dimecres, 1 octubre de 2014

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... el vídeo 'Rush Hour', del director argentí Fernando Livschitz.
What today I like most is 'Rush Hour' video, by Argentina-based director Fernando Livschitz.
'Rush Hour' is a very well-planned choreography when editing the footage of this brutal scene. A worried smile appears, and we just can kept suffering every second of the film. Be careful..! _Rush Hour és una coreografia molt ben planificada a l'hora d'editar el metratge d'aquesta brutal escena, que ens provoca, a part d'un somriure preocupat, un patiment i un sobresalt considerable a cada segon de la pel·lícula... Compte!
Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 30 setembre de 2014

A CASA NOSTRA hi ha...

A CASA NOSTRA hi ha... plats. I a casa de qui no, oi?
We have recently changed our dishware, but we decided that we wouldn't buy a new one, without any kind of personality, but some with story behind it. _Recentment hem canviat la vaixella de casa, i vam decidir que no en compraríem una de nova i sense cap mena de personalitat, sinó que havia de tenir algun tipus d'història al darrere.
Low plates made a trip through Finland for several days, last June, and a 4 hour flight from Helsinki to our town house spread over cases (those you can bring with you inside the plane) and several bags (12 dishes in total). Yes. We bought these low plates in Helsinki, in a old dishware shop (AstiaTaivas), that sells those produced by the famous Arabia company, pioneer of modern Finnish design tableware since 1873. _Els plats... plans, per dir-ho així, van fer un viatge de diversos dies per Finlàndia, el mes de juny passat, i unes 4 hores de vol des d'Hèlsinki fins a la nostra casa de la ciutat, repartits en maletes (de les que es pugen a l'avió) i bosses vàries (12 plats en total). Sí. Aquests plans els vam comprar a Hèlsinki, en una botiga de recanvis de vaixelles tradicionals (AstiaTaivas), sobretot de les produïdes per la famosa casa finesa Arabia, pionera del disseny finès modern de vaixelles des de 1873.


'Koralli' is a design from Finnish Raija Uosikkinen (1923-2004) from the 80's, but using the model that the also Finnish designer Ulla Procope (1921-1968) created in the 60's for the 'Ruska' series. _Koralli és un disseny de la finlandesa Raija Uosikkinen (1923-2004) dels anys 80, però utilitzant la mateixa forma que la també dissenyadora finlandesa Ulla Procopé (1921-1968) als anys 60 va crear per a la sèrie Ruska.


Deep plates came from my grandmother's house... old fashioned for good... with some scratches, as a good vintage stuff. _Els plats sopers van venir de casa de la meva àvia... old fashioned com Déu mana... amb algun escrostonament, com ha de ser el bon vintage.


What about the dessert plates? We found them in  a little old-fashioned shop in Mercantic, Sant Cugat, a large permanent market of furniture, antiques and curiosities. _I pel que fa als plats de postre, de moment són aquests que vam trobar en una petita botiga antiquaria de vaixelles dins de Mercantic, a Sant Cugat, un gran mercat permanent de mobles, objectes antics i curiositats.


These are those you could have found in an old inn (at least, in Catalonia). As they turned out to be a bit small for a main course, we decided to use them as dessert plates. They are white, old obviously, opac china that keeps its character, and some of them have some small scratches. _Són els típics que nosaltres en diem de fonda, però com que van resultar ser una mica petits com a plat principal, vam decidir que servirien com a plats de postres. Són blancs, antics, òbviament, de porcellana opaca que els otorga el caràcter, i també algun d'ells tenen algun petit escrostonament.


We'll talk soon about the table you can see in the pictures, as well about the dishware of our countryside house. _De la taula que veieu també en podem parlar un altre dia... així com de la vaixella que tenim a la casa de la muntanya.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 29 setembre de 2014

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... el curt d'animació Dripped (degoteig), sobre Jackson Pollock, del director francès Léo Verrier.
What today I like most is the animated short 'Dripped' about on Jackson Pollock, by the French director Léo Verrier.Paul Jackson Pollock (1912 – 1956) was an influential American painter and a major figure in the abstract expressionist movement, born from the pessimism triggered by war. He was well known for his unique style of drip painting. _Paul Jackson Pollock (1912 - 1956) fou un artista estatunidenc, referent en el moviment de l'expressionisme abstracte, corrent nascuda del pessimisme desencadenat per la guerra. Considerat un dels pintors més importants dels Estats Units al segle XX. 


Pollock distanced from figurative art and developed techniques such as dripping or splashing, consisting on throwing painture on the canvas or let it drip on this without using drawings or sketches. _Pollock es va distanciar de l'art figuratiu i va desenvolupar tècniques com l'splashing o el dripping, consistents a llançar pintura sobre la tela o deixar-la degotar damunt d'aquesta sense utilitzar dibuixos ni esbossos. 


Aboutn his short life, it is said that the only notable years were those who managed to control his alcoholism, the period from 1949 to 1950. Pollock died at the age of 44 in an alcohol-related, single-car accident; he was driving. _De la seva curta vida, es diu que els únics anys destacables van ser aquells que va assolir controlar el seu alcoholisme, és a dir, el període 1949-1950. La carrera de Pollock es va veure sobtadament interrompuda quan va morir en un accident de cotxe el 1956.

Autumn rhythm (src Jackson Pollock)

In a world tinged with sepia, in which men wear brown corduroy suits and plum velvet jackets, Pollock tries to find how he fits in with the greats in the galleries. The film has a dash of cops ’n’ robbers intrigue and superhero-esque feats – scaling buildings and bounding from roof to roof – as Pollock pilfers art in an attempt to discover his creative identity. In his drab apartment, frustrated by painting still lifes and full of the fodder of famous works, Pollock finally discovers his characteristic, colourful style. _Al curt hi veiem un Pollcok gris, frustrat, immers en una realitat apagada, pintant natura morta o imitant els treballs dels mestres. Cansat d'això, decideix sortir a la recerca de la seva veritable i única identitat creativa. I aquesta recerca, el director la presenta mitjançant una intriga de policies i lladres, persecucions i transformacions diverses, fins que de la manera menys pensada, Pollock finalment es "menja als clàssics" per descobrir el seu característic i colorit estil. (Amy Lewin, it's nice that)

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 26 setembre de 2014

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!

Hèlsinki _Valkosaari & Luoto

Autumn is already here, and everywhere leaves turn to warmer colors... yellow, orange, red... Daylight becomes shy, and the sun is no longer able to warm our skin such in summer times. _Ja tenim aquí la tardor... l'època de les fulles grogues, taronges i vermelles... i l'estació en què la llum és prou tímida com perquè el sol ja no ens escalfi la cara tant com ho ha fet durant l'estiu.


Autumn facts for Finland. _Com és la tardor a Finlàndia?
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 25 setembre de 2014

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... veure la pel·lícula documental finlandesa 'My Stuff' (Tavarataivas, en finès; L'imprescindible per viure, en català) a la sala Tarambana de Cardedeu, dins el marc de les sessions del Documental del Mes que es celebren a Catalunya, País València, Illes Balears i a la resta de l'Estat espanyol.
Yesterday I went to see the Finnish documentary 'My Stuff' ('Tavarataivas', in Finnish) within the screening sessions of 'the Documentary of the Month', held in Catalonia, Valencia, Balearic Islands and the rest of Spain.The Documentary of the Month aims to bring the documentary cinema closer to people. With this purpose, the premiere takes place every first Thursday of the month, with a high-quality documentary film about different subjects and origins, in around 40 cities of Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears and other Spanish cities. The documentaries are shown in its original version subtitled in Catalan (for the audience of Catalunya, Comunitat Valenciana, and Illes Balears) and subtitled in Spanish for the rest of Spain and Chile. Goals are, first of all, to bring the documentary genre closer and increase its audience. Also increase the number of theatres that want to screen quality documentary cinema. And open the documentary to new audiences, such as teenagers, to let them discover a new way of cultural consume and quality entertainment. _El Documental del Mes té com a objectiu acostar el gènere documental al màxim nombre d'espectadors possible i incrementar la presència del documental europeu a les pantalles cinematogràfiques. Els documentals es projecten en versió original subtitulada en català a Catalunya, País Valencià i les Illes Balears, i en versió original subtitulada en castellà a la resta de l'Estat. Els objectius són, en primer lloc, acostar el cinema documental al màxim nombre d'espectadors possible. També augmentar el nombre de sales que vulguin programar cinema documental de qualitat. I obrir el documental a nous públics, en concret el dels adolescents per tal de donar-los a conèixer una nova forma de consum cultural i d’entreteniment de qualitat.


The documental of this month, september, is My Stuff ('Tavarataivas', in Finnish). Petri is 26 and feels totally lost. Dumped by his girlfriend, crushed by a huge mortgage and with a credit card on the limit, Petri feels like his life is empty while his flat is full of stuff. There is something he’s missing, so he decides to find out what it is he really needs by starting an experiment with three rules: for a full year all his belongings will be in a store room, he will only be able to retrieve one every day and he won’t be allowed to buy anything new. _El documental del mes de setembre és My Stuff (Tavarataivas, en finès; L'imprescindible per viure, en català)Petri té 26 anys i es troba completament perdut. Abandonat per la xicota, acorralat per una enorme hipoteca i amb una targeta de crèdit al límit,  sent que la seva vida està buida mentre que el seu pis és ple de coses.Hi ha alguna cosa que troba a faltar, així que decideix esbrinar què és el que realment li falta i s’embarca  en un experiment amb tres regles: durant un any totes les seves pertinències materials estaran en un magatzem, només podrà recuperar-ne una cada dia i estarà prohibit comprar res de nou.


Petri Luukkainen has worked and directed quite a bit despite his young age. He has made mostly documentaries, webisodes and commercial films since 2001. Petri directed his first TV commercial when he was 17 years old and has worked as a director and editor ever since. Recently, he has worked on a documentary series for the Finnish Broadcasting Company YLE and directed a small ad video that got 3.000.000 views on YouTube. _Petri Luukkainen ha treballat i dirigit bastants projectes malgrat la seva curta edat. Ha realitzat principalment documentals, sèries per a internet i pel·lícules comercials des de 2001. Petri va dirigir el seu primer anunci televisiu quan tenia 17 anys i, des de llavors, ha treballat com a director i editor. Recentment ha dirigit una sèrie de documentals per YLE i un anunci que va aconseguir 3.000.000 visites a YouTube.Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 24 setembre de 2014

dimarts, 23 setembre de 2014

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... l'obra de l'artista espanyol Pejac.
What today I like most is the spanish artist Pejac's miniture art work.

src Pejac

Pejac plays with silhouettes and optical illusions in miniature artworks. _L'artista espanyol de nom Pejac crea siluetes en miniatura i juga amb les il·lusions òptiques que provoquen dibuixades a la seva finestra.


Spanish artist Pejac has created recently a fun silhouette artwork commemorating the 40th anniversary of French high-wire walker Philippe Petit’s daring walk between the Twin Towers in New York. In Pejac’s version the man walks along an airplane contrail several miles away in the sky. _Una de les siluetes que ha creat darrerament commemora el 40 aniversari de la proesa del funambulista francès Philippe Petit en crear l'espai entre les Twin Towers de Nova York. En la versió de Pejac, el funambulista camina pel damunt de l'estela deixada al cel per un avió.


In 2011, when Pejac was living in Valencia, he started experimenting with paper and acrylic works on glass. Feeling exposed and trapped inside his home, he started creating these as a way of fighting this lack of privacy. By using the view from his house as a backdrop for these miniature works, he created little urban art pieces in privacy of his living room. _Quan vivia a València, l'any 2011, envoltat de càmeres de vigilància i sense cortines per protegir la seva privacitat, Pejac va començar a experimentar amb el paper i l'acrílic sobre vidre. Sentint-se exposat i atrapat dins de casa, va començar la creació d'aquestes miniatures com una manera de lluitar contra aquesta manca de privacitat. Utilitzant les vistes des de casa com un teló de fons d'aquestes petites obres, creava petites peces d'art urbà en la intimitat de la seva sala d'estar. 


Using brushes, pencils, acrylic paint and sand paper, he creates works that blend into their surroundings using existing elements and textures. Often socially and politically engaged, his works vary from small interventions such as glass ones, to large mural-like pieces, like the ones he recently painted in Paris. _Els seus recursos per a crear obres que es fonen amb el seu entorn, usant elements i textures existents, són els pinzells, els llapis, la pintura acrílica i el paper de vidre. Sovint, social i políticament compromeses, les seves obres varien des de petites intervencions com les de la finestra, fins a grans peces.


You'll find all the secrets behind these images here. _En aquesta web, de la que n'hem tret les imatges que hem utilitzat en aquest post, en trobareu d'altres que us permetran descobrir què hi ha al darrere d'aquestes petites creacions. 

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 22 setembre de 2014

BARCELONA

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
Barcelona is already fully living La Festa Major de La Mercè'14, which began on September 15 and officially on Friday 19 September with the opening speech at the City Council, and untill the next 24th, when the Pirosmusical will officially conclude the celebrations of La Mercè'14. _Barcelona ja viu de ple les seves festes... La Mercè'14, que va començar el passat 15 de setembre i, oficialment, el passat divendres 19 de setembre amb el pregó a l'Ajuntament de Barcelona, i fins al proper 24, amb el Piromusical de la Mercè que clausurarà oficialment els actes del Tricentenari BCN, i les mateixes festes de La Mercè'14. 


As part of the celebrations of La Mercè'14, in the Parc de la Ciutadella, from 19 to 24 September, for the first time in Barcelona, has been installed 'Van Van, Gastronomad Market'. 22 vehicles (caravans, vans and a small truck) with chefs from 10 different countries take to the street food with an offer based on proximity, quality, healthy cooking and products 'Km0'. _Dins del marc de les festes de La Mercè'14, al Parc de la Ciutadella, des del 19 fins al 24 de setembre, per primera vegada a la ciutat de Barcelona, s'hi ha instal·lat el Van Van, Mercat Gastronòmada... 22 vehicles (caravanes, furgonetes i algun petit camió) amb cuiners de 10 nacionalitats diferents porten a peu de carrer una oferta de menjar basada en la proximitat i la qualitat apostant per la cuina saludable i el producte de Km0.


The vehicles are equipped with kitchens that run autonomously. Unique cuisine, diverse, healthy, with quality and affordable prices, such as international movements do like Food Truck (from the United States) and Hawker Centres (from South Asia) at reasonable prices (around € 5)... gourmet sandwiches, nuggets, padthaï, tacos, maki, sushi, ceviche, icecreams, dimsum, burgers, curry, sausage, Piadina, handmade pasta, pastrami, crepes, pizzas, burritos, rice, ... _Els vehicles estan equipats amb cuines que funcionen de manera autònoma, i que presenten una oferta gastronòmica singular, diversa, saludable, de qualitat i a preus assequibles, tal i com ja fan moviments internacionals que reivindiquen l'street food de qualitat com el Truck Food (originari dels Estats Units) i els Hawker Centres (originals del sudes asiàtic) a preus assequibles (al voltant dels 5€)... entrepans gourmet, croquetes, padthaï, tacos, makis, sushi, ceviche, gelats, dimsum, hamburgueses, curries, butifarres, piadines, pasta artesana, pastrami, crepes, pizzes, burritos, arrossos, ...


Most vehicles are vans, caravans and small trucks from the 60's and the 70's, restored with a vintage aesthetic. _La majoria dels vehicles són furgonetes, caravanes i petits camions dels anys 60 i 70, restaurats, amb una estètica totalment vintage.


'Street food' is actually a cultural, healthy and green, with quality, geolocal, urban, innovative, complementary collective, dynamic, affordable and popular. Aquí we already talk about another form of street food in Finland... the 'Restaurant Day'. Do you remember? _L'street food és, en definitiva, una proposta cultural, saludable i de qualitat, verda, geolocal, de ciutat, innovadora, complementària, col·lectiva, dinamitzadora i assequible i popular. Aquí ja us vam parlar d'una forma d'street food a Finlàndia... el Restaurant Day. Us enrecordeu?


All images src La Costa

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 19 setembre de 2014

HELSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Fridays are for travel... and airports as well. _Els divendres sonen a viatge... i els aeroports també.

Helsinki Airport _Aeroport d'Hèlsinki


Finnair and Finavia are highlighting the benefits of Helsinki Airport as the airport for fast transfers between East and West by arranging a unique event from October 12 to 13 – A Match Made in HEL skateboarding invitational – that turns the airport into a uniquely challenging skaters’ playground. Celebrated Finnish professional skateboarder Arto Saari (who lives now in Hungtinton Beach, California) and his crew will hold the Arto Saari Invitational, which gathers skaters from Asia and Europe to share their passion and show off their skills at a one-of-a-kind, pop-up skate park on the airport grounds. To apply for the Invitational, skateboarders around the world are asked to share their skate videos at www.matchmadeinhel.com (until september 28th). Arto and his crew will then invite four entrants from among the most popular to join them in HEL. _Però hi ha algun aeroport que va més enllà i, en ocasions, es converteix en alguna cosa més que un simple espai de conexió internacional. Finnair i Finavia (l'entitat gestora de l'aeroport d'Hèlsinki) han convertit l'aeroport d'Hèlsinki en una pista d'skate. Això serà els dies 12 i 13 d'octubre, en l'acció Match Made in HEL (el codi internacional de l'aeroport d'Hèlsinki), amb la presència d'Arto Saari, reconegut skater professional finlandès (que viu actualment a Huntington Beach, California) considerat un dels millors del món, i 4 dels millors skaters que, una vegada hagin compartit els seus vídeos a www.matchmadeinhel.com (fins al 28 de setembre), guanyin una invitació per a viatjar a Hèlsinki i patinar en un spot tan poc habitual com les instal·lacions d'un aeroport.

"Finnair aims to double the revenues of its Asian traffic via Helsinki by 2020, and with this event, we wanted to highlight the benefits of Helsinki Airport in a new way - by showing the Airport through the eyes of skateboarders", says Jarkko Konttinen, Vice President for Marketing and Product at Finnair. “The airport is part of the journey - a place to play, have fun and go somewhere you’ve never been before. That’s why we invited Arto and his crew to come and reimagine this familiar environment.” _Volíem destacar els beneficis de l'aeroport d'Hèlsinki i de les seves ràpides conexions entre Europa i Àsia d'una manera novedosa i divertida. Transformar l'aeroport en una insòlita pista d'skate ens ha semblat una forma diferent de reimaginar aquest espai, ja que el temps que es passa a l'aeropot també forma part del viatge, diu Jarkko Konttinen, vicepresident de maketing de Finnair.


"Airports are often seen as stressful environments, and we have always wanted to show that Helsinki Airport is different. This fun and exciting event is a part of that, and it also enables us to show the benefits - such as speed - that Helsinki has to offer for transfer passengers," Ville Haapasaari, Finavia’s Senior Vice President and Director of Helsinki Airport. _Tot sovint, els aeroports són vistos com a llocs de pas, estressants, i sempre hem volgut demostrar que el d'Hèlsinki és diferent. A més, una acció d'aquestes característiques ens permet comunicar avantatges -com la velocitat- que ofereixen les nostres conexions entre Europa i Àsia. Ville Haapasaari, director de l'aeroport d'Hèlsinki (utilitzat per més de 15 millons de passatgers l'any) i vicepresident de Finavia.
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 18 setembre de 2014

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Today, we'll travel to the north of Europe... to Stockholm, in Sweden... to discover some really strange images of the city of the 19th century. _Avui farem un viatge al nord... a Suècia... a Estocolm més concretament, per descobrir unes imatges realment curioses de la ciutat al segle 19.


Shortly after the patent of the telephone everyone wanted to be connected to the phone grid. However, due to technical limitations of the earliest phone lines, every telephone required its own physical line strung between a house or business to a phone exchange where the call was manually connected by a live operator. _Després de la invenció del telèfon, tothom volia estar conectat a la línia. Però això, en els primers moments de la seva història, només es podia fer conectant directament els usuaris amb la centraleta, on la trucada es realitzava manualment per una operadora... ho hem vist en multitud de pel·lícules! Això, ara, seria impossible!


In Stockholm the central telephone exchange was the 'Telefontornet', a giant tower designed around 1890 that connected some 5,000 lines which sprawled in every direction across the city. _L'any 1890, Telefornet era aquesta centraleta, una torre on unes 5000 línies s'hi aplegaven, des d'on sortien, volant, els cables cap a tots els seus usuaris. 


But, as you can imagine, these lines were completely exposed to the weather, especially during the winter months. _Però, com ja podeu imaginar, aquestes línies estaven completament exposades a les inclemències del temps.


Phone networks evolved so rapidly that by 1913 the Telefontornet was completely decommissioned in favor of much simpler technology. _No va ser fins l'any 1913 que tot això va canviar gràcies a les millores tècniques en el sector de les comunicacions, i la torre va perdre la seva funció.


If you want to see more you'll find more amazing photos here Tekniska MuseetLinjeras och eldsvådorTelefonstationer Stockholm and Telefontornet. _Trobareu més imatges en aquestes pàgines d'internet... Tekniska MuseetLinjeras och eldsvådorTelefonstationer Stockholm i Telefontornet. (src Colossal)

dimecres, 17 setembre de 2014

BARCELONA

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Five video artists created some months ago five videos for a project comissioned by the Catalan Tourism Board, using different techniques. _Fa uns mesos, l'Agència Catalana de Turisme va convidar cinc video artistes, nacionals i internacionals, a passar una setmana viatjant per Catalunya dins el marc de la Catalunya Experience Blog Trip 2014. Aquests són els resultats, i en tots ells s'hi han utilitzat tècniques diferents.

Girona, el Pirineu de Girona i la Costa Brava, de Pau Garcia Laita...
Les terres de Lleida i la Vall d'Aran, d'Alexandr Kravstov...
Les terres de l'Ebre i la Costa Daurada, d'AeroShots...
La província de Barcelona, de Trevor S. Hawkins - Lifestyle...
...I la mateixa ciutat de Barcelona, de Rob Whitworth.
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 16 setembre de 2014

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... la combinació elegant d'antic i modern.
What today I like most is the necessary mix of ancient and modern at home.


The combination of anient and modern is an attractive and practical way to create a fully contemporary home. _La combinació d'allò antic i allò modern és una manera atractiva i pràctica de crear un hàbitat plenament contemporani.


The mixture of past and present elements show the inner side of each of us. _La barreja d'elements del passat i de l'actualitat mostren la personalitat de cada un de nosaltres.


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!