dimecres, 2 de setembre de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Casa Vicens, the first house designed by Antoni Gaudí in 1888, is in the midst of a renovation in order to be converted into a museum-house. The building, which has been on Unesco’s world heritage list since 1984, is due to open to the public for the first time in autumn 2016. _Casa Vicens, la primera casa dissenyada per Antoni Gaudí el 1888, es troba enmig d'una renovació per tal de convertir-se en casa-museu. L'edifici, que ha estat a la llista del patrimoni mundial de la Unesco des de 1984, té prevista la seva obertura al públic per primera vegada la tardor de 2016.


In 1878, Antoni Gaudí was commissioned to build the house by Manuel Vicens i Montaner, the owner of a ceramics factory. The architect designed Casa Vicens as a cohesive project, treating the garden, the façade and the interior as one artistic work, with all the elements united by a noticeable Arab influence and vibrant tile work. _El 1878, Antoni Gaudí va rebre l'encàrrec de construir la casa per a Manuel Vicens i Montaner, l'amo d'una fàbrica de ceràmica. L'arquitecte va dissenyar la Casa Vicens com un projecte coherent, tractant el jardí, la façana i l'interior com una obra artística, amb tots els elements units per una notable influència àrab.

 

Despite the restoration, the museum-house will not completely follow Gaudi’s original design. Some of the Casa Vicens’s decorations were irreversibly removed or modified over the years, and many large parcels of land around the house that were once a garden were sold, with new buildings constructed on the property. _Tot i la restauració, el museu de la casa no seguirà per complet el disseny original de Gaudí. Algunes de les decoracions de la Casa Vicens es van eliminar de manera irreversible o modificats en els últims anys, i molts grans parcel·les de terra al voltant de la casa que alguna vegada van ser un jardí van ser venuts, amb nous edificis construïts en la propietat.

 
(Carrer de les Carolines, 18-24; barri de Gràcia, Barcelona)

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada