divendres, 31 de març de 2017

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Tom of Finland Experience brings alive the streets once walked by Touko Laaksonen, more known for his international artist name, Tom of Finland! Public groups start today Friday the 31st of March 2017. _Tom of Finland Experience dóna vida als carrers que en altres temps van veure caminar Touko Laaksonen, més conegut com a Tom of Finland! Les passejades comencen avui divendres 31 de març 2017.
 

Touko Laaksonen alias Tom of Finland has become an international gay culture icon during the years. Participants will get to know how for example a stamp decorated with his art became the most sold stamp ever in Finland? And also Touko the man: how life was very different for a gay man during the Second World War and decades after? This walk gets participants to places no one would have never imagined to have a secret meaning at all. _Touko Laaksonen, àlies de Tom de Finlàndia, s'ha convertit en una icona de la cultura gai internacional amb el pas del temps. Els participants de l'experiència tindran l'oportunitat de saber com, per exemple, segells decorats amb les seves obres s'han convertit en els segells més venuts mai a Finlàndia? I també Touko l'home: com de diferent era la vida per a un homosexual durant la Segona Guerra Mundial i durant moltes dècades després? Aquest passeig duu als participants a llocs on mai  ningú hauria pensat que haguessin tingut una altra vida secreta.
 

Tom of Finland Experience starts with a multimedia show including videos and images of Tom / Touko and his years in Helsinki and with rising toast at Paulig Kulma cafe and Klaus K hotel where the experience starts for this unique liberal Finnish artist while admiring his work and life as audiovisual experience. After that, participants will walk the streets of Helsinki visiting places once clandestine meeting places for gay community, now representing the accepting and liberal change in Finnish society. And in the end we give you a hot taste of Tom! _Tom of Finland Experience comença amb un espectacle multimèdia incloent vídeos i imatges de Tom / Touko i els seus anys a Hèlsinki, i posteriorment amb un brindis al Paulig Kulma cafè i a l'hotel Klaus K, on l'experiència s'inicia, per a aquest artista finlandès liberal mentre s'admira la seva obra i la seva vida. Després d'això, els participants caminaran pels carrers d'Hèlsinki visitant llocs que una vegada van ser els llocs de reunió per a la comunitat gai clandestina, i que ara ja representen el canvi en l'acceptació i liberalització de la societat finlandesa.

  src pinknews

When: Every Friday at 5:30 pm. The public group every Friday is guided in English. Private tours in Finnish and Spanish will also be offered. Private groups available daily. Duration: about 2,5 hours. Price: 45 euros  (including guiding, tour gift and Tom of Finland style drinks; 10% of every ticket sold will be donated to the Tom of Finland Foundation!) Reservations via email: happyguidehelsinki@gmail.com (age limit: 18 years). _Quan: Tots els divendres a les 17:30. Els grups públics guiats en anglès són tots els divendres. També s'oferiran tours privats en finlandès i espanyol. Els grups privats estan disponibles a diari. Durada: al voltant de 2,5 hores. Preu: 45 euros (incloent guia, obsequi i begudes a l'estil Tom of Finland; el 10% de cada tiquet venut es donarà a la Fundació Tom of Finland). Reserves via e-mail: happyguidehelsinki@gmail.com (límit d'edat: 18 anys) .

In collaboration with Tom Of Finland Foundation & Airtouch Oy


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada