dijous, 8 de gener de 2015

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada...en les imatges vives i vibrants del fotògraf català David Oliete dels castells i els castellers.
What today I like most are these images by catalan photographer David Oliete about catalan tradition of 'castellers'.


A 'castell' is a human tower built traditionally in festivals at many locations within Catalonia. At these festivals, several 'collies castelleres' or teams often succeed in building and dismantling a tower's structure. On November 16, 2010, 'castells' were declared by UNESCO to be amongst the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. _Els castells són les torres humanes que es construeixen tradicionalment, des de fa més de dos-cents anys (se'n troben referències ja al segle XVIII), al Camp de Tarragona, i que després es van estendre cap al Penedès, i durant el segle XX per tot Catalunya, Catalunya del Nord i les Illes Balears, especialment a partir dels anys 80. Un casteller és una persona que forma part d'una colla castellera, on intervenen desenes o centenars de persones amb l'objectiu d'aixecar diferents construccions humanes, sense cap ajuda mecànica, de diversa complexitat i que han arribat a tenir fins a deu pisos d'alçada. Des del 16 de novembre de 2010 els castells són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.


Catalan photographer, traveler and filmmaker David Oliete Casanova (who was born and now resides in Tarragona) managed to capture the sweeping emotions, tension and concentration witnessed at the 24th Concurs de Castells, which was held in October 2012. Oliete’s images strongly convey the sense of cooperation and togetherness that permeates 'castell' building, especially those depicting the formation of the 'pinya', that is the base of the tower, where large numbers of participants group together to form a dense circle in order to sustain not only the tower’s weight but also to act as a ‘safety net’ for accidental falls. It is not uncommon for  'pinya' formations to include members of rival teams in order to ensure the safety of the climbers – a gesture that in itself speaks volumes about the inert spirit of friendship and fair play that permeates this tradition. _El fotògraf català David Oliete Casanova (que va néixer i ara resideix a Tarragona) va aconseguir capturar l'emoció, la tensió i la concentració present al 24è Concurs de Castells, que es va celebrar a l'octubre de 2012. Les imatges d'Oliete transmeten aquest sentit de cooperació i unió necessaries en la construcció d'un castell, especialment en el moment de la formació de la pinya, que és la base de la torre, on un gran nombre de participants s'uneixen entre si per formar una massa densa que no només sostingui el pes de la torre, sinó que també actui com una xarxa de seguretat per a les caigudes. No és estrany que per a la formació de la  pinya hi hagi membres dels equips rivals per tal de garantir la seguretat dels escaladors, un gest que de per si diu molt de l'esperit de l'amistat i de joc net que es respira en aquesta tradició.


all images src yatzer via David Oliete
more information about Castells here _més informació sobre castells i castellers aquí.


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada