divendres, 20 de març de 2015

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Remembering in pics that time we rent a flat in Helsinki, and we also rent a car... and drove around Saimaa Lake! _Recordant aquella vegada que vam llogar un apartment a Hèlsinki, i també vam llogar un cotxe i vam conduir al voltant del llac Saimaa!

"08_2012
The apartment we rent in Vallila district (where there are some of the few wooden houses from the 19th century that left in Helsinki), small and cute, renewed, and tastefully decorated... in the Nordic way, of course! _L' apartment que vam llogar al barri de Vallila (on encara queden algunes de les poques cases de fusta de finals del segle19 de Hèlsinki) petitó i bufó, nou, i decorat amb molt de gust... a la manera nòrdica, és clar!


The popularity of a place or event is measured, at least in Finland, according to the number of bicycles are parked in front! Or at least so they say... _La popularitat d'un lloc o esdeveniment es mesura, com a mínim a Finlàndia, pel número de bicicletes que hi ha aparcades al davant! O, almenys, això diuen...


By the way... did you ever noticed how dogs are separated by its size in two different areas? Very good idea! So... everyone can quarrel with those of the same size! _Per cert... us heu fixat com separen els gossos segons la seva mida en dues àrees diferents? Molt bona idea! Així... que cadaú es baralli amb els de la seva mica!


Havis Amanda, the woman who leaves the water and represents the city of Helsinki. _Havis Amanda, la dona que surt de l'aigua i que representa la ciutat de Hèlsinki.


Café Ekberg, Bulevardi
Alvar Aalto's house and studio.

Seurasaari


Few cities have a place like this in its center! _Poques ciutats... tenen un paratge com aquest al centre, oi!SuomenlinnaLappeenranta

Savitaipale


The Saimaa lake, with an area of 4,400 km², is the largest of Finland and the fifth largest in Europe. It is located southeast of the country. Lake flows mainly to Vuoksi river, which flows to Lake Ladoga, today located entirely within Russian borders. _El llac Saimaa, amb una superfície de 4.400 km², és el més gran de Finlàndia i el cinquè més gran d'Europa. Es troba al sud-est del país. El llac desemboca principalment al riu Vuoksi, que flueix al llac Làdoga, avui dia situat completament dins les fronteres russes.Savonlinna

Sulkava

Puumala


Too bad weather were cooler than previous days... had a mad desire to get us into the lake in front of the hotel... without any clothes... as it is done when you're in a truly Finnish sauna... like this! _Llàstima que hagués refrescat bastant la temperatura respecte els dies anteriors... perquè teniem unes ganes boges de ficar-nos al llac de davant de l'hotel... sense roba... com és fa quan surts d'una sauna veritablement finlandesa com aquesta...!And then... silence at the end of the trip! _I després... el silenci del final del viatge!


The Chapel of Silence is a unique place in Helsinki and elsewhere, where one can retreat for a while to appreciate and think in completely silent, because the insulation of the wooden building is complete. It was built during the World Design Capital 2012 of Helsinki next to a busy shopping area such as Kamppi. _La Capella del Silenci és un espai únic, a Hèlsinki i arreu, on hom pot retirar-s'hi una estona a valorar i a pensar en complet silenci, doncs l'aïllament d'aquest edifici de fusta és  total. I s'ha construït en motiu de la Capitalitat Mundial del Disseny 2012 d' Hèlsinki al costat d'una zona comercial tan concorreguda com és Kamppi.

Nauttikaa! Gaudiu!
MOI, MOI!"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada