dimarts, 19 d’abril de 2016

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
A retrospective of work by Finnish designer Eero Aarnio, a pioneer of high-quality plastic furniture and creator of some of the most iconic chairs of the 1960s, has opened at the Helsinki Design Museum. _Recentment s'ha inaugurat una retrospectiva de l'obra pel dissenyador finlandès Eero Aarnio, un pioner de mobles de plàstic d'alta qualitat i creador d'algunes de les cadires més icòniques de la dècada de 1960, al Museu del Disseny d'Hèlsinki.

Ball Chair, designed in 1963

The exhibition coincides with Aarnio's 84th birthday and celebrates his 50-year long career, which began during the 1960s in a period of political progression and economic expansion in Finland. _L'exposició coincideix amb el 84è aniversari d'Aarnio, i celebra els 50 anys de la seva llarga carrera, que va començar durant la dècada de 1960 en un període de progressió política i expansió econòmica a Finlàndia.

Pastil, designed in 1967

Aarnio was born in Helsinki in 1932, where he studied at the Institute of Industrial Arts before founding his interiors and industrial design firm in 1962. His company is now based in Veikkola, Finland. His futuristic-looking plastic furniture focuses on simple geometric shapes, including the iconic Ball Chair and the transparent hanging Bubble Chair. These were Aarnio's first experiments with plastics, which have continued through to his more recent products for brands including Magis, for which he designed the popular Puppy Chair in 2005, and Alessi. They sit in contrast to the Scandinavian aesthetic and natural materials championed by other Finnish Modernists like Alvar Aalto and Ilmari Tapiovaara.
Aarnio va néixer a Hèlsinki el 1932, on va estudiar a l'Institut d'Arts Industrials, abans de fundar el seu estudi d'interiors i de disseny industrial al 1962. La seva companyia és ara a Veikkola, Finlàndia. El seu mobiliari de plàstic d'aspecte futurista es centra en formes geomètriques simples, incloent la icònica Ball Chair i la Bubble Chair transparent. Aquests van ser els primers experiments d'Aarnio amb plàstics, que han continuat a través dels seus productes més recents al costat de marques com Magis, per a la qual va dissenyar la popular Puppy Chair al 2005, i amb Alessi. Contrasten amb els materials estètics i naturals escandinaus defensats per altres modernistes finlandesos com Alvar Aalto i Ilmari Tapiovaara.

 Mushroom, designed in 1961

 Bubble Chair, designed in 1968

 Puppy, designed in 2003

Eero Aarnio is on show at the Helsinki Design Museum until 25 September 2016. _Eero Aarnio s'exhibeix al Museu del Disseny d'Hèlsinki fins al 25 de setembre de 2016.


All images src Eero Aarnio

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada