its laminated wooden chairs, Aalto became one of the most famous designers of the twentieth century. And his vase "Savoy" will be the epistle of Finnish organic design. The architect had an intense interest in the potential symbolic expression of shapes taken from nature. _Amb les seves cadires de fusta laminada, Aalto es va convertir en un dels dissenyadors més cèlebres del segle XX. I el seu gerro "Savoy" es considera l'epitem del disseny orgànic finlandès. L'arquitecte sentia un gran interès pel potencial d'expressió simbòlica de les formes preses de la natura. In our country, Catalonia, we have one of the other major characters in the world of architecture, Antoni Gaudí, who followed the same pattern when thinking forms. In 1951 Alvar Aalto was invited by the Col·legi d'Arquitectes de Catalunya in Barcelona to give there two speaches on the humanization of architecture and the architecture flexible and standardization. Then he could visit Gaudí's work. _D'altra banda, aquest discurs ens sona. A casa nostra tenim un dels altres grans personatges de la arquitectura mundial, Antoni Gaudí que seguia els mateixos paràmetres a l'hora de pensar les seves formes. L'any 1951 Alvar Aalto va ser a Barcelona convidat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per a pronunciar-hi dues conferències, sobre la humanització de l'arquitectura i sobre l'arquitectura flexible i l'estandarització. En aquesta visita va poder visitar, expressament, l'obra de Gaudí.

 
Alvar Aalto in Park Güell (Barcelona) _Alvar Aalto al Park Güell de Barcelona acompanyat dels arquitectes
Josep Maria Sostres, Josep Antoni Balcells, Josep Pratmasó i Antoni de Moragas (abril, 1951) 


On 11 May 1976, Alvar Aalto died in Helsinki. His widow, Elissa Aalto continues directing the studio until his death in 1994. Between 1981 and 1988, she is responsible for directing the construction of the Essen Opera. Elisa Aalto legacy plans and drawings of her husband to the Alvar Aalto Foundation. _L'11 de maig de 1976, Alvar Aalto mor a Hèlsinki. La seva vídua, Elissa Aalto, continua dirigint l'estudi fins a la seva mort, 1994. Entre 1981 i 1988, ella s'encarrega de dirigir la construcció de l'Òpera d'Essen. Elisa Aalto donarà el llegat de plànols i dibuixos del seu marit a la Fundació Alvar Aalto.
Alvar Aalto, 1898-1976. Arquitectura orgànica, art i disseny. 
CaixaForum de Barcelona, 3 de juny - 23 d'agost de 2015.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!