dijous, 16 de febrer de 2017

HÈLSINKI

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Nokia 3310, the "indestructible", it will be sold again. Its design, its performance and its addictive game "Snake2" made it one of the most famous since its launch in 2000, when they were sold more than 126 million units. However, the device could not compete with the advent of smartphones and withdrew from the market in 2005. _El Nokia 3310, el mòbil indestructible, es tornarà a vendre. El seu disseny, les seves prestacions i l'addictiu joc Snake 2 el van convertir en un dels més famosos des del seu llançament el 2000, quan se'n van vendre més de 126 milions. No obstant això, el dispositiu no va poder competir amb l'arribada dels smartphones i es va retirar del mercat el 2005. 


Now, however, the Finnish company HMD, from which Nokia acquired its technology patents, trademark and image rights, has announced that it will manufacture the phone. The device will be presented in Barcelona at the Mobile World Congress, between 27 February and 7 March. _Ara, però, la companyia finlandesa HMD, que va adquirir a Nokia Tecnologies les seves patents, drets de marca i imatge, ha anunciat que tornarà a fabricar el telèfon. El dispositiu es presentarà a Barcelona en el marc del Mobile World Congress, entre el 27 de febrer i el 7 de març.
 
The relaunch of the new Nokia, that after 17 years is considered a "vintage" cellphone, aimed at a very specific market, exploiting the nostalgia of the old phone users. It is unknown whether the new model will be as robust as before, or if it will have or not a battery that lasts as long as the old model. The phone will be available for European and American customers, and will cost about 70 euros, much less than in 2000, when its price was 152 euros. _El rellançament del nou Nokia, que després de 17 anys ja es considera un telèfon vintage, va dirigit a un mercat molt específic, explotant la nostàlgia dels antics usuaris del telèfon. Es desconeix si el nou model serà tan robust com l'anterior, o si comptarà amb una bateria que duri tant com en el seu model antic. El telèfon estarà disponible per a clients europeus i nord-americans, i costarà uns 70 euros, molt menys que als 2000, quan en costava 152.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada