dijous, 11 de febrer de 2016

BARCELONA

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
What will have in common the cities of Barcelona and Helsinki tomorrow? Both will have direct access by rail (train and metro in the first case, only train in the second) to their respective airports... After many years of construction and an investment of nearly 3 billion euros, Barcelona will follow the footsteps of Helsinki, who a year ago opened its train line Vantaa airport, and will have a direct connection to the two terminals T1 and T2. The connection is done through L9 south, which has 15 stations and connects the cities of Barcelona, Hospitalet and El Prat de Llobregat linking the stations of Zona Universitaria to Airport T1 in a time of 32 minutes. The new branch will offer a frequency of trains every 7 minutes in each direction. _Què tindran en comú les ciutats de Barcelona i Hèlsinki a partir de demà? Que les dues ja tindran accés directe ferroviat (tren i metro en el primer cas, només tren en el segon) als seus respectius aeroports... Després de molts anys d'obres i d'una inversió de prop de 3 mil milions d'euros, la ciutat de Barcelona seguirà les passes d'Hèlsinki, que fa un any que va inaugurar la seva línia ferroviada a l'aeroport d'Hèlsinki-Vantaa, i disposarà d'una connexió directa amb les dues terminals, la T2 i la T1. L'enllaç es farà a travès de la línia L9 sud, que té 15 estacions i connecta els municipis de Barcelona, l’Hospitalet i el Prat de Llobregat enllaçant les estacions de Zona Universitària i Aeroport T1 en un temps de 32 minuts. El nou ramal oferirà una freqüència de trens cada 7 minuts per sentit.

These are the pros, the expected benefits of the new Metro line of Barcelona. But, on the other side, however, the length of the route, too many stations and its price, because to reach the T1 and T2 its price has a surcharge of 2 '35 euros on the price of a single ticket, which is 2.15 euros. In total: 4'50 euros for a journey from the center of Barcelona that lasts more than an hour. The T10 will be useless. _Fins aquí les bondats de l'esperada nova línia de Metro, que evidentment són moltes. En l'aspecte negatiu, però, la llarga durada del recorregut, amb massa estacions per a qui vulgui accedir a l'aeroport, i el preu, ja que per arribar a la T1 i a la T2 s'haurà de pagar un recàrrec de 2'35 euros sobre el preu del bitllet senzill, que és de 2'15 euros. En total: 4'50 euros per un trajecte que des del centre de Barcelona superarà l'hora de durada. La T10 no servirà. 

The other means of transport that allows access to the T1, the Aerobus, has a price of 5'90 euros, but you can reach the airport in only 30 minutes from Plaza Catalonia. There will be a third option to access T1: reach T2 by train (T10 can go with only 0'99 euros per trip) and then commute to the Metro to T1  playing 2'35 euros surcharge. In total: 3'34 euros!!! You choose! _L'altre mitjà de transport que permet accedir a la T1, l'Aerobus, té un preu de 5'90 euros, però permet arribar en 30 minuts des de la plaça de Catalunya. Hi haurà una tercera opció per accedir a la T1, que serà anar en Rodalies fins a la T2 (es pot anar amb la T10 per només 0'99 euros el viatge) i allà fer transbordament al Metro per anar fins a la T1 pagant el recàrrec de 2'35 euros. En total: 3'34 euros!!! Vosaltres esculliu!


imgs src TMB

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada