dijous, 20 de març de 2014

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää torstaita (dijous_thursday) kaikille!
Com molt bé ja deveu saber, avui a les 17.57 comença la primavera. L'època del renaixement de la vida, quan broten de nou la major part de les plantes i molts animals comencen els seus rituals d'aparellament. I és l'època dels encostipats, perquè la diferència tèrmica entre el dia i la nit encara és considerable, i de les al·lèrgies. Però l'augment progressiu de les temperatures i l'allargament dels dies ho compensen perquè a tots ens agrada passar tan temps com puguem a l'aire lliure! As all of you may already know, spring arrives today at 17:57. This means renaissance of life, when most plants sprout again and many animals begin their mating rituals. And it is also time for colds and allergies. But it is also ramie for increase of temperatures and  lengthening of days that allow us spending more time outdoors!

Primavera, 1573, Giuseppe Arcimboldo, Musée du Louvre, París

Hem dit que és el moment de renaixement de plantes i flors i, per tant, el moment de l'any en què dediquem més temps a cuidar i preparar els jardins. We have said that it is time of rebirth of plants and flowers and, therefore, the time of year when we spend more time preparing and taking care of our gardens.


Avui us portem una curiositat... un recipient de fang per a regar en aquells llocs on és complicat fer-hi arribar l'aigua, o com a sistema de reg automàticOlla gardening, an ancient drip irrigation system.


Aquest sistema és molt antic i està considerat l'origen del reg per degoteig. Consisteix en enterrar recipients de fang sense esmaltar plens d'aigua. Aquesta es filtrarà poc a poc al sòl a través de les seves parets poroses. This system is very old and is considered the beginnings of drip irrigation. Involves burying unglazed clay pots filled with water. Water will filter slowly to the soil through the porous walls.


Un cop enterrats, només s'ha de controlara, de tant en tant, que el nivell de l'aigua no disminueixi massa. Aquest sistema elimina del tot els problemes de vessament i pèrdua d'aigua per evaporació en la majòria dels altres sistemes. També permet que les plantes absorbeixin el 100% d'aquesta aigua. Once buried, you have to handle, occasionally, the water level does not decrease too much. This system completely eliminates the problems of runoff and water loss by evaporation in most other systems. It also allows plants to absorb 100% of the water.


Només un parell de consells... Heu d'evitar posar els recipients de fang enmig de plantes que tinguin arrels fortes perquè podrien acabar trencant-los. En segon lloc, la mida dels recipients hauria d'estar directament relacionada amb la profunditat a la que arriben les arrels de les pantes que voleu regar. Just a couple of tips... It has to be avoided putting containers in areas with woody plants, as their roots can break the pots. Additionally, ollas should match the size of the plants and their roots.olla gardening images apartment therapy

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI! Ja ihanaa kevättä!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada