dilluns, 10 de febrer de 2014

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... la sèrie de fotografies Back to Light de l'artista Caleb Charland. 
What today I like most are these images from american artist Caleb Charland of his Back to Light series.


L'artista Caleb Charland utilitza claus dins de la fruita connectats amb cable de coure per a crear bateries funcionals, i així crear el corrent necessari per a proporciona-li llum per a forografies de llarga exposició. Sembla ser que aquestes bateries orgàniques creen prou potència per a il·luminar una petita bombeta. Artist Caleb Charland uses nails inside fruit connected with copper wire to create functional batteries. Current is sufficient enough to provide illumination for long exposure photographs. Effectively, the organic batteries create enough voltage to light their own portrait.


El meus treballs actuals, relacionats novament amb la llum, es basen en un projecte de ciències d'escola... la pila de patata. Mitjançant la inserció d'un clau galvanitzat en un costat d'una patata i un filferro de coure a l'altra banda es genera un petit corrent elèctric. My current body of work, Back to Light, expands upon a classic grade school science project, the potato battery. By inserting a galvanized nail into one side of a potato and a copper wire in the other side a small electrical current is generated. 


L'absoluta simplicitat d'aquest fenomen elèctric és infinitament fascinant per a mi. Moltes persones han tingut l'experiència d'un subministrament elèctric de la fruita a l'aula, i mai deixa indiferent... un somriure a la cara, o un pensament a la ment. The utter simplicity of this electrical phenomenon is endlessly fascinating for me. Many people have had the experience of drawing power from fruit in the classroom, and it never ceases to bring a smile to the face or a thought to the mind. 


Aquest treball es respon a la curiositat comuna que tots tenim de com funciona el món, així com una intriga global sobre les fonts d'energia de la terra. [ ... ] This work speaks to a common curiosity we all have for how the world works as well as a global concern for the future of earth’s energy sources. [...] 


El meu desig és que aquestes fotografies funcionen com a micro utopies, suggerint i il·lustrant les infinites possibilitats de la producció d'energia alternativa i sostenible. My hope is that these photographs function as micro utopias by suggesting and illustrating the endless possibilities of alternative and sustainable energy production. 


El cicle que comença amb la llum de la nostra estrella més propera implantant en la matèria orgànica nutrients i energia, és redirigit a aquestes imatges, de nou a la llum, il·luminant la terra un cop més. The cycle that begins with the light of our closest star implanting organic materials with nutrients and energy, is re-routed in these images, Back to Light, illuminating earth once again.


Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada