dijous, 12 d’abril del 2012

barcelona-helsinki-barcelona

Acord entre Catalunya i Carèlia del Nord (Finlàndia) sobre desenvolupament econòmic i transferència tecnològica

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, signa un acord de cooperació en matèria de bioenergia, silvicultura i desenvolupament rural

Moment de la signatura de l'acord
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i l’alcalde regional del Carèlia del Nord (Finlàndia), Pentti Hyttinen, ha signat aquest matí un acord de cooperació per a la promoció del desenvolupament econòmic i la transferència de coneixement i tecnologia, inclosa la recerca i el desenvolupament de les organitzacions.

Aquest conveni es concretarà preferentment en matèria de bioenergia, silvicultura, fusta i desenvolupament rural. Alhora, es preveu la possibilitat d’estendre la cooperació a altres àrees com la tecnologia de la informació, el turisme, el sector agroalimentari i l’intercanvi cultural, amb un especial èmfasi en les actuacions entre empreses, amb l’objectiu d’aconseguir resultats ràpids, visibles i quantificables, perdurables en el temps.

L’acord serà vigent  des de l’1 de maig fins al 31 de desembre de 2015. Per fer un seguiment de l’execució de l’acord es formarà un comitè directiu que definirà  els objectius detallats a executar, serà responsable de l’avaluació i el seguiment dels procediments i buscarà el finançament per als esforços de cooperació. Aquest comitè estarà composat de 2 a 3 membres de cada regió i es reunirà cada mig any.

L’acord signat permetrà desenvolupar, coordinar i  sumar sinergies en matèria de gestió forestal. Catalunya és un país eminentment forestal, ja que més del 60% de la seva superfície està ocupada per terrenys forestals, els quals representen un 38% del territori, amb prop d’1.200.000 ha. Aquesta  extensió és comparable a la dels països nòrdics més forestals. A Carèlia del Nord la superfície forestal és realment molt important i es considera una forma de mantenir un equilibri perfecte dins l’entorn natural del país. Finlàndia és un dels països de la UE amb més proporció de superfície forestal, amb un 77% del total de la seva superfície.

Catalunya té un 63% de superfície forestal. Per aquest motiu, és imprescindible investigar per trobar les solucions més factibles pel seu manteniment. En aquest sentit, Catalunya té un centre de referència internacional que és Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), que contribueix a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la formació i la transferència de tecnologia i coneixement a la societat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada