divendres, 31 octubre de 2014

...sense títol

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
The Castanyada is a popular festival celebrated in Catalonia mainly on All Saints' DayLike Halloween or the Celtic 'Samhain', its origins are in an ancient ritual festival of the dead. _Tradicionalment, la nit del 31 d'octubre és fa la festa popular de la castanyada, i ja serveix de revetlla pel dia de Tots Sants, l'1 de novembre.

src petitaxarxa.cat
We'll find the origins of this celebration in ancient funeral rites, and we have to travel to the night of time to find out the original meaning when autumn was a time of death in nature, and it was thought that the gates of the underworld opened to allow contact between the living and the deads. _Les arrels d'aquesta festa tenen l'origen en antics rituals funeraris, i ens hem de perdre per la nit dels temps per trobar-ne el sentit primigeni, quan la tardor era un temps de mort per a la natura, i es pensava que les portes de l'altre món quedaven obertes per permetre el contacte entre els vius i els ja traspassats.

src escola arjau
About the eleventh century, the celebration of 'All Saints' included November 1 and November 2, when we commemorate the faithful departed. But this second day has been lost in the calendars as a result of industrialization, that simplified annual festivities.  _Cap al segle XI, la festa de Tots Sants incloia el dia 1 de novembre i el dia 2 de novembre, quan es commemoraven els fidels difunts. Però aquest segon dia ja s'ha perdut en els calendaris que, fruit de la industrialització, van simplificar les festivitats anuals.
And what do we do to celebrate it? We cook chestnuts, which hopefully we roasted on the fire, accompanied by potatoes and 'panellets'... and a bit of muscat. The next day we visit the cemeteries. _I què fem per celebrar-ho? Mengem castanyes, que amb sort haurem torrat al foc, acompanyades de panellets i moniatos... i una mica de moscatell. L'endemà, anem a visitar els cementiris (potser això últim... ja no tant).

src un país a la cassola

In Catalunya consists of a meal of chestnutspanelletssweet potato and preserved fruits, typically with moscatell to drink. Around the time of this celebration, it is common for street vendors to sell hot toasted chestnuts wrapped in newspaper. In many places, confectioners often organise raffles of chestnuts and preserved fruit. It seems that the tradition of eating these foods comes from the fact that during All Saints' night, the night before All Souls' Day in the Christian tradition, bell ringers would ring bells in commemoration of the dead into the early morning. Friends and relatives would help with this task, and everyone would eat these foods for sustenance. Other versions of the story state that the Castanyada originates at the end of the 18th century and comes from the old funeral meals, where other foods, such as vegetables and dried fruit were not served. The meal had the symbolic significance of acommunion with the souls of the departed: while the chestnuts were roasting, prayers would be said for the person who had just died. _Però... per què castanyes? Doncs perquè... simplement... és un dels últims fruits de la tardor. A més, en el ritus tradicional, l'àpat funerari constava de llegums i fruita seca, i els pans votius o panets, panellets, panetons. Mentre es torraven les castanyes, es resaven les tres parts del rosari pels difuns de la família. Hi ha qui diu que, el fet de menjar productes típicament energètics es deu al fet que, per Tots Sants, les campanes tocaven a morts la vígilia fins a la matinada... i no es podia defallir! 
'Panellets' are the traditional dessert of the All Saints holiday (Castanyada, in Catalonia)  together with chestnuts and sweet potatoes. 'Panellets' are often accompanied with a sweet wine, usually moscatell, mistela, vi de missa or vi ranci. 'Panellets' are small cakes or cookies in different shapes, mostly round, made mainly of marzipan. The most popular are the 'panellets' covered with pine nuts. _El panellets són  un producte de rebosteria casolana, fets amb ametlla, sucre i rovell d'ou, bàsicament. Poden anar coberts o no de pinyons i afegir altres components com el coco, la xocolata o d'altres. A mi... els que m'agraden més, són els de pinyons i els de coco (que procurem fer nosaltres, perquè és un producte molt car... de luxe, gairebé... i no ens queden gens malament)!via gastroteca
The festival is usually depicted with the figure of a castanyera: an old lady, dressed in peasant's clothing and wearing a headscarf, sat behind a table, roasting chestnuts for street sale. _Durant tots aquests dies de tardor i hivern, apareix pels carrers la tradicional figura de la castanyera, que ven les castanyes torrades i calentes i embolicades en una paperina de paper de diari. Es representa com una dona vella, vestida amb roba pobra d'abrigar i amb un mocador al cap, davant d'un torrador de castanyes.

via fills i amics del burés
Les castanyeres d'abans eren molt diferents de les d'avui. Vestien de manera pròpia. Duien unes faldilles de sargil molt amples i folrades, amb davantal de cànem i llana. Al cap duien una caputxa blanca de llana, molt llarga, que els arribava fins més avall de mitja faldilla. La duien lligada al coll i a la cintura. Cuien les castanyes en fogons de terrissa semblants a una copa, i així eren anomenats. Donaven vuit castanyes per un "quarto", uns tres cèntims actuals.

via es quid des català
Les castanyeres cridaven... calentes i grosses; qui en vol, ara que fumen?... i els nens, tan simpàtics com sempre, responien... petites i dolentes; de les vuit, set de pudentes.
But this is how we celebrate it in Catalonia. Much of the other countries have adopted the British celebration Halloween (or All Hallows Eve). But this... here and now... it's up! We have our own traditions that we need to preserve and celebrate! Castanyera against Halloween! Castanyera forever! _Però tot això... és com ho fem a Catalunya. Gran part de la resta de països han anat adoptant la festa anglosaxona de Halloween (o All Hallows Eve). Però això... ara i aquí... no toca! Nosaltres tenim les nostres pròpies costums que hem de conservar i cel·lebrar! In Finland they don't have such traditions associated with All Saints (which they call Pyhäinpäivä (pyhä means holy). ... They only go and put candles on the graves of their dead relatives. Although, on All Saints Day (2th November, or marraskuu) shops are closed, and its holidays... but not in a special way. _A Finlàndia no tenen tantes tradicions com nosaltres relacionades amb Tots Sants (que ells en diuen Pyhäinpäivä (pyhä vol dir sant). Ells... simplement... es limiten a anar a posar espelmes a les tombes dels seus familiars morts. De totes maneres, el dia de Tots Sants... que ells sempre traspassen (entre el 31.10 i el 6.11, i aquest any cau en 2 de novembre, o marraskuu) és festa i les botigues estan tancades... però no ho celebren de cap manera especial. 


cemetery  _cementiri, Oulu (Finlàndia)
Gradually, young people have also been adapting Halloween, but very sparingly. _Poc a poc, els joves també han anat adoptant Halloween, però encara és molt minoritari.

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI! Ja hyvää Pyhäinpäivää kaikille!

dijous, 30 octubre de 2014

HÈLSINKI

Hyvää torstaita (thursday _dijous) kaikille!
Friday is time for traveling... although today is thursday. But today we will travel again to Helsinki. But this time we'll discover amazing places just outside the city. We have not been there yet, but after seeing the images of the new campaign of VisitHelsinki for the Helsinki Region, that we'll show you within the next four fridays, we have to visit these places in person next time we travel again to Finland. Today, it's all about the animation that is on the streets during the festivals and events taking place all throughout the year! _Els divendres anem de viatge, i ho farem una altra vegada visitant Hèlsinki, tot i que avui sigui dijous, ...afores de la ciutat. Nosaltres encara no hi hem estat, però després de veure les imatges que reproduirem aquí els propers divendres de la nova companya de VisitHelsinki per a la regió d'Hèlsinki, no cal dir que ho haurem de visitar en persona la proper vegada que tornem a ser a Finlàndia. Avui és el torn per a l'animació que hi ha ale careers durant els zeus festivals i tots els events que s'organitzen al llarg de l'any!


We decided that for five Fridays, we would show these videos of the Helsinki region. But we did it not only attending their touristic side, because we can recognize in them a country and a people we've met and we aim to know a lot more about it. Finland never ends. Besides, we think the content of their images and the resources used have an extraordinary quality to shy away from the usual clichés always seen in most touristic videos. _Vam decidir que durant cinc divendres veuríem a quests vídeos de la regió d'Hèlsinki. Però no ho vam fer només per la qüestió més turística del seu contingut, sinó perquè en ells hi veiem un país i una gent que reconeixem, i que end agradaria encara conèixer molt més (perquè Finlàndia no s'acaba mai) i una qualitat extraordinària de les imatges i els recursos emprats que defugen dels tòpics habituals dels videos turístics.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 29 octubre de 2014

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada...'Tant de Fôrets', un poema animat que canta a la salut dels boscos.
What today I like most is 'Tant de Fôrets', an animated poem about saving forests.Burcu Sakur and Geofrey Godet has imagined this little beauty based on a poem of Jacques Prévert "Tant de forêts" from 1955. The poem speaks of the irony of the fact that newspapers warn us about deforestation although they are made of paper themselves. _Burcu Sakur i Geoffrey Godet han creat aquesta petita meravella basada en un poema de Jacques Prévert de 1955, que tracta de la ironia del fet que els diaris han advertit contra la desforestació mentre que ells mateixos són de paper. TANT DE FORÊTS… 
(As forest… _Com boscos...)

Tant de forêts arrachées à la terre 
(So torn earth forests _Com boscos arrencats de la terra)
Et massacrées 
(And massacred _I massacrats)
Achevées 
(Completed _Acabats)
Rotativées 
(Rotativées _Rotativats)


Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier 
(So sacrificed for pulp forests _Com boscos sacrificats per a la pasta de paper)
Des milliards de journaux 
(Billions of newspapers _Milers de milions de diaris) 
attirant annuellement l´attention des lecteurs 
(attracting the attention of readers annually _atraient cada any l'atenció dels lectors)
sur les dangers du déboisement des bois et des forêts 
(the dangers of deforestation woods and forests _sobre els perills de la desforestació de boscos i selves) 

Jacques PRÉVERT “La pluie et le beau temps” (Éd. Gallimard, 1955)

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 28 octubre de 2014

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... la casa de la dissenyadora i estilista freelance finlandesa Minna Jones a Hèlsinki.
What today I like most is the decor of the Helsinki house of the Finnish designer and freelance stylist Minna Jones.


Very stylish and cozy this place is filled with gorgeous designs and a few vintage finds found in some of the so crowded and popular 'kirpputori' (flea markets) that one can find everywhere in Finland, like this flowerpot designed by Finnish designer Richard Lindh in the 60's, that we like very much, and without knowing it, we also have at home. _Molt elegant i acollidor, aquest lloc és ple de magnífics dissenys i algunes peces vintage trobades en alguns dels tan concorreguts i extesos kirpputori (mercats de les puces) que hi ha per tot arreu (una moda que, per cert, tot i que aquí s'hi ha instaurat força recentment, ja fa molts i molts anys que funciona a Finlàndia), com aquest test del també dissenyador finlandès Richard Lindh (anys '60), que end agrada tant i que nosaltres, sense saber-ho, també tenim a casa.You'll find more pictures of her home in her blog Time of the Aquarius! _Al seu blog Time of the Aquarius hi trobareu moltes imatges més!

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 27 octubre de 2014

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... veure l'òpera La Traviata al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Yesterday I went to see 'La Traviata' at Gran Teatre del Liceu of Barcelona.


Opera in three acts. Libretto by Francesco Maria Piave based on La dame aux camélias by Alexandre Dumas Fils. Music by Verdi. Premiered on 6 March 1853 at the Teatro La Fenice. First Liceu performance on 25 October 1855. _Òpera en tres actes. Llibret de Francesco Maria Piave basat en La dame aux camélias d’Alexandre Dumas, fill. Música de Verdi. Estrenada el 6 de març de 1853 al Teatro La Fenice, i al Liceu el 25 d’octubre de 1855. 


Violet, a famous courtesan in Paris, left everything to be with his love Alfredo. But Alfredo's sister can not marry if Alfredo lives with Violet. Mr. Germont, Alfredo's father, is responsible to make it know to Violet, and ask her to leave Alfredo. Finally, Mr. Germont and Alfredo visit Violet, who has tuberculosis, and they recognize their mistakes. Violet dies besides their loved ones. _Violeta, una cortesana famosa a París, ho abandona tot per anar amb el seu amor Alfredo. Però la germana d'Alfredo no podrà casar-se si Alfredo viu amb Violeta. El senyor Germont, pare d'Alfredo, és l'encarregat de fer-ho saber a Violeta, que abandona Alfredo. Finalment, Violeta, malalta de tuberculosi, rep la visita d'Alfredo i del senyor Germont, que reconeix el seu error. Violeta mor entre els seus éssers estimats.


La Traviata exalts human life and virtues such as generosity, compassion and selflessness, which are negated by the implacable judgement of a class-dominated society. In this adaptation of the novel by Alexander Dumas son, 'La dame aux camélias', he made subversive references to topics that were outlawed at the time (syphilis and tuberculosis). This, and his moral stance, aroused a storm of fury at the opera's first showing. _La Traviata és una exaltació de la vida i de les virtuts humanes, com la generositat, la compassió i el sacrifici pels altres, que es veuen frustrades pel judici implacable d’una societat classista. En aquesta adaptació de la novel·la d’Alexandre Dumas (fill) La dama de les camèlies, Verdi va emprar elements subversius per a l’època (referències a la sífilis i la tuberculosi) que, units al seu enfoc moral, van fer que l’obra es rebés molt malament durant l’estrena. 


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 24 octubre de 2014

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Friday is time for traveling... and today we will travel again to Helsinki. But this time we'll discover amazing places just outside the city. We have not been there yet, but after seeing the images of the new campaign of VisitHelsinki for the Helsinki Region, that we'll show you within the next four fridays, we have to visit these places in person next time we travel again to Finland. Today, it's all about culture! _Els divendres anem de viatge, i ho farem una altra vegada visitant Hèlsinki... les afores de la ciutat. Nosaltres encara no hi hem estat, però després de veure les imatges que reproduirem aquí els propers divendres de la nova companya de VisitHelsinki per a la regió d'Hèlsinki, no cal dir que ho haurem de visitar en persona la proper vegada que tornem a ser a Finlàndia. Avui és el torn per a la cultura!At the end of the video there's the Clock Tower Building of Fiskars, the village of the artisans. Here you'll find more information about Fiskars and our stunning experience there!  Thank you very much again Piia! _Cap al final del vídeo hi apareix una imatge de l'edifici de la Torre del Rellotge de Fiskars, el petit llogaret dels artesans. Recordeu que aquí podeu trobar més informació de Fiskars i la nostra magnífica estada allà! Moltes gràcies Piia pels dos magnífics dies que hi vam ser!

Clock Tower Building _Edifici de la Torre del Rellotge

We decided that for five Fridays, we would show these videos of the Helsinki region. But we did it not only attending their touristic side, because we can recognize in them a country and a people we've met and we aim to know a lot more about it. Finland never ends. Besides, we think the content of their images and the resources used have an extraordinary quality to shy away from the usual clichés always seen in most touristic videos. _Vam decidir que durant cinc divendres veuríem a quests vídeos de la regió d'Hèlsinki. Però no ho vam fer només per la qüestió més turística del seu contingut, sinó perquè en ells hi veiem un país i una gent que reconeixem, i que end agradaria encara conèixer molt més (perquè Finlàndia no s'acaba mai) i una qualitat extraordinària de les imatges i els recursos emprats que defugen dels tòpics habituals dels videos turístics.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! Ja hyvää viikonloppua!

dijous, 23 octubre de 2014

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Wow! This morning Helsinki has already seen the snow! _Avui ja ha nevat a Hèlsinki! Mireu, mireu!


But... in Barcelona, you can still go to the beach and enjoy a very nice sunny day! _A Barcelona, però, tot i que avui han baixat una mica les temperatures, encara estem llum de poder veure-ho! Fins i tot hi ha gent a la platja!


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 22 octubre de 2014

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... l'estrena de l'espectacle de Víctor Ullate 'El Sur, homenaje a Enrique Morente', al Teatre Poliorama de Barcelona.
Yesterday I went to the premier of Victor Ullate's 'El Sur, homenaje a Enrique Morente', at Teatre Poliorama of Barcelona.

 

'El Sur' tells a tragic story, unfortunately very much in vogue today. It tells the story of a woman, Estel, victim of the violence and contempt of her husband, looks for freedom and love in the arms of another man, Bernardo. Hate will tragically end the illusion of the new lovers, a feeling that will survive beyond death. _El Sur narra una història tràgica, malauradament molt en voga als nostres dies. Narra la història d’una dona, Estel, que víctima del menyspreu i la violència del seu marit es llança a buscar la llibertat i l’amor en braços d’un altre home, Bernardo. L’odi acabarà segant tràgicament la il·lusió dels nous amants, el sentiment dels quals sobreviurà més enllà de la mort. 

But what stands out above the drama is the beauty of the forms that explain the scene. _Però el que més destaca, per damunt del drama, és la bellesa de les formes amb què s'explica l'escena.Victor Ullate's Ballet will perform 'El Sur' at Teatre Poliorama of Barcelona until  November 2. _Són al Teatre Poliorama de Barcelona fins al 2 de novembre.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 21 octubre de 2014

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... aquest pis senyorial d'estil nòrdic de l'Eixample de Barcelona.
What today I like most is this nordic style stunning apartment in Barcelona.


Interior designer Meritxell Ribé has refurbished and designed this 400m2 house of Barcelona. The premise... to keep the classic elegance of the building, exposing the elements existing before the reform that coexist perfectly with the personality that Meritxell itself has given to his own home and exhibition space. _La decoradora Meritxell Ribé ha restaurat i dissenyat aquest pis de 400m2 de la ciutat de Barcelona. La premisa... mantenir l'elegància clàssica de la construcció, deixant a la vista alguns elements ja existents abans de la reforma que conviuen a la perfecció amb la personalitat que la mateixa decorada ha imprès en el que s'ha convertit en la seva pròpia llar i espai d'exposició.


The influence of Nordic style is very strong, full of fresh and modern classics. But also the touch and the essence of the Mediterranean cannot be missed, of course, such as those that can be found in the accessories and architectural details also preserved. _La influència de l'estil nòrdic és molt marcada, plena de frescor i de clàssics moderns, però tampoc hi pot faltar, per descomptat, el toc i l'essència mediterrània, com els que trobem en els accesoris i els detalls arquitectònics que s'ha pogut preservar.


all images src sfgirlbybay   via rum hemma

Everyone talks about the Nordic style in decor, but... actually, what is it about? Nordic Style (or called Scandinavian, sometimes) and industrial rustic style have taken possession of the space the minimalism left a few years ago.  It is a style born in the early twentieth century in Norway, Sweden, Finland and Denmark and remains until today with some variations. The Nordic style has as main objective to achieve warmness and brightness (as opposed to the climate of these countries), and very functional spaces. For this reason, the dominant color is white. Details of vibrant colors like red or pale blue are permitted, to provide clear details that stand out from the rest of the decor. This style combines the traditional with the modern to achieve distinctive atmospheres. Pavements are preferably from light wood and neutral tones, to contribute to the generation of large spaces and illuminated environments. The furniture has straight and clean lines combined with others with soft curves. _Tothom parla d'estil nòrdic en la decoració, però... realmente a que es refereix? L'estil nòrdic (o escandinau, a vegades) i l'estil industrial rústic han pres possessió de l'espai que va deixar fa uns anys el tan anomenat estil minimalista. Més enllà de ser l'estil propi de països com Noruega, Suècia, Finlàndia i Dinamarca, que va nèixer a principis del segle 20 i que ha perdurat fins avui, es caracteritza per assolir ambients càlids i lluminosos, on la funcionalitat dels elements que conformen la decoració siguin plenament funcionals. Normalment el color més utilitzat és el blanc que irradia llum, però també aquesta claredat la trobem, per exemple, en les fustes per als paviments. Només en alguns detalls hi trobem colors vibrants com el vermell o el blau. Els mobles, en general, són de línies rectes, pures i netes, combinats amb algunes curves suaus, i barregen la tradició (vintage) d'aquells que es poden recuperar, i modernitat. 


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 20 octubre de 2014

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... bé, dijous passat vaig anar al vernissage de la nova exposició individual de l'artista americana Mónica Dixon a la Galeria d'art Jordi Barnadas de Barcelona.
Yesterday (actually it was last thursday) I went to the vernissage of the new solo exhibition of American artist Mónica Dixon at Art Gallery Jordi Barnadas in Barcelona.


'Nowhere Land' is the title of the new exhibition of this artist from New Jersey (1971) who has been living and working in Oviedo (hers mother land), Spain, for long. Nowhere Land is a serie of landscapes with architectures that she can find in her childhood memories when in the United States... landscapes that are not related to any real one, but at the same time, they are all relating to a culture and an architecture very special that we all can recognize because we've seen many times in the movies. _Nowhere Land és el títol de la nova exposició d'aquesta artista de New Jersey (1971), però que, des de ja fa molt anys, viu i treballa al nostre país, a Oviedo, d'on és originària la seva mare. En aquesta ocasió es tracta de paisatges que es troben en els seus records d'infantesa als Estats Units... païsatges que no són referents de cap tipus, però que, a la vegada, ho són tot, referents d'una cultura i d'una arquitectura ben particular que tots som capaços de reconèixer.

the artist, Mónica Dixon

In all these places light has a dominant personality, and is in the use of color that a great strength is transmitted to these houses. Light, shadows and vibrant colors recreate scenes of emotional senses which, at the same time, give to the viewer a full sense of serenity and peace. _En els seus espais la llum té una personalitat predominant, i és en l'ús del color que es transmet la força a les cases protagonistes d'aquests espais. Llum, ombres i colors vibrants recreen escenes de tensió emocional que alhora transmeten una sensació plena de serenor i pau.


At first glance the bright blue degradation of the sky is what attracts the most attention, especially in the biggest works, but then we get into the curiosity of lives that are perhaps hidden behind these architectures. When I look at these pictures it comes to my mind the role play 'August' by Tracy Letts. _A primer cop d'ull és la degradació del blau radiant del cel el que atrau més l'atenció, sobretot en les obres de format més gran, però de seguida ens endinsem en la pròpia curiositat de les vides que potser s'amaguen darrere les arquitectures presents. Quan miro els seus quadres no deixa de venir-me al cap l'obra de teatre Agost, de Tracy Letts.


Artworks by Mónica Dixon (Nowhere Land) will be at the Art Gallery Jordi Barnadas (Barcelona) from 16 October to 8 November 2014. _Les obres de Mónica Dixon (Nowhere Land) seran a la Galeria Jordi Barnadas (Barcelona) del 16 d'octubre al 8 de novembre de 2014.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!