dimecres, 28 d’octubre de 2015

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada...en les animacions del Phenakistoscope que s'avancen més de 150 anys a la invenció del les animacions GIF.
What today I like most are the ‘Phenakistoscope’ animations that pre-date GIFs by over 150 years.
 

Richard Balzer became instantly obsessed with early optical devices, from camera obscuras and praxinoscopes to anamorphic mirrors and zoetropes. Balzer has collected thousands of obscure and unusual devices such as phenakistoscopes, one of the first tools for achieving live animation. _Richard Balzer està obsessionat amb els dispositius òptics més antics, des de càmeres obscures i praxinoscopes, a miralls anamòrfics i zoòtrops. Balzer ha recollit milers de dispositius com els phenakistoscopes, una dels primers a mostrar un tipus d'animació.
 

The 'phenakistoscope' relies on a disc with sequential illustrations to create looping animations when viewed through small slits in a mirror, producing an effect not unlike the GIFs of today. These bizarre, psychedelic, and frequently morbid scenes (people eating other people seemed to a popular motif) were produced in great volumes across Europe in the early to mid 19th century. _El Phenakistoscope es basa en un disc amb il·lustracions seqüencials per crear animacions en bucle quan es veu a través de petites obertures en un mirall, produint un efecte no molt diferent dels GIFs d'avui. Aquestes escenes estranyes, psicodèliques, i sovint mòrbides (persones que mengen altres persones semblaven un motiu popular) van ser produïdes en grans quantitats a l'Europa de la primera meitat del segle XIX.
 


src this is colossal
 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada