dimarts, 12 de maig de 2015

A CASA NOSTRA hi ha...

A CASA NOSTRA hi ha... una terrassa ja arreglada i preparada per al bon temps!
What do we have at home is a patio equipped and ready to enjoy this nice season!


This season we have chosen xerogardening plants... low watering and low maintenance, but spectacular at the same time. _Aquesta temporada hem apostat per la xerojardineria... plantes de baix consum i de baix manteniment, però espectaculars a la vegada.


Carrots are growing little by little... Les pastanagues comencen a crèixer...


Lovely by night! Al capvespre!


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada