dimecres, 14 de gener de 2015

HÈLSINKI

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Helsinki is one of the best cities in the world with healthy air to breathe... According to a study by the NGO Ecologists in Action, the air in the capital of Finland is one of the cleanest in Europe, especially for its green areas, that represent nearly 40% of the area around the center of the city. _Hèlsinki és una de les ciutats del món on millor aire es respira... Segons un estudi de l'ONG Ecologistes en Acció, l'aire de la capital de Finlàndia és un dels més nets de tota Europa, sobretot per les seves àmplies zones verdes, que representen gairebé el 40% de la superficie de tot el centre de la ciutat. 

 

In addition, its modern trams do not emit smoke and consume third less of the energy required by a car. _A més, els seus moderns tramvies no emeten fums i consumeixen per usuari la tercera part de l'energia que requereix un cotxe. Helsinki occupies also an outstanding fifth position in the ranking of the cleanest cities in the world, only after Vancouver, Canada; Sydney, Australia; Santa Fe, United States; and Tallinn, capital of Estonia. _Hèlsinki ocupa, a més, una destacada cinquena posició al ranquing de les ciutats més netes del món, només superada per Vancouver, al Canadà; Sidney, a Austràlia; Santa Fe, als Estats Units; i Tallín, la capital d'Estònia. 


The annual average PM2.5 (PM2.5 particles are more toxic harmful to people, because their small size (smaller than 2.5 microns) makes it easier to penetrate the respiratory system and can reach the blood) emission recommended by the World Health Organization is 10 micrograms per cubic meter (mg / m3), maximum. In Vancouver the average is 4, Helsinki 8 to 14 in Barcelona in Rome on 21 and 153 in New Delhi. _La mitjana anual d'emissió de PM2.5 (Les PM2.5 són les particules tòxiques més nocives per les persones, ja que el seu reduit tamany (més petites de 2,5 micres) fa que penetrin més fàcilment en l'aparell respiratori i puguin arribar a la sang) recomenada per l'Organització Mundial de la Salut és de 10 micrograms por metre cúbic (µg/m3), com a màxim. A Vancouver la mitjana se situa en 4, a Hèlsinki 8, a Barcelona en 14, a Roma en 21 i a Nova Delhi en 153. 


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada