dijous, 1 de setembre de 2016

HÈLSINKI

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Helsinki always worth a visit... at least once a year! And we try to set an example. Last August, we booked an apartment and stayed there for a few days... just chilling... just enjoying... and trying to find out what new things the city is going to offer us every new time we travel there. _Hèlsinki sempre mereix ser visitada... almenys un cop l'any! I nosaltres tractem de donar exemple. L'agost passat, vam estar en un apartament on ens hi vam quedar uns dies... relax total (tot i que força actius)... simplement gaudint i tractant d'esbrinar quines noves coses ens ofereix la ciutat cada vegada que hi viatgem.

 

Upon arrival, one of the new things we found is the completion of the direct link between the airport and the train station to go to Helsinki. It is really a very comfortable option to move to the city center! Get your coat on because the train station is so cold! _Només arribar, una de les coses noves que vam trobar és la terminació de l'enllaç directe entre l'aeroport i l'estació de tren per anar cap a Hèlsinki. És realment una opció molt còmoda per traslladar-se al centre de la ciutat! Abrigue-vos, que a l'estació de tren hi fa força fred!


And once in the city... _I un cop a Hèlsinki...


End of first part._ Fi de la primera part.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada