dijous, 4 de setembre de 2014

AHIR vaig anar a...

Bologna_ Part 3_3a part.
Bologna is a flat city, which allows you to walk and walk and walk and explore amazing places all around. It is also a city where, at least when there is nice and warming weather, you can use the bike. It is therefore interesting to follow some of the recommended routes, such... _Bolonya és una ciutat plana, i això permet caminar i caminar i passejar i descobrir per tot arreu racons sorprenents. També és una ciutat que, com a mínim quan fa bon temps, es pot recòrrer molt bé en bicicleta. Per això és interessant seguir algunes de les rutes recomanades, per exemple... 


The one of the towers and the 'torresottos', culminating up in the tower of Asinelli (1109-1119) of 97,20m height with a drop of 2.23 metres, with a spectacular view overlooking the whole city and beyond! _La de les torres i torresottos que culmina amb la pujada a la torre dels Asinelli (1109-1119), de 97,20m d'alçada i 2,23m d'inclinació, amb una vista espectacular  que domina tota la ciutat... i més enllà !


...gates (10 of the initial 12) and some sections of the third circle of city walls from the 13th century... _...i portes (10 de les 12 inicials) i muralles de la ciutat, com les del tercer anyell del segle 13...


At first glance it seems strange that Bologna couldn't have a river... but it is not that way. On the outskirts of the city passes the Reno river, which enters the city through the 'Canal di Reno', handing out water to the different channels that crossed the ancient city and its mills, at that time when Bologna was an important spot of the textile industry in Europe. The city, then, was like a small Venice... but today only a very small sections remain uncovered and  hidden between buildings... _A primera vista sembla estrany que per Bolonya no hi passi cap riu... però no és així. A les afores de la ciutat hi passa el riu Reno, que entra a la ciutat a través del Canal di Reno, que repartia aigua als diferents canals que creuaven la ciutat antiga i que movia els seus molins, quan havia estat un important centre de la indústria tèxtil a Europa. La ciutat, doncs, era com una petita Venècia... però avui dia només uns molt petits trams queden al descobert... amagats entre edificis...


...or  just visible through a window (finestrella), that you should discover for yourself, as it is one of the hidden secrets of the city. _...o només visibles a través d'una finestreta (finestrella), que haureu de descubrir vosaltres mateixos, ja que és un dels secrets que amaga la ciutat.


This is one of the proposed routes... The path that follows the waterways in Bologna. You may even  discover its old harbor, in a well restored area of the city... Manifattura delle Arti (a recovered zone for culture purposes, with MAMbo museum and the fimoteca, for example) that connects with the important communication channel 'Canale Navile' in the plain of Bologna. _Aquesta és una de les altres rutes que proposa la ciutat... resseguir els camins de l'aigua a Bolonya, que passen, fins i tot, per un antic port, on ara hi ha la recuperada zona de la Manifattura delle Arti (una zona recuperada per a la cultura, amb el MAMbo i la filmoteca, per exemple) que conectava amb la important via de comunicació fluvial que era el Canale Navile a la plana de Bolonya.
There will be much more tomorrow! _Demà, molt més!

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada