dimecres, 8 de novembre de 2017

barcelona-helsinki-barcelona

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Moventia, a company headquartered in Sant Cugat (Catalonia), through the CityBike Finland consortium, has been proclaimed this past October officially winner of the competition to manage the public bicycle service of the city of Espoo in Finland. _El grup amb seu a Sant Cugat Moventia, a través del consorci CityBike Finland, s'ha proclamat aquest passat mes d'octubre oficialment vencedor del concurs per gestionar el servei públic de bicicletes de la ciutat d’Espoo, a Finlàndia. 


Therefore, Moventia, a Catalan family company founded in 1923, specialized in mobility of people, is already managing a third public bicycle service in Europe, after the award of Paris last May and Helsinki in 2015. With a contract of 8 years, CityBike Finland will handle a public service with 700 bicycles and a total of 70 stations up to 2025, which can be rised up to 1050 and 85, respectively. _Així doncs, Moventia, empresa catalana familiar fundada l'any 1923 experta en mobilitat de persones, ja duu la gestió d’un tercer servei de bicicleta pública a Europa, després de l’adjudicació de París el passat mes de maig, i d’Hèlsinki al 2015. Amb un contracte a 8 anys, CityBike Finland gestionarà fins al 2025 un servei públic amb 700 bicicletes i un total de 70 estacions, que podran ampliar-se fins a 1050 i 85, respectivament.


Espoo, mirroring himself in the neighboring city of Helsinki, will have the same pioneering system that was settled in the Finnish capital two years ago, and has had an extraordinary reception. The entry into operation of the public bicycle service will take place on May 2, taking into account that the cycling season goes from May to October. _Espoo, emmirallant-se en la ciutat veïna d’Helsinki, comptarà amb el mateix sistema pioner que es va establir a la capital finlandesa fa dos anys, i que ha tingut una acollida extraordinària. L’entrada en funcionament del servei de bicicleta pública tindrà lloc el proper 2 de maig, tenint en compte que la temporada ciclista en aquesta població va de maig a octubre.


The proposal of CityBike Finland presents an offer of pioneering urban bicycles in technology and design, lightweight and resistant. The implementation of this service will mean that the city of Espoo has the option of being able to access a new sustainable mobility service. _La proposta de CityBike Finland presenta una oferta de bicicletes urbanes pioneres en tecnologia i disseny, lleugeres i resistents. La posada en marxa d’aquest servei suposarà per a la ciutat d’Espoo l’opció de poder accedir a un nou servei de mobilitat sostenible.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada