dilluns, 9 de març del 2015

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... bé, va ser divendres passat que vaig anar a... veure l'obra de teatre 'El Testamento de María' (Colm Tóibín) al Teatre Lliure (Montjuïc) de Barcelona.
Last friday we went to see the role play 'The Testament of Mary' (Colm Tóibín) at Teatre Lliure of Barcelona.


A l'escenari només Maria a la seva casa d'Efès ja en edat avançada. Blanca Portillo magistralment es converteix en una Maria, mare de Jesús, en la seva vellesa, que no creu realment que el seu fill sigui el fill de Déu, cosa que fa més difícil el relat d'alguns episodis de la vida del Messies als evangelistes que la visiten regularment i de la que se'n fan càrrec.


'The Testament of Mary' tells the tale of Jesus of Nazareth according to his mother in this pagan gospel. Actress Blanca Portillo stars with this bold retake on Mary, recast as a simple countrywoman whose only child has been snatched away because of a heavenly decision she doesn’t understand. Irish novelist Colm Tóibín offers up this surprising monologue in which a pagan Mary spends her final days at Ephesus, tormented by the terrible hatred unleashed against Jesus and watched over by her son’s disciples. She knows that some of them are writing lies – and that’s why she wants to tell us what really happened. _L'irlandès Colm Tóibín ens ofereix aquest sorprenent monòleg teatral amb una Maria pagana que passa els seus últims dies a Efes, turmentada per l'odi terrible que s'ha desfermat en contra de Jesús i vigilada pels deixebles del seu fill. Ella sap que n'hi ha algun que escriu mentides, per això ens vol explicar què va passar realment. Ens trobem amb la cara més humana de la mare de Déu, una dona que ens mostra un calidoscopi d'emocions mentre reviu els fantasmes del passat a les portes de la mort. Una dona que venera altres déus i que no pot perdonar-se a si mateixa l'haver abadonat el seu fill a les portes de la mort a la creu.


Mary is a human suffering and remembering the suffering as a mother who saw her son became someone who was not, followed by a bunch of social mindless and crazy misfits. And Mary is a woman who has to listen to the nonsense that are said about the miracles and acts of his son who, it seems, was not so humble as stated. This is because Maria presents its version of the Testament that differs from everything that is believed about the reality of Jesus until the time of his crucifixion. _Maria és una persona humana que pateix i rememora el patiment com a mare que va veure com el seu fill es convertia en algú que no era, a qui seguien una bona colla de descerebrats i inadaptats socials. I Maria és una dona que ha d'escoltar les bajanades que es diuen sobre els miracles i els actes prepotents del seu fill qui, sembla ser, que no era tan humil com s'ha dit. I és així perquè Maria presenta la seva versió d'aquest Testament que difereix de tot allò que el boca a boca creu que ha transgiversat sobre la realitat de Jesús fins al moment de la seva crucifixió.


Easter is coming and it seems a great time to go to the theater and see this play as an option for reflection... but also to enjoy this monologue that actress Blanca Portillo is capable of filling with characters and emotions. _Ara que s'acosta Setmana Santa, és un bon moment per anar al teatre i escollir aquesta obra com a opció... per a la reflexió... però també per a gaudir d'aquest monòleg que Blanca Portillo és capaç d'omplir de personatges i d'emocions.


role-play imgs src Teatre Lliure

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada