dimarts, 1 de setembre de 2015

HÈLSINKI

From Barcelona to Helsinki. First steps_Monday, 08-03-2015
De Barcelona a Hèlsinki. Primers passos_ Dilluns, 03 d'agost de 2015.

The easiest way to travel to Helsinki, from Barcelona, is nowadays, obviously, by plane. Several airlines have regular daily flights all year round, and others only seasonal and even not daily flights. We have already tried three of them. _La manera més ràpida d'arribar a Finlàndia, com a mínim des de Barcelona, és, òbviament (i ara com ara) en avió. Diverses companyies aèries tenen vols diaris regulars tot l'any, i d'altres només de temporada i, fins i tot, no diaris. Per volar a Hèlsinki nosaltres n'hem provat concretament tres:

 
...FINNAIR...

 
...VUELING (only from april to october _només d'abril a octubre)...

...i, recentment, NORWEGIAN (from_que vola des de la T2, a Barcelona).

In a maximum of 4 hours you arrive at Helsinki-Vantaa Airport, 19 kilometers from the center of Helsinki. But how do we get there? Uuntil now there were only bus nº615 (using public transport) to Helsinki railway station in the center of the city. The ticket costs 5. _En un màxim de 4hores arribes a l'aeroport d'Hèlsinki-Vantaa, a 19 quilòmetres del centre d'Hèlsinki. Però, com hi arribem a la ciutat? Pel que fa a transport públic, fins ara només hi havia l'autobús 615 amb parada final a l'estació de tren d'Hèlsinki, al centre de la ciutat. El bitllet costa 5€
From last July it is also possible to reach the city by train. It also costs 5 , and tje journey takes about half an hour. For now it doesn't still get the terminals, but a free shuttle-bus takes you to the train station (in a couple of minutes you are there). It is a nice and pleasant way to get to the center, usually better! _A partir d'aquest darrer juliol també s'ha incorporat el tren com a opció. També costa 5€, i el trajecte dura una mitja horeta. Ara com ara no arriba directament a les terminals, però un autobús-llançadora gratuït et duu a l'estació de tren (en un parell de minuts ja hi ets). És una opció còmoda, ampla i agradable d'arribar al centre!

 

Now prepare yourself because the station is rather cold. _Ara prepareu-vos perquè hi fa força fred  a l'estació (és a uns quants pisos de fondària).

 
After that, you may enjoy views like this! _Després d'això, quan sortiu, ja podreu gaudir de vistes com aquestes!


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada