dimecres, 4 d’abril de 2018

barcelona-helsinki-barcelona

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Barcelona and Helsinki have two of the ten best-known skywheels around the world. The one in the Catalan capital is called Giradabo, and it is located in the Amusement Park on the Tibidabo mountain, and allows you to enjoy stunning views of the whole city from a height of more than 500 meters. It was built in 1953, although the one currently in operation is from 2014. _Barcelona i Hèlsinki tenen dues de les deu nòries considerades més espectaculars del món. La de la capital catalana es diu Giradabo, està ubicada al Parc d'Atraccions que hi ha a la muntanya del Tibidabo, i permet gaudir d'unes impressionants vistes de tota la ciutat des d'una alçada de més de 500 metres. Es va construir l'any 1953, tot i que la que hi ha actualment va començar a funcionar l'any 2014.
 

The same year the one in Helsinki was released. An attraction that is located in the Port of the Finnish capital and that allows you to enjoy spectacular views of the Kauppatori market, both the Uspenski and Tuomiokirkko cathedrals, and all the islands that surround the city. As it could not be otherwise in a country like Finland, the SkyWheel in Helsinki has a cabin with built-in sauna. _El mateix any es va estrenar la nòria d'Hèlsinki. Una atracció que s'ubica al Port de la capital finlandesa i que permet gaudir d'unes espectaculars vistes sobre el mercat de Kauppatori, les catedrals d'Uspenski i Tuomiokirkko, i de totes les illes que envolten la ciutat. Com no podia ser d'una altra manera en un país com Finlàndia, la SkyWheel d'Hèlsinki disposa d'una cabina amb sauna incorporada.
 
 
The three most spectacular skywheels in the world are in Las Vegas, Singapore and London. _Les tres nòries més espectaculars del món les trobem a Las Vegas, Singapur i Londres.
 
 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada