dimarts, 20 d’octubre de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille! 
Finland is the sixth happiest country in the world, according to the ranking done every year by the United Nations. A top ranking Switzerland, Iceland and Denmark. Spain is in 36th place. _Finlàndia és el sisè país més feliç del món, segons la classificació que cada any fa Nacions Unides. Un rànquing que encapçalen Suïssa, Islàndia i Dinamarca. Espanya se situa al lloc número 36.

 
To prepare the Report on the World Happiness the UN has considered item so diverse as freedom of its citizens when making decisions in life, expectancy average of its inhabitants, their generosity or average product per capita. Given these and other parameters, Switzerland has the highest score 7,587 points and leads the ranking of the happiest countries in the world. The other countries completing the TopTen are Iceland, Denmark, Norway, Canada, Finland, which has 7406 points, the Netherlands, Sweden, New Zealand and Australia. Per elaborar l'Informe sobre la Felicitat Mundial, l'ONU té en compte factors tant diversos com la llibertat dels seus ciutadans a l'hora de prendre decisions en la vida, l'esperança mitjana dels seus habitants, la seva generositat o el Producte Interior Brut mitjà per càpita. Tenint en compte aquests i d'altres paràmetres, Suïssa ha aconseguit la puntuació més alta, 7.587 punts, i encapçala el rànquing de país més feliç del món. Darrera el país helvètic i, completant el topten mundial, trobem Islàndia, Dinamarca, Noruega, Canadà, Finlàndia, que ha aconseguit 7.406 punts, Holanda, Suècia, Nova Zelanda i Austràlia. 
 
 
Spain is ranked number 36 with 6329 points. United States is ranked nº 15, UK 21, Germany 26, France 29, Italy 50 and Portugal 88. At the bottom of the rankings, Syria, Burundi and Togo occupy the last three positions. _Espanya se situa al lloc número 36, amb 6.329 punts. Pel que fa a d'altres països, Estats Units es troba lloc número 15, el Regne Unit al 21, Alemanya al 26, França al 29, Itàlia al 50 i Portugal al 88. A la part baixa de la classificació, Síria, Burundi i Togo ocupen les tres últimes posicions.
 
Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada