divendres, 28 d’octubre de 2016

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Helsinki Sauna Day is an event in which friends and strangers alike get to enjoy taking a sauna together. The second Helsinki Sauna Day will be held next Saturday 29 October. So, if you're in Helsinki, you'll know what to do! _Helsinki Sauna Day és un esdeveniment en el qual amics i desconeguts per igual gaudeixen de l'experència de prendre una sauna junts.  segona ocasió en què se celebrarà el Helsinki Sauna Day es durà a terme el proper dissabte 29 d'octubre. Per tant, si ets a Hèlsinki, ja saps què pots fer!

The first Helsinki Sauna Day, in March, proved the popularity of sauna gatherings. In March the event attracted large numbers of locals and visitors who were keen to try different saunas. _La primera vegada que es va celebrar Helsinki Sauna Day, al març, ja es va demostrar la popularitat d'aquestes sessions conjuntes a les saunes. Al març, l'esdeveniment va atraure un gran nombre de veïns i visitants que estaven disposats a anar provant diferents saunes.

Over 30 saunas throughout Helsinki have signed up for the event, including saunas in private homes, residential saunas in apartment buildings, rooftop saunas at hotels, and even tent and portable saunas. Helsinki’s new sauna culture will also be represented by Löyly and Allas Sea Pool. Some of the sauna sessions for the forthcoming event in October are already fully booked, but there are also several saunas participating that do not require bookings in advance. _Més de 30 saunes per tot Hèlsinki s'han inscrit per a l'esdeveniment, incloent saunes en cases privades, saunes en edificis residencials i d'apartaments, saunes en els terrats dels hotels, i fins i tot en tendes de campanya i saunes portàtils. La nova cultura de la sauna d'Hèlsinki també estarà representada per Löyly i Allas Sea Pool. Algunes de les sessions de sauna per al pròxim esdeveniment a l'octubre ja estan complertes, però també hi ha diverses saunes participants que no requereixen reserves amb antelació.


Helsinki Sauna Day is representative of Helsinki’s communal urban culture. It also offers visitors the chance to try a truly local experience – a combination of excitement and peace that is unique to Helsinki. This is one of the 17 reasons to visit Finland not only in 2016 but in 2017, its Centenary. _Helsinki Sauna Day és representatiu de la cultura urbana comunitària d'Hèlsinki. També ofereix als visitants l'oportunitat de provar una experiència veritablement local: una combinació d'emoció i pau que és única a Hèlsinki. Aquesta és una de les 17 raons per visitar Finlàndia no només en l'any 2016, també el 2017, l'any del seu Centenari.
 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada