dimarts, 9 de desembre de 2014

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... bé, va ser divendres passat que vaig anar a la inauguració de l'exposició Sorpréndeme! - Yllätä minut! a la galeria d'art ADA Arts Associació de Barcelona.
Yesterday I went to... actually it was last friday... to the opening of the exhibition Sorpréndeme! - Yllätä minut! (Surprise me!) at ADA Arts Associació de Barcelona art gallery in Barcelona.


'Sorpréndeme! - Yllätä minute!' is an art exhibition-contest in Barcelona for Finnish artists. Annukka Vaukhonen is the curator. For two weeks, until 19 December, at the street  els Salvador 8 of Barcelona, you will find a selection of six Finnish artists who enter the competition to win an individual in the same gallery. _Sorpréndeme! - Yllätä minut! és una exposició-concurs a Barcelona per a artistes finlandesos. Annukka Vauhkonen n'és la comissària. Durant dues setmanes, fins al 19 de desembre, al Carrer dels Salvador número 8 de Barcelona, hi trobareu una selecció de sis artistes finlandesos que entren a concurs per a guanyar una individual a la mateixa galeria.


Anna-Maija Junnila; The table is setted
Aulikki Ståhle; Icekiss, Summerbreeze, Joy, Kiutaköngäs
Laura Järveläinen; Tranquilizer
Maisa Ojala; Loneliness
Riitta Santala-Köykkä; Which Surprise Party?
Susanna From; Smiley World
Ulla Pohjola; Midnight sun I, II and III

All techniques have been permitted (painting, sculpture, photography, drawing, design, print, video installations, performances, etc.). And the artists have got a 2x2m space each to exhibit their work. The theme of the competition is the element of surprise and creativity. 'Yllätä minut!', in Finnish means 'surprise me! _Totes les tècniques hi han estat permeses (pintura, escultura, fotografia, dibuix, disseny, gravat, vídeo instal·lacions, performances, etc.), i se'ls ha deixat un espai de 2x2m a cada un per a exposar la seva obra. El tema del concurs és l'element de la sorpresa i la creativitat. Yllätä minut!, en finès, vol dir sorpren-me!


ada ARTS Barcelona is a multidisciplinary space located in the Raval district of the Catalan capital that was born in 2009 in order to help preserve the cultural diversity of the neighborhood and such an old degraded area of the city. At this very cozy space all kind of activities are programmed, exhibitions and even small concerts, poetry recitals, cabaret performances and clowns, all proposals articulated under one same umbrella: to foster social integration and help spread cultural diversity. To carry out all these proposals ada ARTS Barcelona decided to establish itself as a cultural association of the Friends of the Arts. _ada ARTS Barcelona és un espai multidisciplinar ubicat al barri del Raval de la capital catalana que va nèixer l'any 2009 amb l'objectiu d'ajudar a preservar la diversitat cultural del barri i a dinamitzar una zona força degradada de la ciutat. A l'acollidor espai del carrer dels Salvador s'hi programen tota mena d'activitats, des d'exposicions fins a concerts de petit format, passant per recitals de poesia, actuacions de cabaret o de clowns, propostes totes articulades sota un mateix paraigua, el de fomentar la integració social i ajudar a difondre la diversitat cultural. Per a poder dur a terme totes aquestes propostes, ada ARTS Barcelona va decidir constituir-se en l'associació cultural dels Amics de les Arts de Barcelona.


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada