dilluns, 14 d’abril de 2014

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... veure l'òpera La Llegenda de la Ciutat Invisible de Kitej, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Yesterday I went to see the opera The Legend of the Invisible City of Kitezh, at Gran Teatre del Liceu of Barcelona.


Kitej (Kitezh) era una ciutat mítica a les ribes del llac Svetloyar a la Rússia central, i el nom apareix en un llibre anònim de finals del segle XVIII... Les Cròniques de KitezhLa llegenda explica que Iouri II va ser el primer a construir la ciutat de Maly Kitezh (Petita Kitej) a la ribera del Volga al segle 13. Anys més tard, el príncep va construir Bolshoy Kitezh (Gran Kitej) a la ribera del llac Svetloyar, més enllà d'Uzola, Sanda i de Kerzhenets. Kitezh was a mythical city on the shores of the Svetloyar lake in central Russia. It appears for the first time in "Kitezh Chronicle", an anonymous book from the late 18th century. Legend has it that Georgy II, Grand Prince of Vladimir in the early 13th century, first built the town of Maly Kitezh (Little Kitezh) on the Volga River (today'sKrasny Kholm). Later on, the prince crossed the rivers of Uzola, Sanda and Kerzhenets and found a beautiful spot on the shores of the Lake Svetloyar, where he decided to build the town of Bolshoy Kitezh (Big Kitezh).

La Ciutat Invisible de Kitej_The Invisible Town of Kitezh (1913), Konstantin Gorbatov

Després d'haver conquerit part de Rússia, els tàtars, provinents de Mongòlia, van dirigir-se cap a la Petita Kitej i després cap a la Gran Kitej gràcies a les pistes que els va explicar un dels presoners. Va ser fàcil entrar a la ciutat ja que no hi van trobar resistència, només gent que pregava a Déu per a la seva salvació. Els àtacs van parar quan les Hordes van veure que la ciutat començava a desaparèixer dins del llac. A partir d'aquí la llegenda continua viva en els rumors... només aquells de cor pur trobaran el camí a la ciutat... cants i campanes als fons del llac... edificis al fons del llac que es poden veure quan aquest està calmat, o la nova Atlantis russa. After having conquered some of the Russian lands, the Mongols soon captured Maly Kitezh, forcing Georgy to retreat into the woods towards Bolshoy Kitezh. One of the prisoners told the Mongols about some secret paths to the Lake Svetloyar. To the surprise of the Mongols, the town had no fortificationswhatsoever. Its citizens didn't even intend to defend themselves and were engaged in fervent praying, asking God for their redemption. Attacks stopped suddenly when they saw countless fountains of water bursting from under the ground all around them. The attackers fell back and watched the town submerge into the lake. This legend gave birth to numerous incredible rumors... It is said that only those who are pure in their heart and soul will find their way to Kitezh... It is also said that in calm weather one can sometimes hear the sound of chiming bells and people singing from under the waters of the Lake Svetloyar... It is also said that the most pious individuals may actually see the lights of religiousprocessions and even buildings on the bottom of the lake. For this reason Lake Svetloyar is sometimes called the "Russian Atlantis".


A partir d'aquesta llegenda també s'inspirà, al 1907, l'òpera de Nikolai Rimsky-Korsakov, La Llegenda de la Ciutat Invisible de Kitej i la Verge FevròniaNikolai Rimsky-Korsakov's opera The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya (1907) is based on the legend of Kitezh.


Òpera en quatre actes, amb llibret de Vladímir Nikolàievitx Belski, estrenada el 1907 al Teatre Mariinski de Sant Petersburg. Al Liceu s’estrenà el 1926 en el clima d’entusiasme per les òperes russes dels anys vint i trenta del segle XX, propiciat entre altres factors per l’èxit de Boris Godunov de Mussorgski. Fou la primera posada en escena fora de les fronteres russes i esdevingué títol obligat al nostre teatre en quasi totes les temporades fins al 1935. The Legend of the Invisible City of Kitezh is a four-act opera with a Libretto by Vladimir Ivanovich Belski. It was premiered in 1907 at the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg, It reached the Liceu in 1926 on the wave of enthusiasm for Russian opera that arose in the 1920s and 1930s as a result of the triumph of Mussorgsky's Boris Gudonov. The Liceu production was the very first outside Russia and until 1935 the title was included in nearly every Liceu season.


La obra arranca con un primer acto de intenso diálogo lírico entre sus protagonistas, la rústica y visionaria doncella Fevroniya y el príncipe Vsevolod. Es una parte conversacional que hace pensar en Wagner, cuya huella se deja notar más en el texto literario del libretista Vladimir Belsky que en la partitura. El coro va cobrando importancia a medida que avanza la acción, en un segundo acto lleno de colorido local y apuntes expresionistas encarnados por el crucial personaje grotesco del «filósofo ebrio» Grishka Kuterma, tan «gogoliano». Es magistral el modo en que se amalgaman, sobre todo a partir del tercer acto, los sucesos verídicos de las batallas contra los invasores tártaros y el perfil legendario de la ciudad invisible, Kitej la Grande, que aparece y desaparece al toque de las campanas, momentos de gran belleza en la obra. Vicente Molina Foix


La posada en escena de La llegenda de la ciutat invisible de Kitege va ser guardonada amb el premi a la millor producció de l’any. El jurat dels International Opera Awards 2013 va considerar que la coproducció del Gran Teatre del Liceu, la Nederlandse Opera i la Scala de Milà de l’òpera era la millor posada en escena d’òpera d'aquell any. The staging of The Legend of the Invisible City of Kitezh won the award for best production in 2013. The jury of the International Opera Awards 2013 considered that the Gran Teatre del Liceu, Nederlandse Opera and the La Scala of Milan co-production of the opera The Legend of the Invisible City of Kitezh was the year's best staging of an opera.


Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada