dimarts, 20 de setembre de 2016

HÈLSINKI

AHIR vaig anar a... Hèlsinki.
Another novelty this year is the (re)new(ed) Helsinki City Museum. Located in a new place, Aleksanterinkatu 16 street (close to its previous location), has renovated one of the oldest buildings in the city around one of the interior courtyards that exist in this area of the city, between the Cathedral and the old harbour and the market square (called Tori Quarters). _Una altra de les novetats que enguany ha presentat Hèlsinki és el nou museu de la Ciutat. Ubicat en un nou espai, al carrer Aleksanterinkatu 16 (molt a prop de la seva anterior localització), ha reformat algun dels edificis més antics de la ciutat al voltant d'un dels patis interiors que existeixen en aquesta zona de la ciutat, entre la Catedral i el port i la plaça del mercat (els anomenats Tori Quartelit).


It is a museum dedicated exclusively to the city of Helsinki. It is a museum dedicated to the history and experiences and vicissitudes of places and people that have shaped the most decisive features for the city of Helsinki. In the museum you can see how they lived and how they live, and even you can have phone conversations (virtual) with some people of the city. _És un museu dedicat exclusivament a la ciutat d'Hèlsinki. És un museu dedicat exclusivament a la història i les experiències i vicissituds dels espais i de les persones que han conformat les característiques més determinants per a la ciutat d'Hèlsinki. Al museu s'hi pot veure com vivien i com viuen, i s'hi poden tenir converses telefòniques (virtuals) amb alguns dels membres d'aquesta ciutat perquè t'ho expliquin.


The museum's collections include approximately one million photographs and 450,000 articles. A large model of the city, and several sets, transport us to the past, present and future of the city and its bustling daily life. Latest technologies such as virtual reality also allow us to experience the trip to the history of Helsinki (the Time Machine with photos of the photographer of the city Signe Brander). _Les col·leccions del museu comprenen aproximadament un milió de fotografies i 450000 articles. Una gran maqueta de la ciutat, i diverses escenografies, ens transporten al present, passat i futur de la ciutat i la seva bulliciosa vida diària. Les més noves tecnologies, com ara és la realitat virtual, també ens permeten l'experiència del viatge a la història d'Hèlsinki (la Màquina del Temps i les fotografies del fotògraf de la ciutat Signe Brander).


 

The new museum is an experience for all the senses, for adults and children, and therefore for the people of Helsinki, aswell for those who are just passing. The museum entrance is completely free and opens every day of the week. _El nou museu és una experiència per a tots els sentits, dels adults i dels nens, i tant per als habitants d'Hèlsinki, com per als que només hi estan de passada. L'entrada al museu és completament gratuita, i obre tots els dies de la setmana.

 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada