dijous, 26 de juny de 2014

HÈLSINKI_fiskars

Day_dia_04_
Fiskars.part.1
When we left Helsinki, we went to visit Fiskars. Fiskars is situated in the city of Raseborg, in Pohja just to the west of Karjaa and nearly one hundred kilometres west of Helsinki, Finland. Karjaa can be reached by express train (which, actually  is what we took) and bus, after which a taxi or bus will take you to Fiskars (approx. 15 km) (on Tuesdays, until end of August, there is a day trip from Helsinki to Fiskars). _L'endemà vam marxar cap a Fiskars, una petita població que pertany a la ciutat de Raseborg, a Pohja, a l'oest de Karjaa i a uns 100km a l'oest d'Hèlsinki. Una bona opció per arribar-hi, i és per la que vam optar nosaltres, és el tren, que només triga una hora des d'Hèlsinki fins a Karjaa, des d'on un autobús o un taxi ens durà al centre de Fiskars (uns 15km) (fins a finals d'agost i ha una excursió diària els dimarts des d'Hèlsinki). 


Our friend Piia, from the Tourist Information Office of Fiskars, and who we met a year ago in Helsinki, came to pick up us. It was she who encouraged us to visit this small and charming village connected to the iron and steel, to water, and to nature! This lind of villages are called 'colonia', or company town, in Catalionia, a place linked to industry. _A nosaltres ens va venir a recollir la nostra amiga Piia, de l'Oficina de Turisme de Fiskars, i que vam conèixer ara fa un any a Hèlsinki. És ella la que ens va encoratjar a visitar aquest petit poble encantador lligat al ferro i a l'acer, a l'aigua, i a la natura! El que, a Catalunya, en diem colònia.


In 2014 Fiskars celebrates its 365th anniversary. Thus, there will be over 100 events to chose between the favorite ones in the fields of handicrafts and arts, food and tastes, outdoor and musical events. _Fiskars Village celebra enguany el 365 aniversari de la seva fundació. Per això s'han programat més de 100 activitats durant tot l'any relacionades amb l'artesania, l'art, la gastronomia, l'aire lliure i la música.


Let's, then, open a window to the past... _Obrim, doncs, una finestra al passat...


The company Fiskars was founded in 1649 in Fiskars Village and has since become an international corporation. In the 17th century, Sweden was the most important producer of iron in Europe. Gradually the production of iron was also spread to Finland which at the time was part of the Swedish Empire. _La companyia Fiskars es va fundar en aquest lloc l'any 1649, i actualment ja és una empresa coneguda i valorada internacionalment. Fem una mica d'història... Al segle 17, Suècia era el país productor de ferro més important d'Europa. Però gradualment la producció de ferro es va anar extenent cap a Finlàndia, que aleshores era part de Suècia. The quality of Finnish ore, however, was not high enough, so the ore refined here was shipped in from the Utö mines in the Stockholm archipelago. The municipality of Pohja, on the other side, was well suited for iron industry. There were forests, rapids and a good harbor, so it soon developed into a centre for Finnish iron industry (Fiskars ironworks is one of the oldest and best preserved ironworks in Finland). _La qualitat del mineral de Finlàndia, però, no era prou alta, així que el mineral refinat aquí s'enviava des de les mines d'Utö a l'arxipèlag d'Estocolm. Pohja, d'altra banda, tenia tot el que la indústria del ferro necessita... boscos, ràpids i un bon port, així que, aviat, es va convertir en el centre de la producció del ferro a Finlàndia (la farga de Fiskars és una de les més antigues i ben conservades de Finlàndia). 


In the 19th century, Fiskars works was owned by Johan Jakob von Julin (1787-1853; Marshall Mannerheim's grandfather) was eager to develop the works. During his time, the foundry (1832) and Finland's first mechanical works were built (1837), which produced the first Finnish ship steam engine. Fiskars also became a model estate in farming, and new equipment and methods were tested at the estate (the big white cow shed could accommodate more than 120 cows).  Most of the oldest buildings remaining are from his time. Johan Jacob von Julin was, in some sense, an exemplary owner because he was very concerned for personal and spiritual education of their employees. _Al segle 19, de la mà de Johan Jakob von Julin (1787-1853; avi del Mariscal Mannerheim), el seu propietari des de 1822, Fiskars va veure un creixement exponencial. L'any 1832 va començar la producció del treball de forja i l'any 1837 hi va instal·lar el primer taller mecànic de Finlàndia, que va produir el primer motor a vapor per a un vaixell finlandès. En aquesta època Fiskars es va convertir en un model per a l'agricultura, on s'hi testaven nous equips i mètodes, com per exemple la construcció d'un estable per a 120 vaques. En general, la major part dels edificis més vells que hi ha a Fiskars provenen d'aquella època. Johan Jakob von Julin va ser un patró exemplar en alguns aspectes, com en la preocupació per l'educació personal i espiritual dels seus treballadors.


Industrial work in Fiskars iron works, like those very used plows in Finland and the worldwide known orange scissors, ended in 2001. Production was relocated to Billnäs works, only a few kilometers away. However, already from the 1990's, Fiskars Village was starting to attract designers and artisans, and this marked a new beginning for the village. Today there are over 100 artisans, designers and artists working or living there using the old factories and living in the old houses of the former workers of Fiskars. _La producció del ferro i de l'acer, de les arades que tan populars van ser a Finlàndia i de les internacionalment famoses estisores taronges, va acabar definitivament a Fiskars l'any 2001, i va ser traslladada a la població veïna de Billnäs. Però ja des dels anys '90s, Fiskars Village va comenzar a atraure dissenyadors  artistes. Això ha suposat el naixement d'una nova era per a aquest petit poble que estava abocat a la desaparició. Actualment n'hi ha més de 100 que hi treballen o hi viuen, ocupant els antics tallers i les antigues vivendes dels històrics habitants i treballadors de Fiskars. 


Fiskars was named after a fiherman ('fiskare', in swedish) who dwelled on the shores of Degersjö lake. Anything you would like to know about its history is in the renewed Fiskars museum... _El nom Fiskars, per cert, prové del suec fiskare, que vol dir pescador... un pescador que sembla ser que habitava a la ribera del llac Degersjö. Tot allò que vulgueu saber sobre la seva història ho trobareu al museu de Fiskars...


and, of course,... walking by the streets... But that will be a story for tomorrow! _...i passejant pels seus carrers... Però això, serà una història per a demà!Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada