divendres, 27 de novembre de 2015

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
It has just started what is called in Finland 'Kaamos', the Polar Night. For a couple of months, especially in the northern part of the country, in Lapland, there will not be light for about 51 days. This does not mean that the darkness is absolute because at noon there is always a slight twilight, always with the permission of the clouds. It is a difficult time for the physical and mental health of the people. _Tot just acaba de començar el que a Finlàndia reb el nom de Kaamos, la Nit polar. Durant un parell de mesos, sobretot a la part més septentrional del país, a la Lapònia, no es veurà el sol en gairebé 51 dies. Això no vol dir que l'obscuritat sigui absoluta perquè cap al migdia sempre hi ha un lleuger crepúscle, si els núvols ho permeten. És una època complicada per a la salut física i mental de la gent.This is therefore a good time to see the famous Northern Lights and if you are lucky, listen to their sounds. _Aquest és, doncs, un bon moment per a poder observar les famoses Aurores Boreals i, si hi ha sort, escoltar-ne els seus sons. 
Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dimecres, 25 de novembre de 2015

BARCELONA

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
If yesterday we were talking about the start of this Christmas Season in Helsinki, today is time for Barcelona. _Si ahir us anunciàvem l'inici de les festes de Nadal a Hèlsinki, avui és el torn de Barcelona.


On the website of the City there already is all the information and the agenda of the activities organized this Christmas. Next Friday... on 27 November, the city’s Christmas lights will be switched on! _A la web de l'Ajuntament ja hi teniu a punt tota la informació i l'agenda per a aquestes festes. I divendres... encesa dels llums de Nadal als carrers de la ciutat!
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 24 de novembre de 2015

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
The Christmas season begins in Helsinki when the lights are turned on along the traditional Christmas street Aleksanterinkatu, which happened last sunday, 22th november. _Les festes de Nadal comencen a Hèlsinki quan els llums s'encenen, des de fa 67 anys, a Aleksanterinkatu.

 

Here you'll find everything you need to know about Christmas in Helsinki...  especially if you're planning to travel there during the Christmas season! _Aquí hi trobareu tota la informació necessària... sobretot si teniu pensat viatjar-hi aquests Nadals!


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 20 de novembre de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Facing a new winter... while remembering our last summer in (Kilspijärvi) Finnish Lapland. _Ens anuncien baixades importants de temperatures, però ens agrada seguir recordant l'estiu a la Lapònia finlandesa (Kilpisjärvi).


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 19 de novembre de 2015

HÈLSINKI

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Today we will do a quick visit to the simple and functional apartment of the Finnish designer Hanna Konola, and Jukka Koops, in the district of Käpylä, in Helsinki! _Avui farem una ràpida visita a l'apartament, simple i funcional, que la dissenyadora finlandesa Hanna Konola i en Jukka Koops tenen al barri de Käpylä , a Hèlsinki!

 

Käpylä neighborhood, famous for its wooden houses, gardens and relaxed atmosphere, which was designed by Alvar Aalto and Hilding Ekelund, should have become the Olympic Village in the Olympic Games of 1940, which were finally anulats due to WW2. _El barri de Käpylä, famós per les seves cases de fusta, els jardins i l'ambient relaxat, i que va ser dissenyat per Alvar Aalto i Hilding Ekelund, havia de convertir-se en la Vil·la Olímpica dels Jocs Olímpics de 1940, que finalment van ser anulats degut a la 2a Guerra Mundial.

 
 

imgs src Design Sponge

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! 

divendres, 13 de novembre de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
We used to travel on Fridays... and today also we will. Director Luke Shepard has visited 36 cities in 21 European countries to see the diversity and brilliance of its architecture. So many hours of video recording are summarized in a time-lapse video of about four minutes, 'Nightvision', which has been possible thanks to crowdfunding financing. _Habitualment els divendres hem anat de viatge... i avui també ho farem. De la mà del director Luke Shepard recorrerem 36 ciutats de 21 països d'Europa per veure la diversitat i l'excel·lència de la seva arquitectura. Tantes i tantes hores de gravació es resumeixen en un vídeo time-lapse de gairebé 4 minuts, Nightvision, que ha estat possible gràcies al crowdfunding.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 12 de novembre de 2015

HÈLSINKI

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Maybe we should think already a little about Christmas because... in Rovaniemi, the city of Santa Claus (Joulupukki), has been snowing quite a lot for the last two days! Nature begins to prepare itself for the run of Santa Claus reindeer sleigh! _Potser hauríem de pensar ja una mica en el Nadal perquè... a Rovaniemi, la ciutat del Pare Noel (Joulupukki), ja hi ha nevat força! El paisatge comença a preparar-se per a que hi corrin els rens del seu trineu!


Remember to be nice!!! _Sigueu bons minyons!!!

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 10 de novembre de 2015

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
The Finns are a proud people... proud of their country... proud of how green is their country. The Finns live and coexist every day with and for nature. The Finns are a proud people that have adapted their lives to the nature that surrounds them, and not vice versa. Even some people have gone so far of this love for nature and gets to mimicking it. _Els finlandesos són un poble orgullós... orgullós del seu país... de la verdor del seu país. Els finlandesos són gent que viuen i conviuen a diari amb i per la natura. Els finlandesos són un poble orgullós d'haver adaptat les seves vides a la natura que els envolta, i no a l'inrevès. Fins i tot, hi ha qui ha arribat a tal extrem que, per amor a aquesta natura, arriba a mimetitzar-s'hi. 
 


For exemple, Finnish-American photographer Arno Rafael Minkkinen has been capturing self-portraits of his nude body in natural surroundings for the better part of five decades. More than just existing in these scenic locations, Minkkinen fully merges his limbs and torso like a chameleon, blurring the lines between where the world ends and his body begins. _Aquest és el cas del fotògraf fino-americà Arno Rafael Minkkinen, que ha estat autoretratant-se nu durant cinc dècades envoltat de la natura. Minkkinen s'involucra de tal manera en aquest entorn que arriba a fondre els límits del seu cos amb els del món que l'envolta.


Many of my photographs are difficult to make. Some can even be dangerous. I do not want to have someone else coming in harm’s way taking the risks I need to take: to lean out off a cliff or stay underwater for the sake of my picture. We control how much pain we can tolerate; such information is unknowable by anyone else. Some of my pictures might look simple, but in reality they can test the limits of what a human body is capable of or willing to risk. Thus I title them self-portraits, so the viewer knows who is in the picture and who took it.  (HOW TO WORK THE WAY I WORK, Arno Rafael Minkkinen) _Moltes de les meves fotografies són difícils de fer. Algunes poden fins i tot ser perilloses. No vull que ningú hagi de prendre els riscos que he de prendre: treure el cap per un precipici o romandre sota l'aigua per a la meva foto. Nosaltres controlem la quantitat de dolor que podem tolerar; aquesta informació és incognoscible per a ningú més. Algunes de les meves fotos poden semblar simples, però en realitat poden provar els límits del que el cos humà és capaç o està disposat a arriscar. Per això els anomeno autoretrats, de manera que l'espectador sap qui hi ha a la imatge i qui la va fer. (HOW TO WORK THE WAY I WORK, Arno Rafael Minkkinen)


More about Minkkinen's work here and here. _Més sobre Arno Rafel Minkkinen aquí i aquí.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 6 de novembre de 2015

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Finland has become the first country in the world to design and have their own theme and national emoticons. A fact that should not surprise anyone, being the country that has always invested in technology, where NOKIA mobile phones born. In fact, one of the emoticons represent the Nokia 3310 phone, called the 'unbreakable'. _Finlàndia s'ha convertit en el primer país del món en dissenyar i tenir els seus propis emoticons temàtics i nacionals. Un fet que no hauria de sorprendre ningú, tractant-se del país que sempre ha apostat per la tecnologia i que va veure nèixer els telèfons mòbils NOKIA. De fet, un dels emoticons representarà al telèfon NOKIA 3310, anomenat l'indestructible

Throughout the month of November Finland will launch thirty emoticons so genuinely devoted to topics such as Finnish saunas or heavy. Idea that has decided to implement the Ministry of Foreign Affairs. _Al llarg d'aquest mes de novembre Finlàndia posarà en marxa una trentena d'emoticons dedicats a temes tant genuinament finlandesos com les saunes o el heavy. Una idea que ha decidit posar en marxa el ministeri d'Afers Estrangers.
 
 
Thus, within a few days everyone who wants it can download an image with heavy arms raised, long hair and a leather cuff or a couple naked in a sauna. _D'aquesta forma, d'aquí a uns dies tothom qui ho desitgi podrà descarregar-se la imatge d'un heavy amb els braços aixecats, els cabells llargs i un braçaler de cuir o la d'una parella despullada en una sauna.
 
Finland emoticons will be free and can be downloaded from the web site of the ministry from December 1. _Els emoticons de Finlàndia seran gratuïts i es podran descarregar a la pàgina d'internet del ministeri a partir de l'1 de desembre.

(imgs src lopezdoriga digital)
 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 5 de novembre de 2015

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Let's open some windows to see how Helsinki looks... _Obrim un parell de finestres per veure quina pinta fa la tardor a Hèlsinki...


...and how does Barcelona! _i quin aspecte té a la platja, a Barcelona!

 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 2 de novembre de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
Last weekend it was "The Castanyada". The Castanyada is a popular festival celebrated in Catalonia mainly on All Saints' DayLike Halloween or the Celtic 'Samhain', its origins are in an ancient ritual festival of the dead. _Aquest cap de setmana passat hem viscut, novament, la castanyada. Tradicionalment, la nit del 31 d'octubre és fa la festa popular de la castanyada, i ja serveix de revetlla pel dia de Tots Sants, l'1 de novembre.

src petitaxarxa.cat
We'll find the origins of this celebration in ancient funeral rites, and we have to travel to the night of time to find out the original meaning when autumn was a time of death in nature, and it was thought that the gates of the underworld opened to allow contact between the living and the deads. _Les arrels d'aquesta festa tenen l'origen en antics rituals funeraris, i ens hem de perdre per la nit dels temps per trobar-ne el sentit primigeni, quan la tardor era un temps de mort per a la natura, i es pensava que les portes de l'altre món quedaven obertes per permetre el contacte entre els vius i els ja traspassats.

src escola arjau
About the eleventh century, the celebration of 'All Saints' included November 1 and November 2, when we commemorate the faithful departed. But this second day has been lost in the calendars as a result of industrialization, that simplified annual festivities.  _Cap al segle XI, la festa de Tots Sants incloia el dia 1 de novembre i el dia 2 de novembre, quan es commemoraven els fidels difunts. Però aquest segon dia ja s'ha perdut en els calendaris que, fruit de la industrialització, van simplificar les festivitats anuals.
And what do we do to celebrate it? We cook chestnuts, which hopefully we roasted on the fire, accompanied by potatoes and 'panellets'... and a bit of muscat. The next day we visit the cemeteries. _I què fem per celebrar-ho? Mengem castanyes, que amb sort haurem torrat al foc, acompanyades de panellets i moniatos... i una mica de moscatell. L'endemà, anem a visitar els cementiris (potser això últim... ja no tant).

src un país a la cassola

In Catalunya consists of a meal of chestnutspanelletssweet potato and preserved fruits, typically with moscatell to drink. Around the time of this celebration, it is common for street vendors to sell hot toasted chestnuts wrapped in newspaper. In many places, confectioners often organise raffles of chestnuts and preserved fruit. It seems that the tradition of eating these foods comes from the fact that during All Saints' night, the night before All Souls' Day in the Christian tradition, bell ringers would ring bells in commemoration of the dead into the early morning. Friends and relatives would help with this task, and everyone would eat these foods for sustenance. Other versions of the story state that the Castanyada originates at the end of the 18th century and comes from the old funeral meals, where other foods, such as vegetables and dried fruit were not served. The meal had the symbolic significance of acommunion with the souls of the departed: while the chestnuts were roasting, prayers would be said for the person who had just died. _Però... per què castanyes? Doncs perquè... simplement... és un dels últims fruits de la tardor. A més, en el ritus tradicional, l'àpat funerari constava de llegums i fruita seca, i els pans votius o panets, panellets, panetons. Mentre es torraven les castanyes, es resaven les tres parts del rosari pels difuns de la família. Hi ha qui diu que, el fet de menjar productes típicament energètics es deu al fet que, per Tots Sants, les campanes tocaven a morts la vígilia fins a la matinada... i no es podia defallir! 
'Panellets' are the traditional dessert of the All Saints holiday (Castanyada, in Catalonia)  together with chestnuts and sweet potatoes. 'Panellets' are often accompanied with a sweet wine, usually moscatell, mistela, vi de missa or vi ranci. 'Panellets' are small cakes or cookies in different shapes, mostly round, made mainly of marzipan. The most popular are the 'panellets' covered with pine nuts. _El panellets són  un producte de rebosteria casolana, fets amb ametlla, sucre i rovell d'ou, bàsicament. Poden anar coberts o no de pinyons i afegir altres components com el coco, la xocolata o d'altres. A mi... els que m'agraden més, són els de pinyons i els de coco (que procurem fer nosaltres, perquè és un producte molt car... de luxe, gairebé... i no ens queden gens malament)!via gastroteca
The festival is usually depicted with the figure of a castanyera: an old lady, dressed in peasant's clothing and wearing a headscarf, sat behind a table, roasting chestnuts for street sale. _Durant tots aquests dies de tardor i hivern, apareix pels carrers la tradicional figura de la castanyera, que ven les castanyes torrades i calentes i embolicades en una paperina de paper de diari. Es representa com una dona vella, vestida amb roba pobra d'abrigar i amb un mocador al cap, davant d'un torrador de castanyes.

via fills i amics del burés
Les castanyeres d'abans eren molt diferents de les d'avui. Vestien de manera pròpia. Duien unes faldilles de sargil molt amples i folrades, amb davantal de cànem i llana. Al cap duien una caputxa blanca de llana, molt llarga, que els arribava fins més avall de mitja faldilla. La duien lligada al coll i a la cintura. Cuien les castanyes en fogons de terrissa semblants a una copa, i així eren anomenats. Donaven vuit castanyes per un "quarto", uns tres cèntims actuals.

via es quid des català
Les castanyeres cridaven... calentes i grosses; qui en vol, ara que fumen?... i els nens, tan simpàtics com sempre, responien... petites i dolentes; de les vuit, set de pudentes.
But this is how we celebrate it in Catalonia. Much of the other countries have adopted the British celebration Halloween (or All Hallows Eve). But this... here and now... it's up! We have our own traditions that we need to preserve and celebrate! Castanyera against Halloween! Castanyera forever! _Però tot això... és com ho fem a Catalunya. Gran part de la resta de països han anat adoptant la festa anglosaxona de Halloween (o All Hallows Eve). Però això... ara i aquí... no toca! Nosaltres tenim les nostres pròpies costums que hem de conservar i cel·lebrar! In Finland they don't have such traditions associated with All Saints (which they call Pyhäinpäivä (pyhä means holy). ... They only go and put candles on the graves of their dead relatives. Although, on All Saints Day (2th November, or marraskuu) shops are closed, and its holidays... but not in a special way. _A Finlàndia no tenen tantes tradicions com nosaltres relacionades amb Tots Sants (que ells en diuen Pyhäinpäivä (pyhä vol dir sant). Ells... simplement... es limiten a anar a posar espelmes a les tombes dels seus familiars morts. De totes maneres, el dia de Tots Sants... que ells sempre traspassen (entre el 31.10 i el 6.11, i aquest any cau en 2 de novembre, o marraskuu) és festa i les botigues estan tancades... però no ho celebren de cap manera especial. 


cemetery  _cementiri, Oulu (Finlàndia)
Gradually, young people have also been adapting Halloween, but very sparingly. _Poc a poc, els joves també han anat adoptant Halloween, però encara és molt minoritari.

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI! Ja hyvää Pyhäinpäivää kaikille!

divendres, 30 d’octubre de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
For the past few months, Rich McCor has been traveling around the world reimagining famous landmarks with paper cutouts. _En els darrers mesos, Rich McCor ha estat viatjant per tot el món reimaginant llocs famosos amb retalls de paper.


Follow McCor on Instagram (@paperboyo) to view more images and learn more about his paper cutout creations. _Seguiu el seu compte d'Instagram (@paperboyo) per veure'n més imatges.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dimecres, 28 d’octubre de 2015

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada...en les animacions del Phenakistoscope que s'avancen més de 150 anys a la invenció del les animacions GIF.
What today I like most are the ‘Phenakistoscope’ animations that pre-date GIFs by over 150 years.
 

Richard Balzer became instantly obsessed with early optical devices, from camera obscuras and praxinoscopes to anamorphic mirrors and zoetropes. Balzer has collected thousands of obscure and unusual devices such as phenakistoscopes, one of the first tools for achieving live animation. _Richard Balzer està obsessionat amb els dispositius òptics més antics, des de càmeres obscures i praxinoscopes, a miralls anamòrfics i zoòtrops. Balzer ha recollit milers de dispositius com els phenakistoscopes, una dels primers a mostrar un tipus d'animació.
 

The 'phenakistoscope' relies on a disc with sequential illustrations to create looping animations when viewed through small slits in a mirror, producing an effect not unlike the GIFs of today. These bizarre, psychedelic, and frequently morbid scenes (people eating other people seemed to a popular motif) were produced in great volumes across Europe in the early to mid 19th century. _El Phenakistoscope es basa en un disc amb il·lustracions seqüencials per crear animacions en bucle quan es veu a través de petites obertures en un mirall, produint un efecte no molt diferent dels GIFs d'avui. Aquestes escenes estranyes, psicodèliques, i sovint mòrbides (persones que mengen altres persones semblaven un motiu popular) van ser produïdes en grans quantitats a l'Europa de la primera meitat del segle XIX.
 


src this is colossal
 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!