dimecres, 8 d’octubre de 2014

A CASA NOSTRA hi ha...

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
At home we have some dolls of the Alexander Girard's 1963 Wooden Dolls collection. _L'objecte d'avui són les Wooden Dolls d'Alexander Girard de 1963.

src Vitra

Alexander Girard (May 24, 1907 – January 31, 1993) affectionately known as Sandro, was an architect, interior designer, furniture designer, industrial designer and a textile designer. Was born in New York, but then went to live to Florence (Italy), where he grew up fascinated by birth, toys and miniatures. Girard graduated from the Royal School of Architecture in Rome. _Alexander Girard va nèixer a Nova York l'any 1907 (mor l'any 1993), però de seguida va anar a viure a Itàlia, a Florència, on va crèixer fascinat pels naixements, les joguines i les miniatures. Girard es va graduar a la Royal School of Architecture de Roma.

src Vitra

Girard is widely known for his contributions in the field of American textile design (his had passion for the folk art of South America, Asia and Eastern Europe), particularly through his work for Herman Miller (1952 to 1975), where he created fabrics for the designs of George Nelson and Charles and Ray Eames, which reflects his predilection for bright colors and prints. He prefers geometric and abstract forms. Many of these samples are fully contemporary and can still be achieved. _És conegut, sobretot, per la seva contribució al disseny tèxtil americà de postguerra (la seva intensa relació amb l'art popular de SudAmèrica, Àsia i Europa en va ser la seva font d'inspiració principal), particularment per les seves obres per a Herman Miller i la creació de teixits per a George Nelson i Charles i Ray Eames, on es reflexa la seva predilecció pels colors i els estampats alegres. Prefereix les formes abstractes i geomètriques. Moltes d'aquestes mostres són plenament actuals i encara se'n poden aconseguir.


He and his wife, Susan Girard, amassed a remarkable collection of artifacts consisting of folk art, popular art, toys, and textiles from around the world, which is displayed through the Girard Foundation, founded 1962. _Alexander Girard i Susan Girard, la seva dona, van arribar a reunir tota una col·lecció d'artefactes provinent de l'art popular i del folk art, com joguines i teixits de tot el món, que es van convertir en la Girard Foundation l'any 1962.

Art is only art when it is synonymous with living.
Alexander Girard


The decorative Wooden Dolls, designed and made by Girard for his own home in Santa Fe in 1963, were likewise inspired by his extensive personal collection of folk art. Part decorative object, part toy, the Wooden Dolls were originally created for Girard’s own use. They represent all kinds of characters, sometimes joyful, sometimes moody or sullen, and Vitra Design Museum, where Alexander Girard claimed all his designs and posthumous work of his studio in 1993, is in charge its reissue. _Les Wooden Dolls (nines de fusta, pintades a mà), dissenyades i fabricades pel mateix Girard per a la seva casa de Santa Fe el 1963, també mostren l'inspiració de la seva col·lecció d'art popular. Aquestes nines són un objecte tant decoratiu com recreatiu que, en un principi, només havien de ser per a ús personal. Representen personatges de tot tipus, a vegades alegres, a vegades malhumorats, o esquerps, i Vitra Design Museum, a qui Alexander Girard va legar tots els seus dissenys i obra pòstuma del seu estudi a la seva mort, l'any 1993, és l'encarregat de la seva reedició.


Toys represent a microcosm of man’s world and dreams.
They exhibit fantasy, imagination, humor and love.
They are an invaluable record and expression of man's ingenious unsophisticated imagination. Alexander Girard

There are 22 models reissued by Vitra... and we already have four in our countryside house, and that we will show you another day, and five more at our city home. The pink lady in the front is our new guest. _Dels 22 models que hi ha editats per Vitra, nosaltres ja en tenim nou... quatre a la casa de la muntanya, i que us ensenyarem un altre dia, i cinc més a la casa de la ciutat. La nina roseta del davant és la rostra nova company de pis.


They are in a wooden box with its certificate of authenticity and number of edition. Whew! We still lack in a few! If someone would like to give us a gift... no problem! _Vénen en una caixeta de fusta, amb el certificat d'autenticitat i el seu número de l'edició corresponent. Uf! Encara ens en falten un bon grapat! Si algú ens en vol regalar alguna... ja ho sap!

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada