dimarts, 25 de febrer de 2014

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada...en els capçals de fusta... més o menys com aquests.
What today I like most are wooden headboards for a bedroom.A més... com aquests també els podeu fer vosaltres a partir de palés, peces sobrants de terres de fusta... You don't need to buy them if you don't want to because you can make them from pallets, leftover pieces of wood floors, ...


...o de fustes recuperades d'alguna obra, com vam fer nosaltres per a la casa de la platja (la foto següent)... ...or even from reclaimed wood left in a construction work, as we did for our beach house (next picture)...


...que, a més a més, no vam pintar ni barnissar. Només les vam netejar i pulir una mica perquè ens agradava més la fusta crua. Les vam fer tallar per la meitat, arrepenjades a la paret... i llestos! ...that, in addition, we didn't paint or varnish. We only clean and polish them a bit, because we like raw wood. We just got them cutted into halfs, put them against the wall... and that's it!

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!

1 comentari: