dimecres, 15 de gener de 2014

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää keskiviikkoa (dimecres_wednesday) kaikille!
L'artista alemana Sarah Schoenfeld ha utilitzat drogues recreatives per a crear imatges espectaculars de la reacció que produeixen aquestes en contacte amb el negatiu d'una pel·lícula fotogràfica. German artist Sarah Schoenfeld used recreational drugs to create stunning images of the reaction occurring in contact with negative photographic film.

cocaine

All You Can Feel és el nom d'aquesta sèrie d'imatges gairebé cel·lulars que volen plasmar en una imatge observable els efectes d'aquestes drogues dels que tots coneixem o hem sentit a parlar que tenen sobre les persones.

ecstasy

heroin

Sarah Schoenfeld, que havia treballat a la nit berlinesa, exposa una barreja líquida de drogues legals i ilegals per a observar-ne les seves reaccions químiques talment com si d'un alquimista es tractés. El resultat d'aquesta sèrie de fotografies és una obra de grans proporcions... All You Can FeelWhat might the effect of a drug look like? That was the question asked by artist Sarah Schoenfeld who had ample exposure to the realities of drugs while working in a Berlin nightclub. To answer the question she converted her photography studio into a laboratory and exposed legal and illegal liquid drug mixtures to film negatives. The resulting chemical reactions were then greatly magnified into large prints to form a body of work titled All You Can Feel.

LSD

magic

Un no pot deixar de traçar paral·lelismes entre les fotografies de Sarah Schoenfeld i els efectes de diversos narcòtics... la bola electrificada de la ketamina, o la freda esfera d'LSD. D'altres es veuen com plaques tectòniques inestables, un continent a la vora de destrucció. One can’t help but draw parallels between Schoenfeld’s photos and the perceived effects of various narcotics, be it the sharp, electrified ball of Ketamine or the cold, isolated sphere of LSD, while others look like unstable tectonic plates, a continent on the verge of destruction. This is Colossal.

valium

speed

All images src Sarah Schoenfeld  via This is Colossal

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada