dilluns, 13 d’octubre de 2014

HÈLSINKI

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
One of the extremely complicated decisions during a trip is that about where to go to eat. When you're abroad, somewhere in the world where you've never visited, choosing the right place to eat can become a huge problem... even more if yore traveling in a group. But... why is this happening? Perhaps one reason is because we know first hand what happens in our own cities, in those areas where restoration mainly for tourists should be catastrophic zone for anyone who appreciates good health of its own stomach... and their wallets. Quality of food and service in this kind of restaurants usually are inversely proportional to the price of the menu. In Barcelona, ​​for example, eating at Las Ramblas, or at other hot spots of the city, close to major tourist attractions, should be forbidden! _Una de les coses d'un viatge que a vegades poden arribar a ser extremadament complicades és decidir i trobar on anar a menjar. Quan ets a l'estranger, en algun lloc del planeta que no coneixes, escollir el lloc ideal per anar a menjar es pot convertir en un problema... i quan viatges en grup, encara més. Però... per què passa això? Potser un dels motius és perquè coneixem de primera mà, per l'experiència observada a les nostres pròpies ciutats, que hi ha zones on la restauració destinada als turistes haurien de ser zona prohibida per a qualsevol que aprecii la bona salut dels seus estòmacs... i de les seves carteres. És en aquests restaurants on, normalment, la qualitat del servei i del menjar són inversament proporcionals al preu que demanen. A Barcelona, per exemple, menjar a Les Rambles, o en d'altres punts calents de la ciutat, i prop de les principals atraccions turístiques, hauria d'estar totalment prohibit!


But it might be some very smart cities that have solved it. And I'm thinking (how could it be otherwise?) about the city of Helsinki. As an old pioneering young modern city in many ways, the Tourist Information Board has published a brochure that aims to solve these problems we the tourists have to often deal with. _Però hi ha ciutats que això ho han resolt. I m'estic referint, com no podia ser d'altra manera, a la ciutat d'Hèlsinki. Com a vella jove ciutat moderna capdavantera en molts aspectes, l'oficina de turisme ha editat un fulletó que pretén resoldre aquests problemes amb els que hem de lluitar tot sovint els turistes.


Food Helsinki? HEL YEAH! is the key to a good choice with (desirable) no surprises, and reveals the secrets of food culture in Helsinki. The brochure presents a very dynamic and graphically understandable (map) information and tips on local restaurants. One brochure and 50 locations spread over 5 districts (District Design, Green District, SOPA District, Hipster District and Historical District) trough 3 tram lines... restaurants, cafés, market halls, delis and kitchenware shops. It also includes details relating to the history of food in the country, a glossary of some Finnish words related to food, event details, seasonal products, street food, etc... _Food Helsinki? HEL YEAH! és la clau per a una bona tria sense sorpreses, i ens revela els secrets de la cultura alimentària d'Hèlsinki. El fulletó presenta, amb una forma molt dinàmica i gràficament entenedora (un mapa), informació i consells pràctics sobre la restauració local. Un sol fulletó presenta 50 localitzacions repartides en 5 districtes (Design District, Green District, SOPA District, Historical District i Hipster District) i 3 línies de tramvia... restaurants, cafeteries, mercats, botigues de delicatessen i botigues d'estris de cuina. També inclou detalls relatius a la història de l'alimentació al país, un glossari amb la traducció del finès a d'altres idiomes d'alguns termes relacionats amb el menjar, informació d'esdeveniments, productes de temporada, menjar al carrer, etc...

But, who could be the one to explain us how this idea came to light? Of course our friend Elisabeth Heinrichs, Food Theme Coordinator from the Helsinki City Tourist Information Office can. _Però qui millor que la seva creadora, la nostra amiga Elisabeth Heinrichs, Food Theme Coordinator de l'Oficina de Turisme d'Hèlsinki, per explicar-nos-ho millor d'on va sorgir la idea... I'm delighted to tell you that my master level thesis project has finally reached its most important milestone - Helsinki got its first food brochure! After six months of hard work (among others theory reading about branding, food travel, consumer behavior and service design, theory writing, social media interacting, moderating a focus group interview and leading an internal work group at our office), Food Helsinki? HEL YEAH! saw daylight for the very first time. (...) I couldn't be happier with the final brochure! The best user experience is when it's read with the the physical brochure in your hands. As you can see, the two-sided brochure approaches food as an entity: there are e.g. restaurants, cafes, street food places, grocery stores, recipe book stores, food lodging, kiosks and food tour companies in the brochure. I've come a long way from my initial ideas back in 2011.


Thank you Elizabeth for this gift! We will no longer have any excuse to find in Helsinki a place to eat and really say 'Hyvää Ruokahaluaa' (enjoy your meal)! _Gràcies Elisabeth per aquest regal! Ja no tenim cap excusa per trobar a Hèlsinki un lloc per menjar que ens faci un bon profit!

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada