divendres, 1 de desembre de 2017

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Today is Friday, and Fridays are a good day to travel! This time we will fly with Finnair, although we won't do do it to any of its destinies, but a trip to memories, to the history of this company so closely linked to Finland. As everyone who follows this blog will know, Finland celebrates within five days the 100 years of its independence. _Avui és divendres, i els divendres són un bon dia per a viatjar! Aquesta vegada farem un viatge amb Finnair, però no a cap de les seves moltes destianacions, sinó que farem un viatge al record, a la història d'aquesta companyia tan estretament lligada a Finlàndia. Com tots els que ens segui sabreu, Finlàndia celebra d'aquí a cinc dies els 100 anys de la seva independència.


And Finnair does not want to be less, and added itself to these celebrations by publishing a book, "Under the Northern Skies - 100 stories celebrating flying", which summarizes the history and evolution of the airline, collects anecdotes on board and raises the future aviation challenges. _I Finnair no ha volgut ser menys, i s'ha afegit a aquestes celebracions editant un llibre, Under the Northern Skies - 100 stories celebrating flying, on resumeix la història i l'evolució de l'aerolínia, recull anècdotes a bord i planteja els reptes futurs de l'aviació.Finnair celebrates the centenary of Finland just the year in which it will reach the historic maximum of its expansion. During this winter, the airline will operate in more than 100 European destinations, more than 20 intercontinental routes and a significant increase in flights to Finnish Lapland this winter. And as you all know, Lapland is where Santa Claus lives, and also the elves (tontut) those who help Santa in the construction and distribution of toys around the world on Christmas Day. _Finnair celebra el centenari de Finlàndia just l'any en què arribarà al màxim històric de la seva expansió. Durant aquest hivern, l'aerolínia operarà a més de 100 destinacions europees, més de 20 rutes intercontinentals i un significatiu augment dels vols a la Lapònia finlandesa aquest hivern. I com tots sabeu, la Lapònia és on hi viu el Pare Noel i els follets que l'ajuden en la construcció i repartiment de joguines arreu del món el dia de Nadal.


Finnair, founded in 1923, is one of the most veteran airlines in the world. Its evolution has been intrinsically linked to that of Finland, from the first flight of Finnair that linked Helsinki and Talllinn transporting mail, until now. The book collects anecdotes on board from all those years, interviews with staff of the airline and its passengers, as well as curious facts: how has the design evolved, and even fashion, through the uniforms of the personnel of the airline and its passengers, the most amazing objects that we can forget on board or what happens with the old aircraft when they leave the fleet. _Finnair, fundada el 1923, és una de les aerolínies més veteranes del món. La seva evolució ha estat intrínsecament lligada a la de Finlàndia, des del primer vol de Finnair que va unir Hèlsinki i Talllinn transportant correu fins a l'actualitat. El llibre recull anècdotes a bord durant tots aquests anys, entrevistes amb personal de la companyia aèria i els seus passatgers, a més de dades curioses: com ha evolucionat el disseny i, fins i tot, la moda, a través dels uniformes del personal de Finnair, els objectes més sorprenents que podem arribar a oblidar a bord o què passa amb els avions antics quan es retiren de la flota.  Do you rember that three years ago we celebrated the first Finnair flight between Helsinki and Barcelona? _Recordeu que ara fa tres anys vam celebrar el 50è aniversari del primer vol de Finnair Helsinki-Barcelona? 

 
Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua! 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada