dilluns, 27 d’abril de 2015

...sense títol

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
Finland is the sixth happiest country in the world, according to the 'World Happiness Report' where Spain is ranked No. 36. The first three positions are for Switzerland, Iceland and Denmark, which last year occupied the first place. _Finlandia és el 6è país més feliç del món, segons World Happiness Report, on Espanya ocupa el lloc número 36. Les tres primeres posicions són per Suïssa, Islàndia i Dinamarca, que l'any passat ocupava el primer lloc.


Other countries listed in the TopTen world ranking are Norway, Canada, Netherlands, Sweden, New Zealand and Australia. To conduct the study, they were taken into account parameters such as GDP per capita of each country, health and life expectancy of its citizens, containment social perception of freedom to take vital decisions, corruption and lack of generosity. _La resta de països que figuren al topten del rànquing mundial són Noruega, Canadà, Holanda, Suecia, Nova Zelanda i Austràlia. Per dur a terme l'estudi, els reponsables de la Universitat han tingut en compte paràmetres com el Producte Interior Brut per càpita de cada país, la salut i l'expectativa de vida dels seus ciutadans, la contenció social, la percepció de llibertat per prendre decisions vitals, la manca de corrupció i la generositat. 

Other European countries: Germany is in 26th place, 29 France, Italy in 50 and Greece in 102. United States is in 15th place, 46 in Japan, 64 in Russia, Estonia 73 and 84 is for China. Last ten positions are occupied by Chad, Guinea, Ivory Coast, Burkina Faso, Afghanistan, Rwanda, Benin, Syria, Burundi and Togo. _Pel que fa a altres països d'Europa, Alemanya es troba al lloc número 26, França al 29, Itàlia al 50 i Grecia al 102. Estats Units es troba al lloc número 15, el Japó al 46, Rússia al 64, Estònia al 73 i Xina al 84. Les deu últimes posicions les ocupen el Txad, Guinea, Costa d'Ivori, Burkina Faso, l'Afganistán, Ruanda, Benín, Siria, Burundi i Togo.Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada