dilluns, 30 de març de 2015

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... 'Rainworks', de l'artista de Seattle Peregrine Church.
What today I like most are this 'Rainworks' by Seattle-based artist Peregrine Church. "Rainworks are positive messages and art that appear when it rains. Their purpose: To make people smile on rainy days". _Rainworks són missatges positius i l'art que apareixen quan ploy. El seu propòsit: fer somriure a la gent en els dies plujosos. Peregrine Church.

Titled Rainworks, the invisible pieces by Seattle-based artist Peregrine Church started popping up last year. Each installation is made from an environmentally safe, water-repellant coating that lasts anywhere from 4 months to a year. _Rainworks són bores invisibles de l'artista amb seu a Seattle Peregrine Church, que van començar a aparèixer l'any passat. Cada instal·lació està feta d'un recobriment repel·lent (segur per al medi ambient) a l'aigua que dura entre 4 mesos i un any.Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada