divendres, 14 de novembre de 2014

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!

Friday is time for traveling... and today we will travel again to Helsinki. But this time we'll discover amazing places just outside the city. We have not been there yet, but after seeing the images of the new campaign of VisitHelsinki for the Helsinki Region we have to visit these places in person next time we travel again to Finland. Today, last but not least... a summary! _Els divendres anem de viatge, i ho farem una altra vegada visitant Hèlsinki... les afores de la ciutat. Nosaltres encara no hi hem estat, però després de veure les imatges de la nova companya de VisitHelsinki per a la regió d'Hèlsinki, no cal dir que ho haurem de visitar en persona la propera vegada que tornem a ser a Finlàndia. Avui, l'últim vídeo, però no per això el menus important. Simplement... un resum!We decided that for six or seven Fridays, we would show these videos of the Helsinki region. But we did it not only attending their touristic side, because we can recognize in them a country and a people we've met and we aim to know a lot more about it. Finland never ends. Besides, we think the content of their images and the resources used have an extraordinary quality to shy away from the usual clichés always seen in most touristic videos. _Vam decidir que durant a aquests darrers divendres veuríem aquests vídeos de la regió d'Hèlsinki. Però no ho vam fer només per la qüestió més turística del seu contingut, sinó perquè en ells hi veiem un país i una gent que reconeixem, i que end agradaria encara conèixer molt més (perquè Finlàndia no s'acaba mai) i una qualitat extraordinària de les imatges i els recursos emprats que defugen dels tòpics habituals dels videos turístics.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada