dilluns, 19 de maig de 2014

HÈLSINKI

Hyvää maanantaita (dilluns_monday) kaikille!
En la llista de novetats turístiques a Hèlsinki per a aquest any, hi ha una canonera del segle 18 que s'ha reconstruit a la illa fortalesa de Suomenlinna segons els plànols de l'arquitecte naval suec Frederik Henrik af Chapman. _One of tourist hits in Helsinki for 2014, is a gunboat from the 18th century, at the fortress island of Suomenlinnawhich was rebuilt based on sketches by Swedish naval architect Frederik Henrik af Chapman.

La canonera està equipada amb dos pals i 15 parells de rems (dos homes per rem). La longitud del casc és de 68 peus (uns 20 metres, aproximadament). Està armat amb dos canons de 24 lliures, i 4 de més petits muntats sobre carrils. Aquest tipus de vaixells van tenir una importància cabdal en la batalla naval de Svensksund, al Golf de Finlàndia, l'any 1790 durant la guerra de Gustav III (1788-1790), i que va acabar amb la victòria de les forces navals suèques (en aquella època Finlàndia formava part de Suècia). Totes les marines de guerra de l'era de la vela van mantenir una sèrie de vaixells de guerra. Les canoneres van tenir un ús més extens al Mar Bàltic durant el segle 18, ja que eren molt adequades per als extensos esculls costaners i arxipèlags de Suècia, Finlàndia i Rússia. _Equipped with two masts and 15 pairs of oars, the vessel has a deck 66 feet in longitude and fifteen feet in width. Armed with two 24-pound cannons and four rail-guns, the gun sloop had a crucial role in the War of Gustav III (1788 – 1790) Svensksund sea battle that took place in the Gulf of Finland in 1790, ending up in a glorious victory of Sweden’s naval forces. All navies of the sailing era kept a number of gunboats on hand. Gunboats saw extensive use in the Baltic Sea during the late 18th century as they were well-suited for the extensive coastal skerries and archipelagoes of Sweden, Finland and Russia.

 


La canonera és un tipus d'embarcació ideada pel mallorquí Antoni Barceló i Pont de la Terra (1717-1797; Tinent general de l'Armada Reial) al començament del segle XVIII, durant el tercer setge a Gibraltar a la Guerra dels Set Anys. Suposava l'aparició dels primers vaixells blindats de la història moderna. Va ser utilitzat normalment en llacs, rius i, sobretot, a les zones costaneres. Es tractava, realment, de simples grans bots a rem sense aparell auxiliar de cap classe i que anaven armades amb un canó de 24 lliures (el més gran de l'època, de 36 lliures, només s'utilitzava als vaixells de 3 ponts a la bateria baixa). _Gunboats are a type of vessel designed by Mallorcan Antoni Barceló i Pont de la Terra (1717-1797, Lieutenant General of the Spanish Royal Armada) at the beginning of the eighteenth century, during the third siege of Gibraltar in the Seven Years' War. It was commonly used in lakes, rivers, and especially in coastal areas. A gunboat is a naval watercraft designed for the express purpose of carrying one or more guns to bombard coastal targets, as opposed to those military craft designed for naval warfare, or for ferrying troops or supplies.


La construcció del vaixell va començar l'any 2010 i es va acabar al 2013, gràcies a la supervisó coordinada de la Ehrensvärd Foundation i la Sveaborg Shipyards Foundation. S'ha construït utilitzant les tècniques i els materials de construcció tradicionals a les drassanes de Suomnelinna, que van funcionar com a seu de la flota sueca de Viapori a l'arxipèlag fins al 1808 (al 1809 Finlàndia passa a formar part de Rússia). Els motius per a la seva construcció han estat l'educació de tots aquells joves que estan interessats en la construcció de vaixells de fusta, mantenir i revifar l'artesania tradicional de la construcció de vaixells de fusta, i desenvolupar i fer més viva la història i el turisme de la fortalesa de Sveaborg (Suomenlinna). _The project began in the fall of 2010 and the vessel will be set to sea in the spring of 2013. The ship-building overseers cofounded by the Ehrensvärd Foundation and the Sveaborg Shipyards Foundation have builded a gun sloop in Sveaborg. The goals of the undertaking were to employ and educate young people who are interested in building wooden ships, to maintain and rekindle the traditional craftsmanship of wooden ship building, and to develop and render more vivid the history and tourism of the Sveaborg fortress (Suomenlinna).
La canonera actualment s'està acabant a la drassana de Suomenlinna. Aquest estiu s'hi podran fer visites guiades, però els tours regulars probablement s'iniciaran al 2015. _The gunboat is currently being finished in the Suomenlinna dockyard. It will be tested for guided tours this summer already, but regular tours will probably begin in 2015.

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada