divendres, 9 de setembre de 2016

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... Hèlsinki!
Another of the new spots of the city this season has been the opening of (part of) the Vallisaari and Kuninkasaari islands
as a natural public space, which is close to Suomenlinna Fortress islands.  _Una altra de les principals atraccions de la ciutat aquesta temporada ha estat l'obertura al públic de part dels espais naturals de l'illa Vallisaari, al costat del conjunt d'illes on hi ha la imponent fortalesa Suomenlinna.The island of Vallisaari is reached by ferry from Kauppatori (Market Square, opposite the town hall, at the old harbor). There is a ticket that costs 7 euros per person and let you do the tour of the three islands open to the public: Lonna, Vallisaari and Suomenlinna Fortress. You'll need the full day to enjoy them. _A l'illa de Vallisaari s'hi arriba en ferri des de Kauppatori (la plaça del mercat, davant de l'ajuntament, al port). Hi ha un bitllet que cota 7 euros per persona i us permetrà fer el recorregut de les tres illes que hi ha obertes al públic: Lonna, Vallisaari i Suomenlinna. Val la pena reservar-se un dia sencer per a recórrer-les. 

Lonna, Vallisaari, Suomenlinna
 
The island's history began for defense purposes when  the first protective embankments were made in Kustaanmiekka in 1554. The island became pilots in the late 1700s. After the Crimean War in 1854-1855 was carried out fortification works, and Alexander II was in the island in 1863 during the verification visit. In 1918 it became the Helsinki armory storage. On 9 July 1937 took place in the island a devastating ammunition depot explosion, which killed 12 people. Since 1946 until the summer of 1965, the island used to be under control of the Armed Forces. _La història de l'illa va començar amb fins de defensa quan els primers dics de protecció es van fer en Kustaanmiekka en 1554. L'illa es van convertir en pilots a la fi de 1700. Després de la Guerra de Crimea en 1854-1855 es va dur a terme treballs de fortificació, i Alexander II es trobava a l'illa en 1863 durant la visita de verificació. El 1918 es va convertir en l'arsenal d'emmagatzematge d'Hèlsinki. El 9 de juliol 1937 es va dur a terme a l'illa d'una explosió devastadora dipòsit de municions, en què van morir 12 persones. Des de 1946 fins a l'estiu de 1965, l'illa solia ser sota control de les Forces Armades.
Take a picnic with you, for lunch and something to snack in the afternoon. It really worthwhile to walk quietly and enjoy places and especially the views, relax on the rocks warmed by the nordic sun or lie down on the green grass that grows all around. _Endueu-vos-en una mica de pícnic per a dinar, i alguna cosa per a berenar. Realment val la pena pendre-s'ho amb calma, passejar tranquil·lament, i gaudir dels espais i, sobretot, les vistes, relaxant-se damunt les roques escalfades pel sol nòrdic o estireu-vos a l'herba que creix verda arreu.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada