dimarts, 28 de gener de 2014

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... la barreja fluida del disseny contemporani italià amb el disseny tradicional finès d'un apartament de Turku, Finlàndia.
What today I like most is... the fluid mixture of Italian contemporary design with traditional Finnish design in an apartment in Turku, Finland.


Aquest apartament de Turku, a la costa sudoest de Finlàndia, va ser renovat l'any 2012 per l'arquitecte de Roma Maurizio GiovannoniRome-based architect Maurizio Giovannoni  completed in 2012 the renovation and interior design of a modern apartment that can be found in Turku, Finland.


El projecte partia de l'idea primordial de crear un espai lluminós i lliure per on hi fluís la màxima llum possible. La demolició d'algunes parets era inevitable per a poder recodistribuir les zones destinades a saló i habitació. Després de 400 emails, o més, i la visita del client a Roma, es va decidir el concepte general sobre el que es basaria el disseny d'interiors, diu Giovannoni. His main objective was to ensure the apartment had plenty of light flowing inside, and to create a relaxing living room where his client could work. He said: “The partial demolition of walls was a natural consequence, along with switching the location of the bedroom and living room. After fixing this, we decided on the overall ‘concept’ together with my client, organising all the details that coloured the white spaces. This happened during my clients visit to Rome (due to me unable to travel in that period), and via 4oo and so e-mails between Turku and Rome.”


L'idea de Giovannoni era la de fusionar el millor dels dissenys finlandès i italià mitjançant l'ús de fusta de bedoll local, peces vintage de Finlàndia i disseny contemporari d'Itàlia. El resultat és el que jo considero que és el meu estil més personal... la barreja de cultures. No hi ha res que m'estimuli més que l'estudi de les diferents cultures i fer-les reconeixibles, però sense que  en determinin el concepte, explica Giovannoni. Maurizio’s concept  was to amalgamate the best of Finnish and Italian design by mixing them both to create something fresh and new. His concept was to use local Birch wood, Finnish vintage pieces and contemporary Italian design. “The result is what I now consider my own personal style: a blend of cultures. There is nothing more that stimulates me than to study different cultures and make cultural themes recognisable, but never intrusive in the project,” he said.


La fusta és un element omnipresent en tot l'apartament, com ho és en la major part de les construccions de Finlàndia... parquet de freixe blanc, prestatges i taulell de la cuina de bedoll... Però el que destaca més és el paper mural de la paret amb els colors i els contrastos propis del tarannà mediterrani. Wood is an ubiquitous element in this apartment as it is in many Finnish properties... the flooring is covered with parquet of white ash, the shelves are birch including the the kitchen table but coloured with heat. But the real attention grabber is the nature themed wall paper, carrying colours and contrasts and a typical Mediterranean ‘courage’.


Pel que fa al mobiliari, és aquí on la fusió Finlàndia-Itàlia i passat-present és més evident... la butaca marró de l'àvia i el llum de peu vermell són peces vintage de Finlàndia dels anys '60. Però el llum d'arc que emmarca el paper de la paret és la famosa Twiggy de Foscarini, i els llums suspesos són el model Olimpia d'Ideal Lux, d'Itàlia. The furniture itself is a mix of the two cultures and of past and present — the grandmother’s armchair and the red floor lamp are a vintage pieces from Finland in the 60s. The arc framing the wall paper is the famous Twiggy by Foscarini and the suspended lamps are Italian Olimpia by Ideal Lux. Everything blends in together to create perfect harmony.


src adelto   via nordic design
pictures Mikko Ala-Peijari

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!

2 comentaris: