divendres, 29 de juliol de 2016

HÈLSINKI

Just a last thing befor holidays...! _Només un incís abans de vacances...!

According to EPI, the environmental performance index 2016, Finland is now the greenest country in the world! Followed by Iceland, Sweden and Denmark. EPI ranks 180 countries’ performance on high-priority environmental issues in two areas: protection of human health and protection of ecosystems. One aspect of design production is wastewater. The report states that 23% of the countries still lack any kind of wastewater treatment! Spain is in the sixth place... not bad! _D'acord amb EPI, l'índex d'acompliment ambiental de 2016, Finlàndia és ara el país més verd del món! Seguit per Islàndia, Suècia i Dinamarca. L'EPI classifica el rendiment de 180 països en qüestions ambientals d'alta prioritat en dues àrees: la protecció de la salut humana i la protecció dels ecosistemes. Espanya és al sisè lloc.

 

 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa kesää!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada