divendres, 22 de març del 2019

barcelona-helsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
If summer is short in Finland, spring is even shorter. It begins while temperatures barely reach 0º in southern Finland, where there is often snow on the ground, although people are already preparing for summer activities. In Lapland you can still ski well under a sun that shyly begins to heat up. It could happen that depending on the meteorological year and which part of Finland you are visiting, maybe there's no spring, and you'll be certainly lucky if then there's some summer time. _Si l'estiu és curt a Finlàndia, la primavera ho és encara més. Sempre i quan n'hi hagi, perquè pot passar que, depenent de l'any metereològic, saltem, si hi ha sort, directament a l'estiu. Al sud de Finlàndia la primavera arriba quan encara les temperatures diürnes potser no han arribat ni als 0 graus i sovint encara hi ha neu a terra a principis d'abril, tot i que la gent ja es prepara per a les activitats d'estiu. Al nord, encara es pot esquiar perfectament sota un sol que, tímidament, ja comença a escalfar.But what does not go unnoticed to anyone is that daylight hours lengthen rapidly culminating in late June, in Midsummer. When temperatures starts to rise and the days get longer and longer Finns want to celebrate the new season and the promise of those long-awaited summer days. _ El que si és evident és que les hores de sol s'allarguen ràpidament fins a culminar a finals de juny, a Juhannus. Quan la temperatura comença a pujar i els dies es fan més i més llargs, els finlandesos celebren la nova temporada i la promesa d'aquests dies d'estiu tan esperats.

 
Finland stays, for the second consecutive year, as the happiest country in the world, according to a United Nations Report published coinciding with the World Happiness Day celebrated at the beginning of spring season. Spain ranks number 30 in the ranking (last year was placed in 36th position). _Finlàndia es manté, per segon any consecutiu, com el país més feliç del món, segons un informe de Nacions Unides publicat coincidint amb el Dia Mundial de la Felicitat que se celebra amb l'inici de la primavera. Espanya ocupa en el rànquing el trenté lloc, sis llocs per damunt del lloc de l'any passat.

According to the report, drawn up on the basis of three years of surveys on how happy citizens feel, it has revealed that the Nordic neighbors Denmark, Norway and Iceland closely follow Finland in the classification. The ranking of the 10 happiest countries is completed with Holland, Switzerland, Sweden, New Zealand, Canada and Austria. The United States holds the 19th place, Russia 68th, China 93th and India 140th. _Segons l'informe, elaborat sobre la base de tres anys d'enquestes sobre com se senten els ciutadans feliços, ha revelat que els veïns nòrdics Dinamarca, Noruega i Islàndia seguixen de prop a Finlàndia en la classificació. El rànquing dels 10 països més feliços es completa amb Holanda, Suïssa, Suècia, Nova Zelanda, el Canadà i Àustria. Els Estats Units ocupa el lloc 19, Rússia el 68, la Xina el 93 i l'Índia el 140. 
Spain has received a score of 6,354 out of 10. Other European countries such as Germany, Luxembourg, United Kingdom, Ireland, Belgium, Malta or France are positioned before Spain. The items used for the evaluation include the gross internal product (GDP) per capita, the years of healthy life expectancy and corruption perceived in the government and companies. This year's report focused on "happiness and the community", considering factors such as social media and technology, social norms, conflicts and government policies._Per davant d'Espanya, que ha rebut una puntuació de 6,354 sobre 10, es troben altres països europeus com Alemanya, Luxemburg, Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, Malta o França. Els factors utilitzats per a l'avaluació inclouen el producte intern brut (PIB) per càpita, els anys d'esperança de vida saludable i corrupció percebuda en el govern i les empreses. L'informe d'enguany es va centrar especialment en la "felicitat i la comunitat", considerant factors com a els mitjans socials i la tecnologia, les normes socials, els conflictes i les polítiques governamentals.
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada