dijous, 17 de juliol de 2014

AHIR vaig anar...

AHIR vaig anar a... primer a la Festa dels Amics de la Fundació Miró, a la Fundació Miró, i després, a la Festa de celebració dels 40 anys de la companyia de teatre Dagoll Dagom, al Pavelló Mies Van der Rohe de Barcelona.
Yesterday I went to... first... to the Summer Party of the Friends of the Miró Foundation, at the Miró Foundation... and then, to the celebration party of the 40th anniversary of the theater company Dagoll Dagom at the Mies van der Rohe pavillion of Barcelona.


Yesterday in the evening, in an amazing place such as the Fundació Miró, surrounded by art, architecture and awesome views of the city of Barcelona, ​​it was held a new edition of the summer party of the Friends of the Miro Foundation. _Ahir al vespre, en un marc incomparable com és la Fundació Miró, envoltats d'art, d'arquitectura i d'unes vistes insuperables a la ciutat de Barcelona, es va celebrar una nova edició de la festa d'estiu dels Amics de la Fundació Miró.


In this occasion, the exhibition of the American artist Roni Horn accompanied Miró's work, and a group of students of graphic design, sculpture and product design at the School of Art and Design Market Llotja of Barcelona created and developed the place ecoration and the party program... welcome time... thanks time... food tasting time... a time to listen to the music... and a time for 'rituals' at the end of the evening... after Miró's encouraging aim to young artists. _En aquesta ocasió, l'exposició de l'artista americana Roni Horn acompanyava l'obra de Miró, i un grup d'alumnes de disseny gràfic, d'escultura i de disseny de producte de l'Escola Superior de Disseny i Art LLotja de Barcelona van crear i desenvolupar l'espai i tot el programa de la Festa... un temps per a la benvinguda... un temps per als agraïments... un temps per a un tast... un temps per a escoltar... i un temps per als rituals ja al final de la vetllada... seguint la vocació de Miró de fomentar la creació dels artistes joves.


Then we changed the scenario... _Ara canviarem d'escenari...


...towards the pavilion that the architect Mies van der Rohe designed for the Universal Exhibition of Barcelona in 1929 to celebrate the 40th anniversary of the theater company Dagoll Dagom. _...cap al Pavelló que l'arquitecte Mies Van der Rohe va dissenyar per a l'Exposició Universal de Barcelona de l'any 1929 (amb una arquitectura simple, però de rabiosa actualitat gràcies a les seves formes i materials per a les que no sembla afectar les modes constructives)...


...per a celebrar la Festa del 40 aniversari de la companyia teatral Dagoll Dagom.


There was a piano concert where the company reviewed a selection of the most emblematic songs of their musicals with their original cast... _Hi va haver un concert de piano on la companyia va repassar una selecció de les cançons més emblemàtiques dels musicals de la companyia amb els seus protagonistes originals...


...once it was revealed the new cast of the new show of the famous musical by Dagoll Dagom 'Mar i Cel' (which opens on September at Teatre Victòria of Barcelona)... _...i després de desvetllar el nou repartiment de la reposició del conegut musical de la companyia Mar i Cel (que s'estrenarà el proper setembre al Teatre Victòria de Barcelona)...


...a music, water and color show at the Magic Fountain of Montjuïc with the soundtrack of the different roleplays by Dagoll Dagom since they began in 1974. _...un espectacle de música, aigua i color a la Font Màgica de Montjuïc amb la banda sonora dels diferents espectacles de Dagoll Dagom des dels seus inicis l'any 1974.


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada