divendres, 18 de març de 2016

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
From our blog we'd like to explain you something curious regarding how is held in Finland the Resurrection Sunday (or Pasch). _Des del blog us volem explicar una curiositat relacionada amb la forma com se celebra a Finlàndia, en concret el Diumenge de Pasqua.


Currently is called in Finland 'Pääsiäissunnuntai', but this festival was called before 'Sukkasunnuntai' or 'Sunday sock'. A name referring to the obligation for Finns to spend the day quietly and without making any noise, ie with the same softness as if you walk with socks. _Actualment s'anomena Pääsiäsunnuntai. Però abans aquesta festivitat rebia el nom de Sukkasunnuntai, o diumenge del mitjó. Un nom que feia referència a l'obligació per part dels finesos de passar la jornada en silenci i sense fer cap mena de soroll, és a dir, amb la mateixa suavitat que si camines amb mitjons. A very different way of celebrating than countries from southern Europe, including Spain, when celebrating Easter, which has always been synonymous with the ringing of bells and partying with abundant food and Easter (chocolate) eggs or 'Mones de Pasqua'.  _Una forma ben diferent a la que tenen els països del sud d'Europa, com Espanya, de celebrar el Diumenge de Pasqua, que sempre ha estat sinònim de repic de campanes i de festa, amb àpats abundants i la ingesta dels tradicionals Ous o Mones de Pasqua.


Two very different ways of celebrating the same thing that defines very well the character of Finns, where the joy tends to go inside and does not need to be shown to the others. _En definitiva, dos formes molt diferents de celebrar el mateix i que defineixen molt bé el caràcter dels finesos, on el goig acostuma a anar per dins i no cal que el vegin els altres.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa pääsiäistä!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada