dimecres, 10 de setembre de 2014

HÈLSINKI

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!

The University of Helsinki is still one of the best in Europe and is ranked No. 73 in the rankings of the best universities in the world, according to the new classification of the Academic Ranking of World Universities. Harvard and Stanford in the United States still lead this classification. _La Universitat d'Hèlsinki continua essent una de les millors d'Europa i ocupa el lloc número 73 al ranquing de les millors universitats del món, segons la nova classificació de l'Academic Ranking of World Universities, una classificació que continuen encapçalant els centres de Harvard i Stanford, als Estats Units. 


In fact, 16 of the top 20 universities are in the United States. In Europe the top three universities are Cambridge (5), Oxford, at No. 10, and the Swiss Federal Institute of Technology Zurich, at number 19.  _De fet, 16 de les 20 millors universitats les trobem als Estats Units. A Europa les tres millors universitats són les de Cambridge, en cinquena posició, Oxford, al lloc número 10, i la Tecnològica de Zurich, al número 19.
University of Helsinki, Helsingin yliopisto (abbreviation HY), and Helsingfors universitet (abbreviation HU) in swedish, is the largest in Finland regarding the number of students and faculties. It was founded in the city of Turku (Turku Academy) in 1640, but in 1828 moved to the new capital, Helsinki. _La Universitat d'Hèlsinki, en finès Helsingin yliopisto (abreviatura HY), i en suec Helsingfors universitet (abreviatura HU), és la més gran de Finlàndia pel que fa al nombre d'estudiants i facultats. Va ser fundada a la ciutat de Turku (Academia de Turku), l'any 1640, però l'any 1828 es va traslladar a la nova capital, Helsinki. 

The university has eleven faculties, about 35,000 students and a staff of about 8,000 people. _
La universitat disposa d'onze facultats, repartides en quatre campus a Hèlsinki i en 17 altres llocs, uns 35.000 estudiants i una plantilla de prop de 8.000 persones.


Regarding the Spanish universities, the best two still are University of Barcelona (founded in 1450), ​​ranked No. 151.  _Pel que fa a les universitats espanyoles, les dues millors continuen essent la de Barcelona (UB, fundada el 1450), al lloc número 151, amb 19 facultats i escoles universitàries, uns 63.000 estudiants i una plantilla de prop de 8.000 persones.

src UB

And Universitat Autònma, also of Barcelona, No. ​​201, followed by Universidad Autónoma de Madrid. _I l'Autònoma (UAB), també de Barcelona, al 201, seguida de la Universidad Autónoma de Madrid.


UAB

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada