dilluns, 12 de novembre del 2012

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... la casa més estreta del món.

Aquesta casa va ser un encàrrec de l'escriptor i cineasta israelí Etgar Keret (consegut sobretot per les seves històries extremadament curtes, fet que va inspirar les mides de l'edifici) a l'arquitecte polac Jakub Szczesny, de l'estudi Centrala. Es troba a Varsòvia, Polònia, al carrer Zelazna nº74.L'arquitecte va presentar la idea com una instal·lació artística per a l'escriptor israelí durant la WolaArt Festival de 2009. Tres anys més tard... ja és una realitat.

© Polish Modern Art Foundation / Bartek Warzecha   via archdaily

Està construit en un petit passatge entre edificis de dues èpoques diferents (pre- i post- guerra). L'amplada màxima de l'espai és de 152 centímetres, i de 92 en el seu punt més estret. Sembla impossible, doncs, pensar en desenvolupar-hi una vida. Però el que, en l'interior treu tot rastre de claustrofòbia és la seva qualitat de semitransparència de la seva façana (que, d'altra banda, està exempta de finestres) i del sostre.

© Polish Modern Art Foundation / Bartek Warzecha   via archdaily
El propòsit final d'aquesta Keret House, i quegestiona la Foundation of Polish Art, és el de servir de taller i vivenda temporal per a escriptors itinerants, ja que les lleis poloneses no permeten que un espai tan petit pugui ser utilitzat com a residència permanent. El mateix Etgar Keret n'ha estat el seu primer habitant durant sis mesos.

© Polish Modern Art Foundation / Bartek Warzecha   via archdaily
© Polish Modern Art Foundation / Bartek Warzecha   via archdaily
L'estructura de dues plantes de l'edifici mesura uns 120 centímetres d'ample, unes 10 metres de fondària, 9 d'alçada i s'eleva a tres metres del sol.

Keret-110712-10_rect540
© Polish Modern Art Foundation / Bartek Warzecha   via apartment therapy

That is why at first time it seems that the construction of living space within such premise is impossible. Keret House is to contradict that false image, simultaneously broadening the concept of impossible architecture (és per això que a primer cop d'ull, sembla que vida dins d'aquest espai sigui impossible. La Keret House vol contradir aquesta imatge falsa, i, alhora, ampliar el concepte d'arquitectura impossible), diu el mateix arquitecte.

© Polish Modern Art Foundation / Bartek Warzecha   via archdaily
Nauttikaa!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada