dimecres, 11 de març de 2015

BARCELONA

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
The people of Barcelona, and its visitors, have a new spot to enjoy the views of the city. The Basilica of Holy Martyrs Just i Pastor, near Plaça Sant Jaume, has become a point of historical and artistic interest once finished its remodeling and restoration works. _La gent de Barcelona i els seus visitants tenen un nou mirador per gaudir de les seves vistes. La Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, a tocar de la Plaça Sant Jaume, s'ha convertit en un punt d'interès històric i artístic després de finalitzats els seus treballs de remodelació i restauració.

The Gothic terraces of the church and its bell tower, can now be visited to enjoy the city views. _Les terrasses gòtiques de l'església, així com el seu campanar, poden ser ara recorregudes en visites guiades per gaudir de les vistes de la ciutat.Guided tours also lead us inside. Through a glass floor you can admire the important archaeological findings that transport us to the Visigothic Barcelona of the sixth century AD. _Les visites guiades també ens duen al seu interior. A través d'un paviment de vidre es poden admirar les importants troballes arqueològiques que ens transporten a la Barcelona visigòtica, al segle VI dC.

A privileged tomb and a cruciform plan baptismal pool cruciform show the Christianization of this place since then until today. _Una tomba privilegiada i una piscina baptismal de planta cruciforme evidencien la cristianització de l'espai des d'aleshores fins encara avui. 


After the Cathedral, Sant Just i Pastor is the oldest temple dedicated to a Catholic worship continuously since the fourth century. Its situation near the place where it is thought there were the forum and 'decamanus maximus' in the roman ages, it can be thought that the archeological findings could be linked to an Episcopal site. It was founded a wall  from the first century AD quite possibly part of an administrative or trade building. Otherwise also have been located remains of the fourth century primitive church: a granite column 80 centimeters. Antiques vessel fragments and other gold items of the Roman ages have also sen located gold. During the excavations also appeared a mass grave linked to the defenders of Barcelona in 1714. _Després de la Catedral, Sant Just i Pastor és el temple més antic dedicat ininterrompudament al culte catòlic des del segle IV. Per la situació de la basílica en el conjunt romà de l’època, prop del fòrum i del decamanus maximus, es pot pensar que les restes podien estar vinculades a un conjunt episcopal. Ha estat localitzat un mur, que segons les primers anàlisis data del segle I d.C i que molt possiblement formava part d’un edifici de tipus administratiu o dedicat al comerç. Altrament també han estat localitzades restes del segle IV que assenyalen una església primitiva: una gran columna de granit de 80 centímetres. Ha estat també localitzats objectes antics com fragments de vasos i altres estris de l’època romana com agulles d’or pels cabells. Les excavacions també han fet aparèixer una fossa comuna vinculada als defensors de Barcelona el 1714. 


More information... _Per a més informació: Basília de Sant Just i Pastor, Servei d'Arqueologia de Barcelona

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada