dimarts, 3 de febrer de 2015

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... l'estrena de l'obra de teatre Cremats al Teatre Apolo de Barcelona.
Yesterday we went to the opening of the catalan role play Cremats at Teatre Apolo of Barcelona.


Monica (Tilda Espluga), Rashid (Isaac Alcayde), Isabel (Maifan Gil) and Jordi (Willy Toledo) are 4 characters really tired with their lives: Routine, crisis and their relationships are a disaster. Everyone has a specific objective and, based on their respective plans, they start entanglements and will discover that each of them is worse than they thought... It's a comedy by Roger Peña about envy, resentment, jealousy, ambition, ... _La Mònica (Tilda Espluga), el Rashid (Isaac Alcayde), la Isabel (Maife Gil) i el Jordi (o Jorge, Willy Toledo) són 4 personatges cremats per la vida que porten: la seva rutina, la seva economia i les seves relacions són un autèntic desastre. Tothom té un objectiu concret i, a partir dels seus respectius plans, començaran els embolics i cadascun d’ells descobrirà que està pitjor del que es pensava… És una comèdia de Roger Peña sobre l’enveja, la rancúnia, la gelosia, l’ambició i altres virtuts essencials.


It is that kind of comedy where everything becomes a mess, but that's what really matters because it let's one laugh and 'detoxify'. Easygoing at times, but also smart in others. In any case a choral work that surely will be getting more and more interesting as all they four will get more confidence between them. _És una comèdia d'aquelles d'embolica que fa fort, i de les que desintoxiquen. De rialla fàcil en alguns moments, i de rialla treballada i subtil en d'altres. Però, en qualsevol, cas una feina coral que, de ben segur, anirà agafant més i més volada a mida que tots quatre vagin assegurant la complicitat i la confiança entre ells.


Without us knowing it, we found that the dialogue had some small contacts with Finland and Helsinki. Finland is now completely fashionable! But we won't reveal them. You'll need to go and discover them by yourself. You'll only have five weeks! _Sense nosaltres saber-ho, ens vam trobar que el diàleg tenia alguns petits ginys referents a Finlàndia i a Hèlsinki. És que estem completament de moda! Però no us els desvetllarem. Per saber-ho... l'haureu d'anar a veure. I només teniu cinc setmanes!

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada