dijous, 16 de març de 2017

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Finnish photographer Ola Kolehmainen is the subject of an exhibition that can be seen in Galeria Senda of Barcelona. An exhibition entitled 'Sketches of Spain'. In his work, the artist uses architecture as a starting point and inspiration to create abstract compositions, influenced by minimalism in large format photographs. _El fotògraf finlandés Ola Kolehmainen és el protagonista d'una exposició que es pot veure fins aquest proper dissabte 18 de març a la galeria Senda de Barcelona. Una mostra que es titula Sketches of Spain. A la seva obra, l’artista fa servir l’arquitectura com a punt de partida i inspiració per a crear composicions abstractes, influenciades pel minimalisme en fotografies de gran format.


In 'Sketches of Spain', the artist makes a selection of photographs which were taken for ten years in his constant visits to Spain. The exhibition not only reflects the particular vision of Kolehmainen of works by Bofill, Mies van der Rohe or Ambasz, but also mutual influence between artists and architects. _A Sketches of Spain, l’artista fa una selecció de fotografies que ha capturat durant deu anys en les seves visites constants a Espanya. L’exposició no només reflecteix la visió particular de Kolehmainen d’obres de Bofill, Mies van der Rohe o Ambasz, sinó també la influencia mútua entre artistes i arquitectes. 

 img src galeria Senda

For the artist, Mies van der Rohe has been the key in his career from the beginning. In addition to his undoubted place in the history of architecture, Mies van der Rohe Pavilion has been a constant source of inspiration for Kolehmainen. Kolehmainen's photographies are the result of an exhaustive study of light and plans, relying solely on natural light or artificial light existing in the building. It is known construction and the relationship that arises between light, shadows and reflections to create pictures on 'abstraction frees the building.' _Per a l’artista, Mies van der Rohe ha estat clau en la seva carrera professional des dels inicis. A més del seu lloc indubtable en la història de l’arquitectura, el Pabelló Mies van der Rohe ha estat font constant d’inspiració per a Kolehmainen. Les fotografies de Kolehmainen són el resultat d’un estudi exhaustiu de la llum i els plans, basant-se únicament en la llum natural i la llum artificial que ja existeix a l’edifici. Es tracta de conèixer la construcció i la relació que sorgeix entre llums, ombres, i reflexos per crear fotografies on l’abstracció allibera l’edifici

img src galeria Senda 

The artist uses architecture as a raw material for his purely abstract work, but transformed. _L’artista fa servir la seva arquitectura com a matèria primera de la seva obra purament abstracta, però la transforma.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada