dimecres, 13 de juliol de 2016

HÈLSINKI

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Allas Sea Pool creates spa life within a formerly fenced-off concrete area, plants a park on a gravel landing and turns a parking lot into a sandy beach. _Allas Sea Pool donarà vida a una zona que ara és un pàrquing de ciment, convertint-la en una platja de sorra.


The spa will be built using Finnish fir, and its pools and saunas will be open year-round. A giant floating lounge and exercise terrace with swimming pools will be towed to the side of the dock. The restaurant and café will renew Finnish restaurant culture and offer health food, sea food and the freshest ingredients of the season. There will be cultural events and activities from music, movies and circus to theater and festivals. _L'spa s'està construint a partir d'avet finlandès, i les seves piscines i saunes estaran obertes durant tot l'any. Una plataforma flotant gegant farà de terrassa amb piscines estarà al costat del moll. El restaurant i la cafeteria estaran a l'alçada de la renovada cuina finlandesa, i oferirà menjar sa, menjar de mar i els ingredients més frescos de la temporada. S'hi duran a terme festivals culturals i activitats de música, pel·lícules i circ i teatre. 


With floating sea pools, three saunas, delicious Nordic cuisine, an active cultural scene, and a rooftop garden with a beautiful view of the open sea. Visitors will be in for a truly Finnish experience. _Piscines de mar, tres saunes, deliciosa cuina nòrdica, una escena cultural activa, i un jardí al terrat amb una bella vista del mar obert. El visitant es trobarà amb una experiència veritablement finlandesa.


Allas Sea Pool is open year-round with an affordable entrance fee. The restaurants and the Baltic Sea Center are free of charge. _Allas Sea Pool estarà obert durant tot l'any amb una quota d'entrada assequible. Els restaurants i el Centre del Mar Bàltic són gratuïts.


imgs src Korjaamo

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada