divendres, 23 gener de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
A few days ago we talk about a 'poshtel' in Tampere, FinlandhereAnd we told you that we would explain later what a 'poshtel' is. Well... 'poshtel' is the abbreviation for 'posh hostel'... an elegant hostel. This term is used to define those hostels that mix, in its conception, luxury and affordable, in price as well as and the basic necessities of any travelling citizen: free Wi-Fi, modern design and of course, en-suite facilities. Here are the ten best 'poshtels' that Trivago has chosen in Europe. There's one in Barcelona, and, as mentioned before, also in Tampere, Finland. _Fa uns dies us van parlar d'un poshtel a Tampere, Finlàndia, aquí. I us vam dir que més endavant us explicaríem què és un poshtelDoncs bé... poshtel és l'abreviació de posh hostel... hostal elegant. Aquest terme s'utilitza per a definir aquells albergs que barregen, en la seva concepció, luxe en l'espai i assequibilitat en el preu, així com totes les necessitats d'un viatger d'avui dia... wi-fi, disseny actual i bany a l'habitació. Aquests són els deu millors poshtels que Trivago ha triat a Europa. Entre ells n'hi ha un a Barcelona, i un altre, com deiem, a Tampere, Finlàndia.

Casa Gracia, Barcelona, Spain

Clink78, London, United Kingdom

Dream Hostel, Tampere, Finland

Gallery Hostel, Porto, Portugal

Generator, Dublin, Ireland

Kex, Reykjavik, Iceland

Maverick Hostel, Budapest, Hungary

ONE80°, Berlin, Germany

Palmers Lodge Swiss Cottage, London, United Kingdom

U Hostel, Madrid, Spain

info src the independent

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dimecres, 21 gener de 2015

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... veure les pel·lícules O, Tasqueiro (d'Aki Kaurismäki), i Helsinki, ikuisesti (Helsinki, per sempre) (de Peter Von Bagh) a la Filmoteca de Catalunya de Barcelona dins el marc de les sessions d'aquesta setmana dedicades als cineastes finlandesos Aki Kaurismäki i Peter Von Bagh (29 August 1943 – 17 September 2014).
Yesterday I went to see Aki Kaurismäki's short O tasqueiro, and Helsinki, Forever, by his friend Peter Von Bagh (29 August 1943 – 17 September 2014) at Filmoteca de Catalunya of Barcelona.Aki Kaurismäki introduced himself in person this session that pays tribute to his friend Peter von Bagh with the screening of one of his best-known documentaries, an ode to Helsinki via the cameras and film culture. Helsinki, Ikuisesti is a vision of Finland's capital through the ages, created with pictures and sounds from myriads of films, newsreels and songs. A stunning achievement - an epic of time regained and lost again. In addition, it was shown O tasqueiro, the episode that Kaurismäki filmed for the joint project 'Centro Historico', commissioned by the cultural program Guimaraes in Portugal in 2012.  _Aki Kaurismäki va presentar, personalment, aquesta doble sessió en què s'homenatja el seu amic Peter von Bagh amb la projecció d'un dels seus documentals més coneguts, una oda a Hèlsinki a través de les càmeres i la cultura cinematogràfica. Helsinki, ikuisesti. Com a complement, també es va projectar O tasqueiro, l'episodi que Kaurismäki va filmar per al projecte conjunt 'Centro Històrico', un encàrrec del programa cultural Guimaraes 2012 a Portugal.


This is a portrait of Finland's capital made with material taken from all eras and sources, with newsreel footage finding a place as easily as scenes from feature films. Certain locales are contemplated throughout the years, if not always in chronological order. Von Bagh once casually said: 'People think I like Helsinki because I made that film; they're mistaken.' Or maybe he's just in denial, for something this beautiful is always made from some kind of love. _Aquest és un retrat de la capital de Finlàndia feta amb material pres de totes les èpoques i fonts, amb imatges de noticiaris i escenes de llargmetratges. Certs llocs es contemplen al llarg dels anys, encara que no sempre en ordre cronològic. Von Bagh una vegada casualment, va dir: La gent pensa que m'agrada Hèlsinki perquè vaig fer aquesta pel·lícula; estan equivocats. Potser només és la negació, per alguna cosa que sempre és bella i que es fa per algun tipus d'amor.In a Letter to the Director published in the Pordenone Silent Film Festival catalogue 2008, Chris Marker wrote about von Bagh's film Helsinki, Forever: "Few movies may boast a stronger opening sequence, and few movies offer such an extraordinary finale. And in-between I guess what I admire most is the fluidity of the editing, your way to play with time in a manner that comes at once as always surprising and perfectly natural. HELSINKI deserves its rank among the great "city-poems", and I'd rate it above Ruttmann, for instance, for one reason: if I read in his BERLIN the social commitment and the aesthetic maestria, I don't feel the personal acquaintance with the city, its history, its ghosts, that I found in yours. Also something that many have a tendency to underestimate but which for me is crucial: the music. The Zeppelin sequence by itself carries a haunting beauty, akin to Fellini's liner, but I don't think it would attain this climax of emotion if at that moment the music didn't bring the perfect tune of melancholia. So with the choice of incredible documents and the unfailing mixture of both musical items, editing and score, you made an unforgettable film.
_En una carta al director publicada al catàleg del Festival de Cinema Mut de Pordenone 2008, Chris Marker va escriure sobre la pel·lícula de von Bagh Hèlsinki, ikuisesti (Hèlsinki, per sempre). "Poques pel·lícules poden presumir d'una seqüència d'obertura més forta, i poques pel·lícules poden oferir un final tan extraordinari. Al mig, suposo, que el que més admiro és la fluïdesa de l'edició, la seva manera de jugar amb el temps de manera que és a la vegada, com sempre sorprenent i perfectament natural. HÈLSINKI mereix el seu lloc entre les grans "poemes-ciutat", i jo dic per sobre de Ruttmann, per exemple, per una raó: si llegeixo en el seu BERLIN el compromís social i la maestria estètica, no em sento el coneixement personal de la ciutat, la seva història, els seus fantasmes, que vaig trobar al teu. També una cosa que molts tenen una tendència a subestimar, però que per a mi és fonamental: la música. La seqüència d'El Zeppelin per si comporta una bellesa inquietant, similar a la de línia de Fellini, però no crec que arribaria aquest clímax d'emoció si en aquest moment la música no dugués la melodia melancòlica perfecta. Així que amb l'elecció dels documents increïbles i la barreja infal·lible d'ambdós elements musicals, l'edició i la banda sonora, vas fer una pel·lícula inoblidable."As you may see, it was completely full of people. You'll see all the program at the Filmoteca de Catalunya agenda. _Com podeu veure, la sala era plena a vessar. Durant tota aquesta setmana encara podreu veure pel·lícules d'amdós grans cineastes finlandesos a la Filmoteca de Catalunya.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 20 gener de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
Over 70 years ago, an American WWII soldier filled 31 rolls of film with pictures. The film was never developed. The Rescued Film Project discovered them in an auction and processed those that weren't too damaged. _Fa més de 70 anys, un soldat nord-americà WWII va omplir 31 rotllos de pel·lícula amb imatges que mai van ser revelats. The Rescued Film Project els va descobrir en una subhasta i n'ha revelat aquells que no estaven massa espatllats.
"The Rescued Film Project is an online archive gallery of images that were captured on film between the 1930's and late 1990's. Each image in our archive was rescued from found film from locations all over the world, and came to us in the form of undeveloped rolls of film. We have the capability to process film from all era's. Even film that has been degraded by heat, moisture, and age, or which is no longer manufactured." _The Rescued Film Project és una galeria online d'imatges que van ser capturades en la pel·lícula entre els anys 1930 i finals de 1990. Cada imatge en el nostre arxiu va ser rescatada de negatius  que s'han trobat arreu del món, i que van arribar a nosaltres en forma de rotllos de pel·lícula sense revelar.


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 19 gener de 2015

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada...en els 'experiments visuals' de l'il·lustrador afincat a Nova York Christoph Niemann que publica a Instagram cada diumenge.
What today I like most are the New York-based artist and illustrator Christoph Niemann visual experiments. As part of his creative practive Niemann sets time aside every Sunday to experiment with different visual concepts, much of which he shares on his Instagram account. You'll find more here.Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 16 gener de 2015

BARCELONA

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
It is Friday and will travel. But this time we will not go too far away because we'll stay here in our little country. We'll fly over different landscapes of our land thanks to French photographer Yann Arthus-Bertrand and Tourism of Catalonia. _Ja és divendres i farem un viatge. Però aquesta vegada no anirem lluny perquè ens quedarem aquí al nostre petit país. Farem un vol pels diferents paisatges de la nostra terra de la mà del fotògraf francès Yann Arthus-Bertrand, i Turisme de Catalunya.
Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 15 gener de 2015

...sense títol

While I was working I've seen a sphere... _Mentre treballava he vist una gran esfera...


The inflatable sculpture "Spherical Memory" made by the  artist Quim Tarrida (Barcelona, 1967), placed in the parade ground of Montjuic' Castle, is a metallic sphere with 8 meters of diameter which disturbs this space and acts as a large mirror, as a reflection of our swollen and deformed memory. _Aquesta escultura de Quim Tarrida (Barcelona, 1967), titulada Memòria Esfèrica, és una esfera infable de pvc metalitzat, de 8 metres de diàmetre, situada al pati d'armes del Castell de Montjuïc de Barcelona que actua com un gran mirall, un reflex inflat i defomrat de la nostra memoria.


This three-dimensional mirror has been located in a highly symbolic place for the history of Catalonia. Montjuïc' Castle has been, since the 18th century, a location of repression and control over Barcelona and its citizens."Spherical Memory" invites us to reflecton the past in an apparently ludic way but deliberately critical. This sculpture is located in the same spot as until 1985 stood the equestrian statue of the dictator Francisco Franco, made by the sculptor Josep Viladomat in 1963. Every Sunday a photo booth 2.0 allows the observer to take a snapshot and keep it as a souvenir. With these actions the sculpture joins the personal memories of each visitor. The world of the mirror shows us that our reflection always decreases. As time goes on we will only last, reflected and infinitely smaller. _Aquest mirall tridimensional s'ha ubicat en un espai simbòlic de la història de Catalunya. El Castell de Montjuïc va ser, des del segle XVIII, un element de repressió i control sobre Barcelona i els seus habitants. Memòria esfèrica ens convida a reflexional sobre el passat. L'escultura ocupa el mateix lloc on estava situada, fins l'any 1985, l'escultura eqüestre del dictador Francisco Franco. Cada diumenge, de 15h a 18h un fotomaton permet a l'espectador endur-se una forografia.

From 23 December 2014 to 15 February 2015 in the courtyard of the Montjuïc Castle. _Del 23 de desembre de 2014 al 15 de febrer de 2015 al pati d’armes del Castell.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 14 gener de 2015

HÈLSINKI

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Helsinki is one of the best cities in the world with healthy air to breathe... According to a study by the NGO Ecologists in Action, the air in the capital of Finland is one of the cleanest in Europe, especially for its green areas, that represent nearly 40% of the area around the center of the city. _Hèlsinki és una de les ciutats del món on millor aire es respira... Segons un estudi de l'ONG Ecologistes en Acció, l'aire de la capital de Finlàndia és un dels més nets de tota Europa, sobretot per les seves àmplies zones verdes, que representen gairebé el 40% de la superficie de tot el centre de la ciutat. 

 

In addition, its modern trams do not emit smoke and consume third less of the energy required by a car. _A més, els seus moderns tramvies no emeten fums i consumeixen per usuari la tercera part de l'energia que requereix un cotxe. Helsinki occupies also an outstanding fifth position in the ranking of the cleanest cities in the world, only after Vancouver, Canada; Sydney, Australia; Santa Fe, United States; and Tallinn, capital of Estonia. _Hèlsinki ocupa, a més, una destacada cinquena posició al ranquing de les ciutats més netes del món, només superada per Vancouver, al Canadà; Sidney, a Austràlia; Santa Fe, als Estats Units; i Tallín, la capital d'Estònia. 


The annual average PM2.5 (PM2.5 particles are more toxic harmful to people, because their small size (smaller than 2.5 microns) makes it easier to penetrate the respiratory system and can reach the blood) emission recommended by the World Health Organization is 10 micrograms per cubic meter (mg / m3), maximum. In Vancouver the average is 4, Helsinki 8 to 14 in Barcelona in Rome on 21 and 153 in New Delhi. _La mitjana anual d'emissió de PM2.5 (Les PM2.5 són les particules tòxiques més nocives per les persones, ja que el seu reduit tamany (més petites de 2,5 micres) fa que penetrin més fàcilment en l'aparell respiratori i puguin arribar a la sang) recomenada per l'Organització Mundial de la Salut és de 10 micrograms por metre cúbic (µg/m3), com a màxim. A Vancouver la mitjana se situa en 4, a Hèlsinki 8, a Barcelona en 14, a Roma en 21 i a Nova Delhi en 153. 


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 13 gener de 2015

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
Lux Helsinki is an urban event for the whole family, which has been held in 2015 for the seventh time, between 4 and 8 January in Helsinki, Finland. The seventh Lux Helsinki, arranged in January 2015, brought over 200 000 visitors to the centre of the city.  The event is organized by the City of Helsinki. _Del 4 al 8 de gener s'ha cel·lebrat a Hèlsinki la setena edició del festival de la llum Lux Helsinki, organitzat per la mateixa ciutat, i que uns 200000 espectadors han pogut gaudir de manera gratuita. The urban event Lux Helsinki offers experiences for all the senses during the darkest time of the year. Visually spectacular light installations have enticed people to spend time in the wintry outdoors of Helsinki. _La filosofia inicial de Lux Helsinki és la de dur llum en els dies més foscos de l'any. A  més, és una bona manera de fer sortir la gent al carrer en una època tan freda

src  lux helsinki

The fire performances by the Fire Circus Walkea in Senate Square were witnessed by an audience of around 28 000 over a period of five days. _Les actuacions de foc de Fire Circus Walkea a la Plaça del Senat van ser presenciades per un públic de prop de 28 000 en un període de cinc dies.
Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!

dilluns, 12 gener de 2015

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada...en les campanyes publicitàries de Nadal que fa la cadena britànica de grans magatzems John Lewis. Última oportunitat per acomiadar-se del Nadal!
What I like today most are the UK department store chain John Lewis' annual holiday commercials! Last chance to say 'goodbye Christmas'!UK department store chain John Lewis are known for the high production value of their annual holiday commercial produced in partnership with Adam&Eve/DDB. _Produïts conjuntament amb l'agència de publicitat londinenca Adam&Eve/DDB, són d'una gran bellesa  estètica, i de molt cuidada sensibilitat, plens de valors humans per a unes Bones Festes (sense oblidar, és clar, que es tracta d'un anunci nadalenc per a una empresa que ven productes de regal... per a les festes, pel que fa al cas). 

2011..."Els regals que no pots esperar a donar". Hi ha una cosa millor que esperar a rebre regals, i és saber que has trobat el regal perfecte per a algú a qui estimes.
"For gifts you can't wait to give". There is something even more wonderful than receiving the perfect gift, and that is knowing you have found the perfect gift for someone you love.


2012...


"Dóna una mica més d'amor aquests Nadals". El clip té el nom d'El Viatge, però el veritable motiu d'aquest viatge no se'ns desvetlla fins al final, al matí de Nadal.
Called 'The Journey', the motive for the snowman's journey isn't revealed until the last scene, when we see him return on Christmas morning. 


2013..."Hi havia una vegada un animal que no havia vist mai el Nadal". L'Ós és l'únic animal del bosc que no ha cel·lebrat mai el Nadal perquè ha d'hivernar cada any. Però aquest any, la Llebre té una idea millor.
"There once was an animal who had never seen Christmas". Set in a beautiful forest, poor Bear is the only animal that never gets to celebrate Christmas because he has to hibernate every year. However, this year is different. This year Hare has a brilliant idea.

2014...
  "Concedeix a algú el Nadal que ha estat somiant!"
"Give someone the Christmas they've been dreaming of!"

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!

divendres, 9 gener de 2015

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Again Finland and Catalonia have something in common. This time we must travel to the North Karelian town of Juuka, because a group of students from the Eindhoven University of Technology in the Netherlands, coordinated by Ari Jaaranenis raising an ice cathedral. _Una vegada més Finlàndia i Catalunya s'uneixen d'alguna manera. En aquesta ocasió hem de viatjar fins a la localitat finlandesa de la regió de Carèlia del Nord Juuka, perquè un grup d'estudiants de la Eindhoven University of Technology d'Holanda, coordinat per Ari Jaaranen, s'hi han desplaçat per a construir-hi una catedral de gel.


Based on the design of La Sagrada Família in Barcelona, one of the structure's domes will be 30 meters high, making it the loftiest ice dome in the world. _L'estructura està basada en el disseny de la Sagrada Família de Barcelona. Una de les cúpules tindrà uns 30 metres d'alçada, convertint-la, d'aquesta manera, en la cúpula de gel més alta del món.


Construction of the ice cathedral began in December and is reportedly on schedule for completion next week, although its formal inauguration will be the 24th of January. A type of reinforced ice mixing wood fibres and plain ice called pykrete, that is three times stronger than plain ice, is being used in the construction. _La seva construcció va comenzar al mes de desembre, i està previst que acabi la propera setmana i es pugui inaugurar el 24 de gener. S'hi està utilitzant gel reforçat amb fibres de fusta barrejades amb el mateix gel... el seu nom és pykrete, que és tres vegades més fort que el mateix gel.


Up to 50 people at a time will have been working on its construction... even such extreme temperatures of up to -25ºC. In this link you can see the images from the webcam that is recording the whole construction process. At the time of publishing this post... this is how it looks like... _Fins a 50 persones a la vegada hauran treballat en la seva construcció... tot i les temperatures tan extremes de fins a -25ºC. En aquest enllaç podreu veure les imatges que una webcam recull del procés. En el moment de publicar aquest post el seu aspecte era aquest...


More information _Més informació: Structuralice, Sagrada Família in Ice
informatoin src YLE

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 8 gener de 2015

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada...en les imatges vives i vibrants del fotògraf català David Oliete dels castells i els castellers.
What today I like most are these images by catalan photographer David Oliete about catalan tradition of 'castellers'.


A 'castell' is a human tower built traditionally in festivals at many locations within Catalonia. At these festivals, several 'collies castelleres' or teams often succeed in building and dismantling a tower's structure. On November 16, 2010, 'castells' were declared by UNESCO to be amongst the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. _Els castells són les torres humanes que es construeixen tradicionalment, des de fa més de dos-cents anys (se'n troben referències ja al segle XVIII), al Camp de Tarragona, i que després es van estendre cap al Penedès, i durant el segle XX per tot Catalunya, Catalunya del Nord i les Illes Balears, especialment a partir dels anys 80. Un casteller és una persona que forma part d'una colla castellera, on intervenen desenes o centenars de persones amb l'objectiu d'aixecar diferents construccions humanes, sense cap ajuda mecànica, de diversa complexitat i que han arribat a tenir fins a deu pisos d'alçada. Des del 16 de novembre de 2010 els castells són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.


Catalan photographer, traveler and filmmaker David Oliete Casanova (who was born and now resides in Tarragona) managed to capture the sweeping emotions, tension and concentration witnessed at the 24th Concurs de Castells, which was held in October 2012. Oliete’s images strongly convey the sense of cooperation and togetherness that permeates 'castell' building, especially those depicting the formation of the 'pinya', that is the base of the tower, where large numbers of participants group together to form a dense circle in order to sustain not only the tower’s weight but also to act as a ‘safety net’ for accidental falls. It is not uncommon for  'pinya' formations to include members of rival teams in order to ensure the safety of the climbers – a gesture that in itself speaks volumes about the inert spirit of friendship and fair play that permeates this tradition. _El fotògraf català David Oliete Casanova (que va néixer i ara resideix a Tarragona) va aconseguir capturar l'emoció, la tensió i la concentració present al 24è Concurs de Castells, que es va celebrar a l'octubre de 2012. Les imatges d'Oliete transmeten aquest sentit de cooperació i unió necessaries en la construcció d'un castell, especialment en el moment de la formació de la pinya, que és la base de la torre, on un gran nombre de participants s'uneixen entre si per formar una massa densa que no només sostingui el pes de la torre, sinó que també actui com una xarxa de seguretat per a les caigudes. No és estrany que per a la formació de la  pinya hi hagi membres dels equips rivals per tal de garantir la seguretat dels escaladors, un gest que de per si diu molt de l'esperit de l'amistat i de joc net que es respira en aquesta tradició.


all images src yatzer via David Oliete
more information about Castells here _més informació sobre castells i castellers aquí.


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 7 gener de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää keskivikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Back to work after Christmas? Don't worry because you can do it in one of these amazing workspaces! _Esteu de tornada a la feina després de la pausa de les vacances de Nadal? No cal que us preocupeu si ho podeu fer en algun d'aquests despatxos tan inspiradors.


all images src apartment therapy

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 5 gener de 2015

barcelona-hèlsinki-barcelona


Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
Ja arriben els Reis Mags d'Orient! Ja són aquí! Seguint l'estrella d'orient, arribaran a tots els pobles i ciutats de la nostra terra per a dur-nos regals a tots! A tots aquells que ens hem portat més o menys bé durant l'any, és clar! Quins nervis! Ara ja són... molt a prop... justament per aquí...

src BCN
The Cavalcade of Magi is a traditional parade of kings coaches, practically in all Spanish cities and also in some cities and towns in Mexico. TheMagi (of which tradition holds there were three: Melchior, Gaspar, and Baltasar) ride through the streets, as their page boys throw candies to children. It is celebrated every January 5 (the day preceding the feast of Epiphany) in the evening. When the night comes the children must go to bed early after cleaning their shoes and the following morning they have the gifts of the Magi that they have requested before in a letter. According to this tradition, the children who have behaved badly during the last year receive coal rather than candy, though (as in the case of Santa Claus) this is not a frequent occurrence. They might get coal candy, though.
The great cavalcade of Madrid is retransmitted live on TVE 1 (the public Spanish broadcaster) every year. The cavalcade of Alcoy is the oldest in the world and is a major draw of international tourism for Spain.
In Poland the first Cavalcade took place in 2009.

 

Però... i a Finlàndia? Celebren els Reis a Finlàndia?
Finlàndia no celebra el dia de Reis com ho fem aquí... amb cavalcades, i regals... però sí que hi ha alguna cosa relacionada amb els Reis Mags... Tiernapojat. Sembla ser que es tracta d'una tradició que, a Finlàndia (perquè celebracions similars es troben per tot el nord d'Europa) podria haver nascut a la ciutat d'Oulu. Els estudiants, que després de les festes ja anaven escassos de diners, es disfressaven i representaven una obra d'origens medievals. Ho feien mentre anaven de casa en casa, formant una espècies de cavalcada. Després de cada representació es demanava una donació al públic. I és la història dels Reis Mags i la seva trobada amb el rei Herodes i el nen Jesús la que representen. També s'hi inclouen algunes cançons de Nadal i una cançó de lloança al Tsar Alexandre.


Els personatges de l'obra són Herodes, el Rei dels Moros (que duu la cara pintada de negre), Knihti i Mänkki. Tots execepte Mänkki, que es el portador de l'estrella (i de les notícies del naixament de Jesús), duen espases.

En l'obra, que s'explica amb el dialecte arcaic d'Oulu, hi veiem la trobada entre Herodes i el Rei dels Moros, i la conversa sobre els tres Reis Mags, així com l'ordre d'Herodes de matar a tots els nens acabats de néixer de la ciutat.
Aquí us deixem amb una versió més... rockera... de l'obra... molt adecuada als gustos musicals de Finlàndia.

 

The Star boys' singing procession (Tiernapojat), also known as "Epiphany singers", has children and young people walking about with a movable star on a rod and often wearing crowns and dressed in clothes to resemble the Three Magi (variously also known as Three Kings, Three Wise Man). The singing procession and the folk drama had its roots in an old medieval ecclesiastical play, centred on the Biblical Magi of the Christmas story in the Gospel of Matthew (Mt 2,1-28), appropriate to Epiphany. The liturgical drama developed from the 16th century on, as it was performed by cathedral schoolboys, to become a more secular mystery drama, containing also some ordinary Christmas songs and carols. The singing procession and play was usually observed each year during the period between 27 December and 6 January (the feast of the Epiphany). In Finland, a version of the Star boys' procession originating in the city of Oulu, a musical play known as Tiernapojat, has become established as a cherished Christmas tradition nationwide. The Tiernapojat show is a staple of Christmas festivities in schools, kindergartens, and elsewhere, and it is broadcast every Christmas on radio and television. The Finnish version contains non-biblical elements such as king Herod vanquishing the "king of the Moors", and a short song of praise to Tsar Alexander.

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!