dilluns, 14 de març de 2016

barcelona-helsinki-barcelona

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
Today, three years ago we wrote the first lines of this blog... and we didn't even remembered them! Next lines were our first words! Then, it was only in Catalan language! _Avui fa tres anys que vam escriure les primeres ratlles d'aquest blog... i ja ni ens en recordàvem! Dèiem així! Aleshores, només en català!

"Hi everybody! _Hola a tothom!

Actually, we should have said MOI, because the name of this blog is BARCELONA-HELSINKI-BARCELONA, and MOI is the Finnish word for 'hi'. _Bé... de fet hauríem de dir MOI, ja que el nom del blog és BARCELONA-HELSINKI-BARCELONA, i MOI vol dir hola en finès.

What is Finnish? Finnish is... _Què és el finès. Doncs el finès és...

Finnish
1 noun the principal language of Finland, a Uralic language related closely to Estonian and remotely to Hungarian.
Abbreviation: Finn.
2 noun Finnic.
3 adjective of or relating to Finland or its inhabitants.
 
finès -esa
1 adj Relatiu o pertanyent als finesos o a llur llengua.
2 m i f ETNOL Individu d'un poble estès per Finlàndia, Livònia i altres països del nord d'Europa.
3 m LING 1 Llengua finoúrgica del grup baltofinès, anomenada suomi pels seus parlants, els finesos. 2 Baltofinès.

Bla, bla, bla... everything right. So... how would I say it... philological. But the real reason we know this is because we are in the second year as lenguage students of Finnish at the language school in the Scandinavian Centre Barcelona. And why? We'll tell you little by little. _Tatatí i tatatà... tot molt correcte, molt... com ho diríem...filològic. Però el veritable motiu pel que sabem tot això és perquè som estudiants de segon curs de finès a l'escola d'idiomes del Centre Escandinau de Barcelona. I per què? Ja us ho anirem explicant de mica en mica.

So let's start this blogging adventure with not much pomp; but we're on it. We'll change frequently our speech, but we assume that it is normal when you are launching a new project and you do not know very well where will it be at all. Little by little, then! 
_Comencem, doncs, aquesta aventura bloguera, amb no gaire pompa; però ja ho anirem trobant. Potser canviarem tot sovint de discurs, però suposem que és normal quan engegues un nou projecte i encara no saps molt bé cap a on anirà tot plegat. Paciència, doncs... que és la mare de la ciència!

Jordi, maybe you'd like to say something? By the way... before let him answer, maybe should I also introduce myself: Minun Nime on Mark! Olen kolmekymmentäneljä vuotta (nyt olen jo kolmekymmentäkähdeksän) ja asun Barcelonassa! Wow! In fact, if... _Vols afegir-hi, tu, Jordi, alguna cosa més? Per cert... abans que aquest contesti, potser que també em presenti jo: Minun nimeni on Marc, olen kolmekymmentäneljä vuotta, ja asun Barcelonassa! Apa! Ja us ho deixat anar! De fet, si...

Shut up a bit! Don't you stop ever? What a parrot! _Calla una mica! No pares! Quina cotorra, tu!

Ok... Ok... Buf...! _ValevaleCarai... com està el pati, tu!

Now... tell something about me because now I don't have time to write anything. News are starting, and I have a lot of work still to do. _Doncs... digues alguna cosa de mi perquè ara no tinc temps de posar-me a escriure res. Comença l'informatiu, i vaig una mica liat.

Such a comedy! He's Jordi... He is an indeterminate number of years old (and he will tell you, maybe. maybe not) and also lives in Barcelona. In fact, we are married! You see! Occasionally, I guess... we will sometimes also say something, or even the last word. You'll notice. _Tanta comèdia... Ell és en Jordi, té un número indeterminat d'anys (ja us els dirà ell, si vol) i viu també a Barcelona. De fet, estem casats i tot! Ja veus! De tant en tant, suposo que també hi ficarà cullerada i... ja el sentireu.

Helsinki is the 2012 World Capital of Design. And we like design. And we like interior design, and art and architecture, and music, and theater and film, and travel, and ... a bit of everything and a little bit of anything! _Helsinki és, aquest any 2012, capital mundial del disseny. I ens agrada el disseny. I ens agrada l'interiorisme, i l'art, i l'arquitectura, i la música, i el teatre, i el cine, i els viatges, i... una MICA de TOT i una MICA de RES!

MOI, MOI!"


Happy birthday (3) and thank you everybody! _Per molts anys blog (3)... I moltes gràcies a tots!!! _Onnea (3) ja kiitos kaikille!

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada