dimarts, 21 d’octubre de 2014

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... aquest pis senyorial d'estil nòrdic de l'Eixample de Barcelona.
What today I like most is this nordic style stunning apartment in Barcelona.


Interior designer Meritxell Ribé has refurbished and designed this 400m2 house of Barcelona. The premise... to keep the classic elegance of the building, exposing the elements existing before the reform that coexist perfectly with the personality that Meritxell itself has given to his own home and exhibition space. _La decoradora Meritxell Ribé ha restaurat i dissenyat aquest pis de 400m2 de la ciutat de Barcelona. La premisa... mantenir l'elegància clàssica de la construcció, deixant a la vista alguns elements ja existents abans de la reforma que conviuen a la perfecció amb la personalitat que la mateixa decorada ha imprès en el que s'ha convertit en la seva pròpia llar i espai d'exposició.


The influence of Nordic style is very strong, full of fresh and modern classics. But also the touch and the essence of the Mediterranean cannot be missed, of course, such as those that can be found in the accessories and architectural details also preserved. _La influència de l'estil nòrdic és molt marcada, plena de frescor i de clàssics moderns, però tampoc hi pot faltar, per descomptat, el toc i l'essència mediterrània, com els que trobem en els accesoris i els detalls arquitectònics que s'ha pogut preservar.


all images src sfgirlbybay   via rum hemma

Everyone talks about the Nordic style in decor, but... actually, what is it about? Nordic Style (or called Scandinavian, sometimes) and industrial rustic style have taken possession of the space the minimalism left a few years ago.  It is a style born in the early twentieth century in Norway, Sweden, Finland and Denmark and remains until today with some variations. The Nordic style has as main objective to achieve warmness and brightness (as opposed to the climate of these countries), and very functional spaces. For this reason, the dominant color is white. Details of vibrant colors like red or pale blue are permitted, to provide clear details that stand out from the rest of the decor. This style combines the traditional with the modern to achieve distinctive atmospheres. Pavements are preferably from light wood and neutral tones, to contribute to the generation of large spaces and illuminated environments. The furniture has straight and clean lines combined with others with soft curves. _Tothom parla d'estil nòrdic en la decoració, però... realmente a que es refereix? L'estil nòrdic (o escandinau, a vegades) i l'estil industrial rústic han pres possessió de l'espai que va deixar fa uns anys el tan anomenat estil minimalista. Més enllà de ser l'estil propi de països com Noruega, Suècia, Finlàndia i Dinamarca, que va nèixer a principis del segle 20 i que ha perdurat fins avui, es caracteritza per assolir ambients càlids i lluminosos, on la funcionalitat dels elements que conformen la decoració siguin plenament funcionals. Normalment el color més utilitzat és el blanc que irradia llum, però també aquesta claredat la trobem, per exemple, en les fustes per als paviments. Només en alguns detalls hi trobem colors vibrants com el vermell o el blau. Els mobles, en general, són de línies rectes, pures i netes, combinats amb algunes curves suaus, i barregen la tradició (vintage) d'aquells que es poden recuperar, i modernitat. 


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada